Zwiedzanie i ceny biletów

 

Szanowni Państwo,

19-25 czerwca 2024 r. nastąpią zmiany w dniach i godzinach otwarcia obiektów Muzeum Częstochowskiego. Za utrudnienia bardzo przepraszamy!

Rezerwat Archeologiczny – czynny 19 czerwca (środa) od godz. 9.00 do 12.00 (wstęp bezpłatny) / 20 czerwca – wstęp płatny / 22 czerwca (sobota) – nieczynny

Muzeum Żydów Częstochowian – 22 czerwca (sobota) nieczynne

Stary Ratusz – 23 czerwca (niedziela) – nieczynny

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej – czynny 19 i 20 czerwca (środa i czwartek), 22 czerwca (sobota) – nieczynny

Ratusz – 25 czerwca (wtorek) – nieczynny

Pawilon Wystawowy, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i Galeria Dobrej Sztuki – bez zmian

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

UWAGA! Wystawa “Dzieje miasta Częstochowy” cz. 1 (parter Ratusza)

wyłączona ze zwiedzania – trwają prace modernizacyjne (dotacja z MKiDN).

 

Muzeum Częstochowskie prezentuje wystawy stałe i czasowe w 8 obiektach. Są to:

Ratusz, pl. Biegańskiego / Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47 / Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanisława Staszica / Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. Stanisława Staszica / Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 / Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 / Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 / Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 1

***

Informacja dla zwiedzających: tel. 504 757 814 lub 504 757 215

Oprowadzenie z przewodnikiem należy zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej.

adres mailowy: zwiedzanie@muzeumczestochowa.pl

 

Dni i godziny otwarcia obiektów Muzeum Częstochowskiego:

Ratusz, al. NMP 45/ Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47 /Pawilon Wystawowy, Park im. Stanisława Staszica/
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza,  Park im. Stanisława Staszica 
Dni i godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 – 15:30
środa: 11:00 – 17:30
sobota i niedziela: 11:00 – 17:00
poniedziałek: nieczynne
 
Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 
Dni i godziny otwarcia:
czwartek, piątek: 9:00 -15:30
sobota: 11:00-17:00
poniedziałek, wtorek, środa, niedziela: nieczynne
* Dzień bezpłatny – czwartek
 
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Dni i godziny otwarcia:
środa: 11:00 – 17:30
czwartek: 9:00 – 15:30
sobota : 11:00 – 17:00
poniedziałek, wtorek, piątek, niedziela: nieczynne
 
Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8
Dni i godziny otwarcia:
środa: 11:00 – 17:30
sobota: 11:00-17:00
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, niedziela: nieczynne
 
Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 1
Dni i godziny otwarcia:
wtorek, piątek: 9:00 – 15:30
środa: 11:00 – 17:30 
niedziela: 11:00 – 17:00
poniedziałek, czwartek, sobota: nieczynne
 
Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 minut przed zamknięciem obiektu.

***

Muzeum Częstochowskie jest nieczynne w:

 • Sylwestra i Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • Sobotę Wielkanocną
 • I i II dzień Świąt Wielkanocnych
 • Święto Pracy
 • Boże Ciało
 • Święto Zmarłych
 • Wigilię
 • I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia.

***

BILETY

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian, Starym Ratuszu:

bilet normalny – 9 zł/do jednego obiektu

bilet ulgowy – 5 zł/do jednego obiektu

bilet jednodniowy normalny – 14 zł/ do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min.10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

Bilet jednodniowy zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Pawilonie Wystawowym i Starym Ratuszu, gdzie obowiązują bilety jednodniowe.

bilet rodzinny – 25 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy zakupić bilet.

________________________
Honorujemy karty:
Karta Dużej Rodziny
Karta “Częstochowski Senior”
________________________

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 • uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom:

– szkół i placówek systemu oświaty;
– zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
– szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
– szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
– uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w:
systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom;
 • dziennikarzom;
 • opiekunom grup;
 • licencjonowanym przewodnikom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • dzieciom do lat 7;
 • weteranom i weteranom poszkodowanym.

Ulgę w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum można otrzymać po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Zakup biletów wstępu

1. Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe.

 

Regulamin zwiedzania wystaw w Muzeum Częstochowskim

I. Informacje ogólne

1. Zwiedzanie ekspozycji w obiektach Muzeum Częstochowskiego odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, w tym dni i godzin otwarcia ekspozycji/obiektów dla zwiedzających, wystaw dostępnych, wystaw czasowo niedostępnych oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacje o cenach biletów, a także dniach, w jakich ekspozycje stałe są dostępne nieodpłatnie, biletach ulgowych lub zwolnieniach z opłat – są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum. Informacje o dniach i godzinach otwarcia ekspozycji są również dostępne przed wejściem do obiektów.
3. Niektóre obiekty i wystawy lub ich części mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania. Muzeum zastrzega sobie również prawo zmiany godzin zwiedzania.
4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
5. W przypadku odpłatnego wstępu na ekspozycję warunkiem zwiedzania jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
6. Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.
7. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia obiektów muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.
8. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie to 25 osób.

II. Zasady zwiedzania

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum. W takim przypadku bilet wstępu nie podlega zwrotowi.
4. Wszystkie plecaki, torby, walizki oraz torebki przekraczające wymiar 40x40x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie obiektów Muzeum.
6. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów/ekspozycji. Tworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Częstochowskiego, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych.
7. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
• palenia oraz używania otwartego ognia,
• wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów podczas zwiedzania ekspozycji,
• wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
• fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
• rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji
• dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz
• zwiedzania ekspozycji po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
• hałaśliwego zachowania się i biegania.
8. Wejście zwiedzającego na ekspozycję oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

III. Ochrona danych osobowych

W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie z siedzibą przy al. NMP 47, 42-200 Częstochowa, tel.: 34 360 56 31, adres e-mail: muzeum@muzeumczestochowa.pl.
b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Częstochowskim: tel. 34 360 56 31, adres e-mail: iodo@muzeumczestochowa.pl.
c) Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Częstochowskiego oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014, poz. 1240).
d) Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Muzeum Częstochowskiego. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
e) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Częstochowskie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Częstochowskiego.
g) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, mogą być nimi także instytucje upoważnione z mocy prawa.
h) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
i) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
j) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez kamery monitoringu, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl