Jan Otrembski

Jan Otrembski urodził się 4 lipca 1890 r. w Częstochowie. Był synem Leona i Marii Otrembskich. Za udział w tzw. strajku szkolnym w 1905 r. został usunięty z gimnazjum rządowego w Częstochowie. Naukę kontynuował w polskiej szkole prywatnej. Później pod kierunkiem Bronisława Skąpskiego przygotował się do zawodu aktorskiego. W 1909 r., podczas Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie zaangażował się do teatru Marii Przybyłko-Potockiej. Debiutował w drobnej roli Dworzanina w sztuce Obrona Częstochowy. Następnie występował w zespołach: Czesława Wiśniewskiego, Eugeniusza Majdrowicza, Józefa Puchniewskiego, Bronisława Skąpskiego, Juliana Myszkowskiego, Henryka Czarneckiego w Kielcach. W sezonie 1922/1923 należał do zespołu Teatru w Inowrocławiu. W 1924 r. współkierował Teatrem Miejskim w Grudziądzu, a w sezonie 1926/1927 był dyrektorem Teatru Popularnego w Lesznie. W 1927 r. po otrzymaniu licencji od ZASP, lokując na cel otwarcia teatru wszystkie swoje oszczędności, skompletował pierwszy stały zespół aktorski w Częstochowie, założył teatr i doprowadził do premiery pierwszego spektaklu – 15 marca 1927 r. wystawiono Śluby Panieńskie Aleksandra Fredry. Był pierwszym dyrektorem częstochowskiego Miejskiego Teatru Rozmaitości (w latach 1927–1930) i później Teatru Miejskiego Kameralnego (w latach 1931–1932).
Teatr Rozmaitości miał siedzibę przy ulicy Strażackiej (obecnie Katedralnej 13), nie spełniała ona jednak odpowiednich standardów. Otrembski postanowił doprowadzić do powstania w Częstochowie budynku teatralnego z prawdziwego zdarzenia. Między innymi z jego inicjatywy powstała w roku 1928 spółka akcyjna Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Teatru w Częstochowie. Akcjonariusze Towarzystwa zakupili od Towarzystwa Muzycznego Lutnia działkę przy ulicy Kilińskiego, na której znajduje się obecny Teatr im. Adama Mickiewicza, i przystąpili do budowy gmachu. Napotkali jednak na szereg trudności natury finansowej i w związku z tym budowa trwała znacznie dłużej niż przewidywali. W 1930 r. budynek został oszklony, ale nie ukończono jeszcze budowy sceny „Wielkiej”. Otrembski otworzył scenę „Kameralną”. Próbował także prowadzić scenę w Parku pod Jasną Górą. Spotkał się jednak z dużym sprzeciwem ze strony klasztoru, a Teatr Letni – Regionalny w konsekwencji został zamknięty.
W latach 1932–1938 Otrembski był dyrektorem w teatrach różnych miast Polski. W sezonie 1933/1934 był dyrektorem Teatru Miejskiego w Grodnie, w 1934/1935 w Kaliszu (wspólnie z J. Krokowskim) i w 1935/1936 w Radomiu, kierował też teatrem w Ostrowie Wielkopolskim i Płocku. W 1938 r. ukończono budowę teatru w Częstochowie i zainaugurowano działalność sceny „Wielkiej”. W sezonie 1938/1939 Jan Otrembski powrócił do rodzinnego miasta. W czasie okupacji zdecydowanie odrzucił proponowane mu kierowanie teatrem częstochowskim. W tym okresie prowadził jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej, wspomagając wielu bezrobotnych wówczas aktorów. Po II wojnie światowej występował w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W 1957 r. obchodził jubileusz 45-lecia pracy scenicznej w roli Alfreda Amoroso (Filomena Mauturano), a 22 kwietnia 1961 r. 50-lecia w roli Zwicknagla (Kelner Hauptmann z Kolonii).
Był aktorem wszechstronnym, grającym role charakterystyczne, zarówno dramatyczne, komediowe, jak i operetkowe. W czasie swojej 50-letniej kariery scenicznej wykreował m.in. postaci: Kusego w Zaczarowanym kole Lucjana Rydla, Chochoła w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, Zbyszka i Felicjana w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Kapelana w Damach i Huzarach i Dyndalskiego w Zemście Aleksandra Fredry, Rejenta w Szkole żon Moliera, Sędziego Gąski w Weselu Figara Beaumarchais, Probulosa w Gromiwoi Arystofanesa.
W 1957 r. został odznaczony przez Radę Państwa Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu za długoletnią pracę artystyczną.
Był żonaty z Zofią Otrembską z domu Underko – aktorką. Grał w częstochowskim teatrze do swoich ostatnich dni. Odszedł 50 lat temu – 7 sierpnia 1961 r. Został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Źródła:
Słownik Biograficzny Teatru Polskiego, red. Zbigniew Raszewski, Warszawa 1973 r.
Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005
Dokumenty Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Wystawa w Gabinecie Wybitnych Częstochowian, otwarcie 25 listopada 2011, godz. 13.00

Instytucje zaangażowane w powstanie projektu i udostępniające zbiory
Muzeum Częstochowskie
Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Archiwum Państwowe w Częstochowie
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Muzeum Teatralne w Warszawie
Antykwarnia-Księgarnia „Niezależna”, Zbigniew Biernacki

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl