Ludmiła Marjańska

Ludmiła Marjańska (1923-2005) – “Ach ta niezwykła zwykłość”
Ratusz, Gabinet Wybitnych Częstochowian, grudzień 2008 – wrzesień 2009

W Gabinecie Wybitych Częstochowian 19 grudnia ubiegłego roku została otwarta wystawa poświęcona wybitnej poetce – Ludmile Marjańskiej. Ta niesamowita kobieta, częstochowianka zmarła 17 października 2005 roku. Gdyby żyła, 26 grudnia 2008 r. obchodziłaby 85. rocznicę urodzin. Ekspozycja miała za zadanie uświetnić to wydarzenie. Ludmiła wspomina Częstochowę w jednym ze swoich wierszy, zatytułowanym „Życiorys”: Początek: Częstochowa, Boże Narodzenie/ i moje, bardzo ludzkie/ Ba, pod choinką, w czepku urodzona”. Była dumna ze swojego miasta i często je odwiedzała. Częstochowa też o niej pamiętała. Jej macierzysta szkoła, I Liceum im. Juliusza Słowackiego, organizowała szereg spotkań z Poetką. Odbywały się one również w Muzeum Częstochowskim i w Galerii „Gaude Mater”. W częstochowskim Teatrze im. Adama Mickiewicza Ludmiła świętowała swoje 80-lecie.
Na ekspozycji znajdziemy wiele ciekawych pamiątek: korespondencję Poetki, pochodzącą głównie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, a także Biblioteki Publicznej im. dra W. Biegańskiego w Częstochowie oraz pani Marii Nasińskiej, pamiątkowe księgi szkolne Liceum Słowackiego z wpisami Marjańskiej, młodzieńcze wiersze ze zbiorów koleżanki z młodzieńczych lat – Krystyny Błasiak, rękopisy oraz wiele zdjęć ze zbiorów córki Marii Marjańskiej-Czernik. Wystawę wzbogacają portrety Ludmiły Marjańskiej autorstwa Jakuba Salamona. W Gabinecie są także meble, które stały jeszcze w gabinecie ojca Ludmiły – Ludwika Mężnickiego, znanego częstochowskiego adwokata.

Ach ta niezwykła zwykłość
z której wschodzi
poblask wieczności
Te zwyczajne losy
zgęszczone jak lasy
podzwrotnikowe
dżungla
pragnień zawiści żalów
niespełnienia
Ten zachwyt nad innością
nad różnorodnymi
odmianami lotosu
losu
traw zbóż
zbożny zachwyt

Ludmiła Marjańska – poetka, tłumaczka literatury angielskiej, autorka książek dla dzieci, urodzona w 1923 r. w Częstochowie. Od 1936 r. uczęszczała do żeńskiego gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Maturę zdała na tajnych kompletach w 1942 r. W czasie okupacji hitlerowskiej pracowała w drużynach sanitarnych AK oraz jako łączniczka. Studiowała na wydziale dyplomatyczno-konsularnym konspiracyjnej Akademii Nauk Politycznych. W 1945 r. wyszła za mąż za Janusza Marjańskiego. W 1961 uzyskała dyplom magistra filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jako poetka debiutowała na łamach miesięcznika „Twórczość”, natomiast jako tłumaczka tomem „Wierszy szkockich” R. Burnsa w 1956 r. Wydała kilkanaście tomów wierszy, m.in. „Chmurne okna” (1958), „Rzeki” (1969), „W koronie drzew” (1979), „Blizna” (1986), „Prześwit” (1994), „Żywica” (2001), „Córka bednarza” (2002), „Otwieram sen” (2004) . Napisała również kilka powieści: „Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny”, „Życie na własność”, „To ja, Agata”. Przez wiele lat współpracowała z Programem III Polskiego Radia, redagując audycje poetyckie. Pełniła także funkcję prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, była członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz PEN-Clubu.

Oprac. na podst. Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas”. Antologia wierszy Władysława Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny Poświatowskiej, Ludmiły Marjańskiej, wstęp i wybór wierszy E. Hurnikowa, Muzeum Częstochowskie 2006;
Piekarski W.E., Stańczyk Z., Słownik biograficzny twórców literatury związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicą), Częstochowa 2006

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl