Ogłoszenia

Ochrona fizyczna obiektu i mienia MCz (ZD.26.10.2023)

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe “Ochrona fizyczna obiektów i mienia Muzeum Częstochowskiego z dnia 06 grudnia 2023 r., na podstawie punktu 5.14 zapytania ofertowego dokonano ponownego badania ofert. Najkorzystniejszą ofertę, w ponownym badaniu ofert, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w punkcie 4 zapytania ofertowego, przedstawiła firma Solid Security sp. z o.o. z/s w Warszawie.

 


 

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Ochrona fizyczna obiektów i mienia Muzeum Częstochowskiego w 2024 r.”, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (w załączeniu).

Podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) – skan podpisanego dokumentu – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Wiadomość należy zatytułować: „Ochrona fizyczna 2024″.

Wizja lokalna – zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem umowy, oraz – w razie wątpliwości – kierował umotywowane pytania do Zamawiającego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie informacje dotyczące ochrony obiektów oraz ich zabezpieczeń stanowią tajemnicę Zamawiającego.

Wyjaśnień w kwestii treści i warunków niniejszego zapytania udziela Piotr Zawada – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, tel. 733 353 473, p.zawada@muzeumczestochowa.pl

Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego – szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.

formularz ofertowy OFI

ZAPYTANIE OFI 2024


Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Obsługa informatyczna Muzeum Częstochowskiego w 2024 r.“, zgodnie z warunkami określonymi w  zapytaniu ofertowym (w załączeniu).

Podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) – skan podpisanego dokumentu – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00 Wiadomość należy zatytułować: „Obsługa informatyczna Muzeum Częstochowskiego w 2024 r.”.

Wyjaśnień w kwestii treści i warunków niniejszego zapytania udziela Piotr Zawada – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, tel. 733 353 473, p.zawada@muzeumczestochowa.pl

Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego – szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.

 

formularz ofertowy

ZAPYTANIE INFORMATYKA 2024

 

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Konserwacja systemów CCTV w 2024 r.”, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (w załączeniu).

Podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) – skan podpisanego dokumentu – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Wiadomość należy zatytułować: „Konserwacja systemów CCTV w 2024 r.”.

Wyjaśnień w kwestii treści i warunków niniejszego zapytania udziela Piotr Zawada – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, tel. 733 353 473, p.zawada@muzeumczestochowa.pl

Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego – szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.

formularz ofertowy

ZAPYTANIE CCTV


Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Ochrona fizyczna obiektów i mienia Muzeum Częstochowskiego“, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (w załączeniu).

Podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) – skan podpisanego dokumentu – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 27 listopada 2023 r. do godz. 10:00. Wiadomość należy zatytułować: „Ochrona fizyczna 2024″.

Wizja lokalna – zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem umowy, oraz – w razie wątpliwości – kierował umotywowane pytania do Zamawiającego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie informacje dotyczące ochrony obiektów oraz ich zabezpieczeń stanowią tajemnicę Zamawiającego.

Wyjaśnień w kwestii treści i warunków niniejszego zapytania udziela Piotr Zawada – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, tel. 733 353 473, p.zawada@muzeumczestochowa.pl

Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego – szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia, o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.

FORMULARZ OFERTOWY OFI

ZAPYTANIE OFI 2024


 
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Muzeum Częstochowskiego.
 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

[27.12.2022]
Ochrona fizyczna obiektu i mienia MCz (ZD.26.17.2022)
 

[22.12.2022]

Ochrona fizyczna obiektu i mienia MCz (ZD.26.17.2022)
 
[12.12.2022]
Ochrona fizyczna obiektu i mienia MCz (ZD.26.17.2022)

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: „Ochrona fizyczna obiektów i mienia Muzeum Częstochowskiego”, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) – skan podpisanego dokumentu – prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia@muzeumczestochowa.pl w terminie do 19 grudnia 2022 r. do godz. 8:00. Wiadomość należy zatytułować: „Ochrona fizyczna 2023”.

Szczegółowe informacje dot. zapytania ofertowego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapytania ofertowe:

Archiwalne zapytania ofertowe dostępne są w zakładce “zapytania ofertowe” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz.

Dzierżawa nieruchomości:

Archiwalne ogłoszenia dotyczące dzierżawy nieruchomości dostępne są w zakładce “dzierżawa nieruchomości” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCz

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl