Zwiedzanie i ceny biletów

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej 24, 25 i 27 lipca 2021 r. można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr. tel. 504 757 814. Czas oczekiwania na pracownika Działu Obsługi – do 15 minut. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Muzeum Częstochowskie prezentuje wystawy stałe i czasowe w 7 obiektach. Są to:

Ratusz, pl. Biegańskiego / Galeria Dobrej Sztuki, al.

NMP 47 / Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanisława Staszica / Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. Stanisława Staszica / Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 / Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 / Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

***

Dni i godziny otwarcia obiektów:

wtorek, środa, czwartek: 11:30 – 17.00

piątek, sobota* i niedziela*: 11.30 – 17.30

(*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)

poniedziałek: nieczynne

Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 minut przed zamknięciem obiektu.

***

Ekspozycje są udostępnione do zwiedzania z zachowaniem następujących reżimów sanitarnych w stanie epidemii COVID-19:

– zakrywanie nosa i ust,

– korzystanie z płynów dezynfekujących do rąk udostępnionych przy wejściach do obiektów,

– zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących)

– limitowanie osób przebywających jednocześnie na ekspozycjach (max 1 osoba/15 m2),

– wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego,

– korzystanie z szatni wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

***

BILETY

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet normalny – 9 zł/do jednego obiektu

bilet ulgowy – 5 zł/do jednego obiektu

bilet jednodniowy normalny – 14 zł/ do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min.10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie obowiązują bilety jednodniowe.

bilet rodzinny – 25 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy zakupić bilet.

 

________________________
Honorujemy karty:
Karta Dużej Rodziny
Karta “Częstochowski Senior”
________________________

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub
 • wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom,
 • posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
 • pilotom grup turystycznych,
 • dzieciom do lat 4,
 • posiadaczom kart EURO 26
 • posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W STANIE EPIDEMII COVID-19

Zasady ogólne

 • Udostępnianie obiektów i wystaw do zwiedzania: wykaz aktualnych wystaw i obiektów udostępnionych do zwiedzania znajduje się na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego: www.muzeumczestochowa.pl oraz w obiektach Muzeum Częstochowskiego.
 • Na wystawach obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach/przestrzeniach wystawienniczych (limit 1 os./15 m2): Ratusz, wystawa stała, parter: maksymalnie 19 osób; Ratusz, wystawa stała, piętro I: maksymalnie 15 osób; Ratusz, wystawa czasowa, piętro I: maksymalnie 15 osób; Ratusz, sala reprezentacyjna, piętro I: maksymalnie 16 osób; Ratusz, wieża: maksymalnie 4 osoby; Galeria Dobrej Sztuki: wystawa czasowa, parter: maksymalnie 15 osób; Galeria Dobrej Sztuki: wystawa stała, piętro I, maksymalnie 17 osób; Pawilon Wystawowy: wystawa czasowa, parter: maksymalnie 15 osób; Pawilon Wystawowy: wystawa czasowa, piętro I: maksymalnie 17 osób; Muzeum Górnictwa Rud Żelaza: maksymalnie 15 osób; Dom Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej: maksymalnie 15 osób; Muzeum Żydów Częstochowian: maksymalnie 22 osoby w obiekcie; Rezerwat Archeologiczny: maksymalnie do 20 osób w obiekcie. Niektóre obiekty i wystawy mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania. Ograniczanie liczby zwiedzających obowiązuje także w wypadku zwiedzania grupowego.
 • Obiekty Muzeum Częstochowskiego są czynne dla zwiedzających: wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 12.00 do 17.00 / sobota i niedziela: od 12.00 do 17.30* (*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca) / poniedziałek: nieczynne. Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 min. przed zamknięciem obiektu.
 • Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, czas zwiedzania wystawy dla zwiedzających może być ograniczony przez pracownika Działu Obsługi, do którego wskazań należy się zastosować.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy, co skutkuje zmniejszeniem limitu osób mogących na niej przebywać jednocześnie.

Porządek zwiedzania

 • Zwiedzający jest zobowiązany do posiadania własnych środków ochronnych zakrywających nos i usta. Ich nieposiadanie powoduje brak możliwości wejścia do obiektu.
 • Zwiedzający wchodząc do obiektu jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego. Wskazane jest używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.
 • Korzystanie z szatni odbywa się wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Zabronione jest wnoszenie na wystawę: przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, długich parasoli, plecaków i dużego bagażu.
 • Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.
 • Osoby przebywające w Muzeum, zwiedzający oraz pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego, są zobowiązani zachować między sobą dystans co najmniej 1,5 metra, przy jednoczesnym zachowaniu limitu 1 os./15 m2.
 • Eksponaty prezentowane na wystawach nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
 • Multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe), dostępne są tylko w ścisłym reżimie sanitarnym.
  Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 • Na wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
 • Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
 • Zabrania się wstępu na wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 • Zabrania się wejścia do obiektu osobom zarażonym lub potencjalnie zarażonym koronawirusem. Pracownicy Działu Obsługi Muzeum mają prawo nie wpuścić do obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.
 • Za bezpieczeństwo zwiedzających i wystaw odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego.

Zakup biletów wstępu

 • Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
 • Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 • W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe.
 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl