Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pn. “Stała konserwacja oraz bieżące usuwanie awarii i uszkodzeń elektronicznych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu zainstalowanych w obiektach Muzeum Częstochowskiego”.

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (27.04.2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: “Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Muzeum Częstochowskiego”.

POBIERZ PLIK PDF

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (25.03.2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: “Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Muzeum Częstochowskiego”.

POBIERZ PLIK PDF

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (25.03.2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: “Kontrola okresowa instalacji piorunochronowych w obiektach Muzeum Częstochowskiego”.

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (24.02.2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.: “Konserwacja naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczegow obiektach Muzeum Częstochowskiego”

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (20.02.2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Częstochowskie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pn.:
“Kompleksowa obsługa prawna Muzeum Częstochowskiego w 2020r.”

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (30.01.2020)


Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie (w 3 egzemplarzach) pisemnego sprawozdania z badania oraz w formie elektronicznej, które określi czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Muzeum.

POBIERZ PLIK PDF

Protokół z wyboru wykonawcy – PDF (28.11.2019)


Regulamin i szczegółowe zasady postępowania na wybór najemcy lokalu w piwnicach Ratusza Muzeum Częstochowskiego (al. NMP45) na prowadzenie restauracji.

  • Przyjmowanie zgłoszeń: 27.05.2019,    Rozstrzygnięcie: 28.05.2019

Prokotół z wyboru oferty na najemcę lokalu w piwnicach Ratusza Muzeum Częstochowskiego /al. NMP45/ na prowadzenie restauracji.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl