Zwiedzanie i ceny biletów

Informujemy, że 19 i 20 września Muzeum Żydów Częstochowian przy ul. Katedralnej 8 będzie nieczynne. Wystawę “Żydzi Częstochowianie” można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr. tel. 504757814. Czas oczekiwania na pracownika do 30 minut. 

Zapraszamy do Ratusza, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwatu Archeologicznego, Pawilonu Wystawowego, Zagrody Włościańskiej, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej i Muzeum Żydów Częstochowian, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza:

W obiektach tych można zobaczyć następujące ekspozycje:
Ratusz, al. NMP 45
wystawy i prezentacje stałe
Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna
Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego
Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845–1918
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej
wystawa czasowa:
Najwyższy czas… Wystawa zegarów ze zbiorów Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, kolekcjonerów prywatnych, zbiorów własnych (04.07.-11.10.2020)

Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47
wystawy i prezentacje stałe:
Sztuka Polska XIX i XX w.
Grafiki mistrza drzeworytu Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Częstochowskiego
wystawa czasowa:
Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga – ogólnopolska wystawa przygotowana przez IPN w Warszawie; udostępnienie ekspozycji od 18 września 2020

Pawilon Wystawowy, Park ks. Stanisława Staszica
wystawa czasowa:
Wiwisekcja balansu. Rzeźby Jerzego Kędziory (19.06.-20.09.2020)

Zagroda Włościańska, Park ks. Stanisława Staszica
wystawy czasowe:
Świat wycinanek Kazimiery Balcerzak (otwarcie wystawy: 7.08.2020, godz. 18.00; 8.08.-27.09.2020)

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
wystawa stała:
wystawa prezentująca historię górnictwa rud żelaza

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
wystawa stała:
Z mroku dziejów – stała wystawa archeologiczna
wystawa czasowa:
Raków. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy (do 30.09.2020)

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 

Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8

Żydzi Częstochowianie – wystawa stała

Godziny otwarcia obiektów:
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 12.00 do 17.00 (ostatnie wejście przed zamknięciem 16.30), sobota i niedziela od godz. 12.00 do 17.30 (ostatnie wejście przed zamknięciem 17.00).

Uwaga: Rezerwat Archeologiczny jest czynny jak pozostałe obiekty w tygodniu i w każdą 3. sobotę i niedzielę miesiąca.

Kierując się obowiązkiem zabezpieczenia zbiorów oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, są wprowadzone szczególne zasady i regulacje.

Zasady zwiedzania wz. z COVID-19

Wystawy można zwiedzać jedynie indywidualnie z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach: maksymalnie do 6 osób w Ratuszu, maksymalnie do 4 osób w Galerii Dobrej Sztuki, Pawilonie Wystawowym, Muzeum Żydów Częstochowian i Rezerwacie Archeologicznym, maksymalnie do 2 osób w Zagrodzie Włościańskiej i Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej.
Zwiedzanie grupowe oraz organizacja lekcji muzealnych są wstrzymane do odwołania.
Zwiedzający są zobowiązani do posiadania własnych środków ochronnych w postaci maseczki zasłaniającej nos i usta.
Zwiedzający wchodząc do obiektu są zobowiązani do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego.
Wskazane jest używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.
Korzystanie z szatni jest wstrzymane do odwołania.
Osoby przebywające w Muzeum, zwiedzający oraz pracownicy Muzeum, są zobowiązane zachować między sobą dystans co najmniej 2 metrów.
Wyłączone z użytkowania są multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).
Pracownicy Działu Obsługi Muzeum mają prawo nie wpuścić do Obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.
W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.

Jednocześnie prowadzimy też działalność online i zachęcamy do korzystania z przygotowanych materiałów dostępnych w Internecie (strona www i portale społecznościowe).

Nr tel. do kancelarii Muzeum Częstochowskiego: 34 360 56 31.

*****

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet jednodniowy normalny – 14 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego /  grupowy (min. 10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

bilet normalny – 9 zł / do jednego obiektu

bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie obowiązują bilety jednodniowe

bilet ulgowy – 5 zł / do jednego obiektu

bilet rodzinny – 25 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu  (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny  (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy kupić bilet.

*****

Muzeum Częstochowskie w 2020 roku jest nieczynne w:

  • każdy poniedziałek
  • Nowy Rok (01.01.)
  • Święto Trzech Króli (06.01.)
  • Wielkanoc (11-13.04.)
  • Święto Pracy (01.05.)
  • Boże Ciało (11.06.)
  • Wszystkich Świętych (01.11.)
  • Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.)
  • I i II dzień świąt Bożego Narodzenia (25-26.12.)
  • Sylwestra (31.12.)

Honorujemy karty:

  

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
· kombatantom.
· posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:
· osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
· pracownikom muzeów,
· członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
· opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
· pilotom grup turystycznych,
· dzieciom do lat 4,
· posiadaczom kart EURO 26· posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl