Ogłoszenia

AKTUALNE OGŁOSZENIA

(09.11.2021) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług pn.: „Naprawa elewacji Pawilonu Wystawowego” z dn. 02.11.2021 wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę kryterium ceny (pkt. 5 Zapytania ofertowego) złożył Wykonawca:
EKO-BUD Michał Wypchlak, ul. Dekabrystów 84, 42-200 Częstochowa
Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.
Dziękujemy wszystkim oferetom za udział w postępowaniu.
***
(03.11.2021) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług pn.: „Czyszczenie, dezynfekcja oraz profesjonalne zabezpieczenie budynku Galerii Dobrej Sztuki przed ptasimi zanieczyszczeniami” z dn. 22.10.2021 wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę kryterium ceny (pkt. 5 Zapytania ofertowego) złożył Wykonawca:
EKO-BUD Michał Wypchlak, ul. Dekabrystów 84, 42-200 Częstochowa
Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy.
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.
***
(02.11.2021) Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Naprawa elewacji Pawilonu Wystawowego”, zgodnie z warunkami określonymi w  zapytaniu ofertowym.

Ofertę zawierającą formularz ofertowy uzupełniony o wymagane dane oraz parafowany na wszystkich stronach projekt umowy – skany podpisanych dokumentów, format .pdf, należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 9 listopada 2021 r. do godz. 10:00. Wiadomość należy zatytułować: „Naprawa elewacji Pawilonu Wystawowego”.

Wyjaśnień w kwestii treści i warunków niniejszego zapytania udziela Łukasz Pabiś – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, l.pabis@muzeumczestochowa.pl, tel. 733 353 473. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 

***
(22.10.20210) Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Czyszczenie, dezynfekcja oraz profesjonalne zabezpieczenie budynku Galerii Dobrej Sztuki przed ptasimi zanieczyszczeniami”, zgodnie z warunkami określonymi w  zapytaniu ofertowym.

Ofertę zawierającą:

  1. formularz ofertowy uzupełniony o wymagane dane oraz parafowany na wszystkich stronach projekt umowy – skany podpisanych dokumentów, format .pdf,

należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 2 listopada r. do godz. 14:00. Wiadomość należy zatytułować: „Czyszczenie, dezynfekcja oraz profesjonalne zabezpieczenie budynku Galerii Dobrej Sztuki przed ptasimi zanieczyszczeniami”.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

***

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Zapytania ofertowe:

Archiwalne zapytania ofertowe dostępne są w zakładce “zapytania ofertowe” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz.

Dzierżawa nieruchomości:

Archiwalne ogłoszenia dotyczące dzierżawy nieruchomości dostępne są w zakładce “dzierżawa nieruchomości” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl