Wystawy czasowe

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego przypominamy o ograniczeniu liczby gości na salach wystawienniczych.
 
Ratusz

1000-lecie. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy – wystawa współorganizowana z Archiwum Państwowym w Częstochowie, wzbogacona o archiwalia, fotografie, plany, dokumenty z początku XX w. do lat 80. Na ekspozycji można prześledzić zmiany w zabudowie, jakie zaszły na obszarze dzisiejszej dzielnicy Tysiąclecie, która do 1960 roku funkcjonowała na planach miasta pod nazwą Zawady. W przeszłości jej tereny zajmowały m.in. koszary wojskowe i gospodarstwa ogrodnicze rodzin: Zawadów, Hoffmanów, Jastrzębskich, Szczecińskich.

Na ekspozycji oprócz dokumentów archiwalnych zobaczymy fotografie z okresu PRL-u, m.in. w postaci Kroniki miasta Częstochowy, Kroniki budowy Promenady XXX-lecia, czy też pamiątki w postaci cegiełki oraz medalu z budowy kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika, którego budowa wiązała się ze sprzeciwem ówczesnych władz.

Wystawie towarzyszy publikacja Tysiąclecie. Vademecum dzielnicy Częstochowy.

/31.12.2020 – 30.05.2021, kurator: dr Juliusz Sętowski/

Galeria Dobrej  Sztuki

zmiana ekspozycji

Pawilon Wystawowy

Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji – projekt, który Muzeum Częstochowskie realizowało w latach 2019–2020. Ten sam tytuł nosi wystawa, prezentująca prace wykonane w ramach zadania. Pracom konserwatorskim i oprawie zostały poddane 122 dzieła artystki – 42 obrazy olejne, 6 obrazów na kartonie, 11 obrazów aluminiowych na kartonie, 24 kolaże na folii, 9 rysunków piórkiem, 7 linorytów, 9 kolaży z gazety, 8 kolaży, 4 rysunki na kliszy, 2 kolaże z linorytem.

Janina Plucińska-Zembrzuska (1922–1987) była kobietą niezwykle doświadczoną przez los, matką 6 dzieci. Nigdy nie udało jej się zdobyć wykształcenia plastycznego, choć jest zaliczana w poczet artystek profesjonalnych. To, co zachwyca w jej twórczości, to wielość form artystycznej ekspresji. Była wizjonerką i niezwykle płodną artystką. Wykorzystywała nieoczywiste materiały do wyrażania stanów emocjonalnych i uczuć. Wiele z jej dzieł jest wykonanych przy użyciu technik własnych. Do tworzenia używała płyt pilśniowych, klisz fotograficznych, blach aluminiowych, folii. To, co było niezaprzeczalnym jej atutem i wyróżnia jej prace na tle innych artystów, jest jednocześnie powodem szybko postępującej destrukcji spuścizny. Lata przechowywania obrazów i rysunków w warunkach niesprzyjających dziełom plastycznym wycisnęły dramatyczne piętno na twórczości. Projekt dwuletni, który otrzymał dotację w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych 2019 pozwolił na przywrócenie blasku kolekcji oraz zatrzymanie postępującej destrukcji prac artystki. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Gminy Miasta Częstochowy.

/30.11.2020 – 25.04.2021, kuratorka: Ewelina Mędrala-Młyńska/

“XXXIII Plener Miejski Częstochowa 2020” – ekspozycja współorganizowana z częstochowskim okręgiem ZPAP.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem “Częstochowa 2020”. Patronat honorowy nad nią objęli prezes ZPAP Janusz Janowski i redakcja kwartalnika artystycznego „Ars Forum”.
Projekt wpisuje się w obchody 110-lecia ZPAP.
W prezentacji wzięło udział 31 artystów, również spoza okręgu częstochowskiego. Gośćmi tegorocznej edycji są:
Ewa Fukuoka, Maksymilian Kreutz Majewski, dr Robert Jundo z okręgu łódzkiego ZPAP. Częstochowski oddział ZPAP reprezentują: Aleksander Czank, Aleksandra Kowalska, Anna Przewłocka, Anna Żyła, Anna Gorejowska, Danuta Żak, Dawid Bocheński, Elżbieta Chodorowska, Elżbieta Ledecka, Grażyna Tarkowska, Henryk Cendrowski, Joanna Garsińska, Krystyna Szwajkowska, Krzysztof Kamil Malewicz, Lech Ledecki, Altea Leszczyńska, Małgorzata Wałachowska, Marcin Painta, Marek Teleszyński, Mariusz Chrząstek, Natalia Talarek Oswald, Paulina Bocheńska, Roma Krysiak, Romualda Anioł-Lubas, Stanisław Śledziński, Sylwia Heinrich, Urszula Łyko-Katus, Jadwiga Wosik.
 
/16.04. 13.06.2021/

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl