Ogłoszenia

[04.10..2022]

Remont schodów przed wejściem do Ratusza

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Remont schodów przed wejściem do Ratusza”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów przed wejściem do Ratusza Miejskiego (Częstochowa, Al. NMP 45), zgodnie z zakresem opisanym w Projekcie remontu schodów przed wejściem do Ratusza Miejskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do zapytania) – podpisany skan – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 12 października 2022 r. do godz. 8:00. Wiadomość należy zatytułować: „Remont schodów przed wejściem do Ratusza”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
***
[08.09.2022]
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR DZIERŻAWCY CZĘŚCI USŁUGOWEJ BUDYNKU „STAREGO RATUSZA”

Najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu kryteria opisane w Regulaminie, a ponadto jest poprawna pod kątem formalnym, jest oferta przedstawiona przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że Alternatywa 21″

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
***

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Zapytania ofertowe:

Archiwalne zapytania ofertowe dostępne są w zakładce “zapytania ofertowe” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz.

Dzierżawa nieruchomości:

Archiwalne ogłoszenia dotyczące dzierżawy nieruchomości dostępne są w zakładce “dzierżawa nieruchomości” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl