Zwiedzanie i ceny biletów

 

Informujemy, że 18 maja – w Międzynarodowy Dzień Muzeów – obiekty Muzeum Częstochowskiego czynne będą w godz. 11.30-16.30. 

 

Muzeum Częstochowskie prezentuje wystawy stałe i czasowe w 8 obiektach. Są to:

Ratusz, pl. Biegańskiego / Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47 / Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanisława Staszica / Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. Stanisława Staszica / Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 / Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 / Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 / Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 1

***

Dni i godziny otwarcia obiektów:

wtorek, środa, czwartek: 11:30 – 17.00

piątek, sobota* i niedziela*: 11.30 – 17.30

(*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca – w 2022 r.: 15 i 16 stycznia / 19 i 20 lutego / 19 i 20 marca / 23 i 24 kwietnia / 21 i 22 maja / 18 i 19 czerwca / 16 i 17 lipca / 20 i 21 sierpnia / 17 i 18 września / 15 i 16 października / 19 i 20 listopada / 17 i 18 grudnia)

 

poniedziałek: nieczynne

Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 minut przed zamknięciem obiektu.

***

 

BILETY

Cena promocyjnego biletu wstępu do Muzeum Częstochowskiego dla Obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa, wynosi 1 zł. Cena ta obowiązuje od 20.04.2022 r. Bilet upoważnia do wejścia do obiektu, w którym został zakupiony.

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian, Starym Ratuszu

bilet normalny – 9 zł/do jednego obiektu

bilet ulgowy – 5 zł/do jednego obiektu

bilet jednodniowy normalny – 14 zł/ do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min.10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

Bilet jednodniowy zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i w Starym Ratuszu, gdzie obowiązują bilety jednodniowe.

bilet rodzinny – 25 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należy zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy zakupić bilet.

 

________________________
Honorujemy karty:
Karta Dużej Rodziny
Karta “Częstochowski Senior”
________________________

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub
 • wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom,
 • posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
 • pilotom grup turystycznych,
 • dzieciom do lat 4,
 • posiadaczom kart EURO 26
 • posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

§ 1
Zasady ogólne

1. Udostępnianie obiektów i wystaw do zwiedzania:
a. Wykaz aktualnych wystaw i obiektów udostępnionych do zwiedzania znajduje się na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego: www.muzeumczestochowa.pl oraz w obiektach Muzeum Częstochowskiego.
Niektóre obiekty i wystawy mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania.
b. Na wystawach obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach/przestrzeniach wystawienniczych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
c. Limit zwiedzających, maksymalnie do 25 osób na jedną wystawę.
2. Obiekty Muzeum Częstochowskiego są czynne dla zwiedzających:
wtorek, środa, czwartek: od godz. 11.30 do 17.00
piątek, sobota i niedziela: od 11.30 do 17.30* (*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)
poniedziałek: nieczynne
3. Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 min. przed zamknięciem obiektu.
4. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
5. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, czas zwiedzania wystawy dla zwiedzających może być ograniczony przez pracownika Działu Obsługi, do którego wskazań należy się zastosować.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§ 2
Porządek zwiedzania

1. Przed wejściem na wystawy zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni.
2. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
– przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli,
– toreb podróżnych, plecaków i innych duży bagaży.
3. Zwiedzającym zaleca się skorzystanie z płynu dezynfekującego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego.
4. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.
5. Eksponaty prezentowane na wystawach nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
6. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
7. Na wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania. Na wybranych wystawach może obowiązywać całkowity zakaz fotografowania i filmowania.
8. Na wystawie podczas zwiedzania nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
9. Zabrania się wstępu na wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
10. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.
11. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
12. Za bezpieczeństwo zwiedzających i wystaw odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego.

§ 3
Zakup biletów wstępu

1. Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe.

Regulamin obowiązuje od 17.05.2022 r. do odwołania.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl