Zwiedzanie i ceny biletów

 

Muzeum Żydów Częstochowian

i Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej

25-26.03.2023 r. (sobota, niedziela) będą zamknięte. 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Wystawa “Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”

prezentowana w Starym Ratuszu jest wyłączona ze zwiedzania do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy!

Więcej informacji >>link<<

 

Muzeum Częstochowskie prezentuje wystawy stałe i czasowe w 8 obiektach. Są to:

Ratusz, pl. Biegańskiego / Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47 / Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanisława Staszica / Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. Stanisława Staszica / Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 / Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 / Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 / Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 1

***

Dni i godziny otwarcia obiektów:

 

Ratusz, pl. Biegańskiego / Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47 / Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanisława Staszica / Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. Stanisława Staszica

wtorek, czwartek, piątek: 9:00 – 15:30

środa: 11:00 – 17:30

sobota i niedziela: 11:00 – 17:00

poniedziałek: nieczynne

 

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 / Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 / Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

środa: 11:00 – 17:30

czwartek, piątek: 9:00 – 15:30

sobota i niedziela: 11:00 – 17:00

poniedziałek, wtorek: nieczynne

                                  

Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 1

obiekt nieczynny

 

Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 minut przed zamknięciem obiektu.

Możliwość rezerwacji zwiedzania pod nr. telefonu: 504 757 502 (Dział Edukacji i Wystaw).

***

BILETY

Cena promocyjnego biletu wstępu do Muzeum Częstochowskiego dla Obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa, wynosi 1 zł. Cena ta obowiązuje od 20.04.2022 r. Bilet upoważnia do wejścia do obiektu, w którym został zakupiony.

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian, Starym Ratuszu

bilet normalny – 9 zł/do jednego obiektu

bilet ulgowy – 5 zł/do jednego obiektu

bilet jednodniowy normalny – 14 zł/ do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min.10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

Bilet jednodniowy zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i w Starym Ratuszu, gdzie obowiązują bilety jednodniowe.

bilet rodzinny – 25 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należy zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy zakupić bilet.

________________________
Honorujemy karty:
Karta Dużej Rodziny
Karta “Częstochowski Senior”
________________________

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 • uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom:

– szkół i placówek systemu oświaty;
– zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
– szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
– szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
– uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w:
systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom;
 • dziennikarzom;
 • opiekunom grup;
 • licencjonowanym przewodnikom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka(Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • dzieciom do lat 7;
 • weteranom i weteranom poszkodowanym.

 

Ulgę w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum można otrzymać po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

§ 1
Zasady ogólne

1. Udostępnianie obiektów i wystaw do zwiedzania:
a. Wykaz aktualnych wystaw i obiektów udostępnionych do zwiedzania znajduje się na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego: www.muzeumczestochowa.pl oraz w obiektach Muzeum Częstochowskiego.
Niektóre obiekty i wystawy mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania.
b. Na wystawach obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach/przestrzeniach wystawienniczych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
c. Limit zwiedzających, maksymalnie do 25 osób na jedną wystawę.
2. Obiekty Muzeum Częstochowskiego są czynne dla zwiedzających:
wtorek, środa, czwartek: od godz. 11.30 do 17.00
piątek, sobota i niedziela: od 11.30 do 17.30* (*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)
poniedziałek: nieczynne
3. Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 min. przed zamknięciem obiektu.
4. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
5. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, czas zwiedzania wystawy dla zwiedzających może być ograniczony przez pracownika Działu Obsługi, do którego wskazań należy się zastosować.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§ 2
Porządek zwiedzania

1. Przed wejściem na wystawy zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni.
2. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
– przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli,
– toreb podróżnych, plecaków i innych duży bagaży.
3. Zwiedzającym zaleca się skorzystanie z płynu dezynfekującego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego.
4. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.
5. Eksponaty prezentowane na wystawach nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
6. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
7. Na wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania. Na wybranych wystawach może obowiązywać całkowity zakaz fotografowania i filmowania.
8. Na wystawie podczas zwiedzania nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
9. Zabrania się wstępu na wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
10. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.
11. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
12. Za bezpieczeństwo zwiedzających i wystaw odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego.

§ 3
Zakup biletów wstępu

1. Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe.

Regulamin obowiązuje od 17.05.2022 r. do odwołania.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl