Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji

Zdjęcie obrazu Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej której prace poddano renowacji zgodnie z projektem Janina Plucińska-Zembrzuska - konserwacja kolekcjiCelem projektu jest konserwacja i oprawa 122 obrazów, które składają się na kolekcję twórczości Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej. Większość z dzieł została wykonana przy użyciu materiałów nietrwałych, a niewłaściwe ich przechowywanie, przez całe dekady, mocno zniszczyło obiekty. Część z nich jest już w alarmująco złym stanie i konieczna jest natychmiastowa konserwacja. Niewielka część kolekcji trafiła do Muzeum Częstochowskiego na przełomie lat 1989 i 1990. Dopiero w 2012 r. okazało się, że ogromna część artystycznego dorobku Plucińskiej-Zembrzuskiej niszczeje w przeznaczonym do wyburzenia rodzinnym domu artystki. Wtedy też rozpoczęto starania o pozyskanie ich do zbiorów muzealnych, co ostatecznie udało się w 2017 r.
81 prac wymaga oprawy. Aktualnie większość z nich obitych jest rozpadającymi się listewkami. Oprawienie ich w sposób spójny jest zabiegiem koniecznym, by stworzyć jednolitą kolekcję, którą będzie można prezentować całościowo.
Znaczna część spośród obrazów wymaga gruntownej konserwacji. Przede wszystkim należy oczyścić je z brudu, zacieków, poddać konserwacji papier, wymienić podłoża.

W skład kolekcji, która zostanie poddana zabiegom konserwatorsko-renowacyjnym i oprawie, wchodzą: obrazy olejne – 42 sztuki, obrazy na kartonie – 6 sztuk, obrazy aluminiowe na kartonie – 11 sztuk, kolaże na folii – 24 sztuki, rysunki piórkiem – 9 sztuk, linoryty – 7 sztuk, kolaże z gazety – 9 sztuk, kolaże – 8 sztuk, rysunki na kliszy – 4 sztuki, kolaże z linorytem – 2 sztuki. Są one datowane na lata 1950–1987.

Przedsięwzięcie zakończy wystawa wszystkich prac, które zostały poddane renowacji. Planowany termin wystawy – listopad 2020 r.

Projekt dwuletni otrzymał dotację w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych 2019.

Wysokość ministerialnego dofinansowania – 57 500 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Gminy Miasta Częstochowy.

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegologo Miasta Częstochowy

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl