Wystawy czasowe

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego przypominamy o ograniczeniu liczby gości na salach wystawienniczych.
 
Ratusz
VIII Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2020 – Częstochowa
69 autorów z 13 krajów – Australii, Bangladeszu, Bułgarii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Polski, Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch zaprezentowało 498 fotografii – 210 w kategorii „Świat wody”, 216 w kategorii „Temat wolny” oraz 72 w kategorii „Fotografia medyczna”. Rezultaty zostaną opublikowane w najbliższych dniach.
Prezentacja nagród i Ceremonia otwarcia – 17 października (sobota), godz. 17.00 – Ratusz-Muzeum Częstochowskie – bez udziału publiczności (w związku z sytuacją epidemiologiczną) – transmisja on-line na stronie https://photoartmedica.pl/index.html
 
Galeria Dobrej  Sztuki

Podróż na Wschód – Wielokulturowość – udostępnienie wystawy 29.10.2020
Partnerzy projektu: Grupa artystyczna Atina, Pałac Sztuki we Lwowie, Ukraińska Akademia Druku
29.10.2020 – 10.01.2021

Prezentowana wystawa jest częścią projektu, którego realizacja została rozłożona na dwa lata. Niestety, z powodu obecnego zagrożenia epidemiologicznego należało zmodyfikować pierwotną koncepcję i przesunąć w czasie wydarzenia, jakie miały mieć miejsce na Ukrainie i w Gruzji (np. Stulsko – karpacki artefakty na styku kultur; Muzeum Archeologiczne w Stulsku; plener we Lwowie – Pałac Potockich we Lwowie; wystawy na Ukrainie w Pałacu Sztuki we Lwowie oraz we lwowskim Centrum Metropolity Andrieja Szeptyckiego, USk Tibilisi).
Po plenerze „Na bieszczadzkim szlaku” i wystawie w Bandrowie Narodowym przyszedł czas na pogłębioną refleksję nad ideą podróży na Wschód, czego wyrazem są zgromadzone w Galerii Dobrej Sztuki prace. To indywidualne wypowiedzi artystów, którzy oscylują wokół motywu wielokulturowości, ukazując bogactwo jej wątków, motywów. Dotykają zagadnień związanych z katolicyzmem, prawosławiem, judaizmem, kulturą Tatarów, słowiańszczyzną obecną w tradycji ludowej, szczególnie na styku Polski – Ukrainy i Słowacji. Niektóre z prac „wybiegają” dalej, w kierunku egzotyki Mongolii, Chin, Japonii. Są wyrazem obserwacji lub tęsknotą za beztroską obcowania z …, wnikania w… i podróżowania. /kuratorka wystawy Anita Grobelak/
 
Uczestnicy wystawy: Elżbieta Banecka – Warszawa / Dawid Bocheński – Katowice / Paulina Bocheńska – Katowice / Wioletta Cielecka – Rzeszów / Bożena Chaber – Częstochowa / Andrij Czekanowski – Kijów (Ukraina) / Solomija Dorosz – Lwów (Ukraina) / Myсhajlo Drimajlo – Lwów (Ukraina) / Katarzyna Głębocka – Częstochowa / Anita Grobelak – Częstochowa / Monika Hartman – Katowice / Alexey Homich – Charków (Ukraina) / Małgorzata Kania – Katowice / Krzysztof Kopeć – Katowice / Alicja Kowalska – Częstochowa / Marta Krawczyk – Świdnik / Włodzimierz Kulej – Częstochowa / Elżbieta Ledecka – Częstochowa / Olha Lukovska – Lwów (Ukraina) / Jacek Łydżba – Częstochowa / Marek Mielczarek – Olesno / Anna Pacuła – Cyzio – Rzeszów / Marian Panek – Częstochowa / Maria Pilszak – Sanok / Miroslav Potoma – Stročín (Słowacja) / Waldemar Siatka – Zamość / Joanna Sidorowicz – Częstochowa / Dariusz Słota – Częstochowa / Katarzyna Spychalska – Aleksandrów Łódzki / Julia Sznober – Częstochowa / Aleksandra Tabisz – Sanok / Agnieszka Tomiczek – Bielsko -Biała / Justyna Wojnowska – Poznań / Olena Zherebetska – Lwów (Ukraina) / Jolanta Ziółkowska – Jemielnica / Diana Żarów – Rzeszów

Pawilon Wystawowy

Moja rzeka… Malarstwo Tomasza Lubaszki – wernisaż 2.10.2020, godz. 18.00

2.10.2020-15.11.2020

Żywioł wody… Woda w ciągłym ruchu – płynie, przemieszcza się nieustannie, ciągle zmienna, w każdej chwili inna, mimo pozoru stałej szklistej lustrzanej konsystencji. Obraz malarski bezwzględnie monumentalny, nieruchomy, zatrzymany, niezmienny – przedmiot iluzoryczny z potencjałem wyrazu oczekujący na wrażliwego odbiorcę.
Jak tą żywiołową zmienność nazwać nieruchomym malarstwem? Tomasz Lubaszka z wielką pasją angażuje w malowanie rzek całą swą moc. Tworzy z wielkim oddaniem, nadzieją na pozytywny rezultat, momentami z bezradnością, ale i niezwykłą wiarą, że wręcz poprzez fizyczne wejście w obraz znajdzie to „tajemnicze istotne”. Malując rzekę, maluje jej strukturę, a w zasadzie strukturę rzeczną obrazu, zmienność. Poszukuje odpowiedniego koloru, formy i, przede wszystkim, drgania powierzchni płótna, które chce być – jak rytm serca, rytm rzeki i obrazu – najwspanialszą twórczą interpretacją żywiołu płynącej wody. Przypadek czy błąd stają się często ożywcze, zbawienne. Obraz zaczyna podpowiadać własne rozwiązania i zwykle mówi już więcej o autorze, niż tematyczny pierwowzór. Kolory, zwłaszcza błękitny, uzyskują brzmienie kosmicznej mocy, zaś zapatrzenie w ,,łuskowatość” tafli płynącej wody stwarza niepowtarzalną autorską strukturę płócien. Rzeki płyną z obrazu na obraz, zanurzając w swej przepastnej toni indywidualność artysty, tworzą niepowtarzalny wyraz języka plastycznego. Zwielokrotnienie obrazów, ich narastająca ilość, z pozytywnym rezultatem próbuje oddać rytm wody płynącej. Czy jest to Warta czy Pilica, nurt, nieustannie ,,żywa” powierzchnia? Na obrazach Tomka Lubaszki każda rzeka staje się autorską malarską wodą, wodą wód. /prof. Stanisław Baj/

Kuratorka wystawy: Anna Krakowian

Zagroda Włościańska

zmiana ekspozycji

Rezerwat Archeologiczny

Raków. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy

03.03.2020 – 31.12.2020

Współorganizatorzy ekspozycji Archiwum Państwowe w Częstochowie, ISD Huta „Częstochowa”

Zdjęcie z wystawy RAKÓW. Z DZIEJÓW CZĘSTOCHOWSKIEJ DZIELNICYImpulsem do powstania wystawy, którą pokazywaliśmy do końca lutego br. w Ratuszu, była obchodzona w roku ubiegłym 90. rocznica przyłączenia Rakowa do Częstochowy. Obszar obecnej dzielnicy Raków to dawne Pustkowie Raków i las o tej samej nazwie nad Wartą. Pod koniec XVIII w. w osadzie mieszkało 55 osób (w 9 domach). Późniejszy swój rozwój zawdzięczała wybudowanej w latach 1895–1900 Hucie „Częstochowa”. W rejonie dzisiejszych ulic Okrzei, Limanowskiego i Łukasińskiego powstała kolonia fabryczna, składająca się z domu dyrektora, budynków majstrowskich oraz robotniczych; zbudowano też budynek zwany Pałacykiem Hantkego. Pod względem administracyjnym Raków przez długi czas był wsią należącą do gminy Huta Stara, kolonia fabryczna posiadała ulice, a od roku 1904 elektryczność. Pomoc medyczną zapewniał szpital i ambulatorium Huty „Częstochowa”, działała ochronka (przedszkole) i szkoła przyfabryczna. W osadzie prowadzona była działalność kulturalna (funkcjonował amatorski zespół teatralny, biblioteka, prowadzono odczyty), także sportowa (powstało Rakowskie Towarzystwo Cyklistów, a w 1921 klub piłkarski Racovia – obecnie Raków Częstochowa). W 1910 r. wyodrębniona została parafia Raków, w dwa lata później utworzono cmentarz. Raków, osada fabryczna i zarazem ważny ośrodek przemysłowy, już od początku XX w. miał duży wpływ na życie gospodarcze i polityczne Częstochowy. Niewielka odległość dzieląca te dwie miejscowości wskazywała na to, że wcześniej czy później dojdzie do ich połączenia. 13 III 1928 Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej podjęła uchwałę o zmianie granic Częstochowy; do miasta postanowiono przyłączyć osadę fabryczną Raków i wieś (liczącą 5904 mieszkańców), a także Dąbie oraz grunty majątku Błeszno. Proces przyłączania trwał jeszcze kilka lat. Ostatecznie Raków i Błeszno znalazły się w granicach Częstochowy w roku 1930. Po dokonanych przyłączeniach Raków wraz z Dąbiem utworzyły dzielnicę nr XI, po Śródmieściu była to najludniejsza dzielnica Częstochowy. W latach 30. w dzielnicy działały: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Liga Morska i Kolonialna, koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, koło PCK, Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz drużyny harcerskie. W roku 1933 oddano wiernym kościół św. Józefa. Po roku 1945 wraz z rozbudową Huty powstały osiedla Raków I, Raków II i Raków III, wytyczono aleję Pokoju, którą od roku 1958 kursują tramwaje (do 1971 r. tramwaj jeździł także ul. Łukasińskiego), łącząc Raków ze Śródmieściem, Tysiącleciem i Północą. W 1958 r. utworzono Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik”. Od 1955 r. działało kino „Hutnik”, a 1967 r. kino „Relax”. W latach 70. powstała trasa szybkiego ruchu z charakterystyczną estakadą na początku al. Pokoju. Od 2001 r. funkcjonuje Centrum Handlowe „Jagiellończycy”. W 2006 r. przy al. Pokoju odsłonięto Pomnik Orląt Lwowskich (wg projektu Szymona Wypycha). W dzielnicy (w Pałacyku Hantkego) działa Miejski Dom Kultury (dawny Zakładowy Dom Kultury Huty „Częstochowa”, później Młodzieżowy Dom Kultury) – z salą widowiskową i pływalnią. W sąsiedztwie stacji kolejowej i wiaduktu przy alei Pokoju znajduje się rezerwat archeologiczny – placówka Muzeum Częstochowskiego; mieści się tu zakonserwowane cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.
Na wystawie pokazujemy szereg materiałów historycznych związanych z Rakowem. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej filia na Rakowie. Szereg cennych historycznych przedmiotów użyczyli redakcja „Głosu Hutnika”, a także prywatni kolekcjonerzy.

dr Juliusz Sętowski

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl