Zwiedzanie i ceny biletów

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 4 listopada 2020 r.,

mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2,

Muzeum Częstochowskie zawiesza zwiedzanie wystaw oraz organizację wydarzeń kulturalnych

z udziałem publiczności 

od 7 listopada 2020 r. do odwołania.

Zachęcamy do śledzenia naszej działalności on–line.

 

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 12.00 do 17.00
sobota i niedziela od 12.00 do 17.30
(Uwaga! Rezerwat Archeologiczny czynny od wtorku do piątku jw., poza tym tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)
poniedziałek nieczynne

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet jednodniowy normalny – 14 zł/ o wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min.10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

bilet normalny – 9 zł/do jednego obiektu

bilet ulgowy – 5 zł/do jednego obiektu

bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie obowiązują bilety jednodniowe

bilet rodzinny – 25 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł/jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy zakupić bilet.

*****

Muzeum Częstochowskie w 2020 roku jest nieczynne w:
każdy poniedziałek
Nowy Rok (01.01.)
Święto Trzech Króli (06.01.)
Wielkanoc (11-13.04.)
Święto Pracy (01.05.)
Boże Ciało (11.06.)
Wszystkich Świętych (01.11.)
Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.)
I i II dzień świąt Bożego Narodzenia (25-26.12.)
Sylwestra (31.12.)

________________________
Honorujemy karty:
Karta Dużej Rodziny
Karta “Częstochowski Senior”
________________________

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub
 • wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom,
 • posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
 • pilotom grup turystycznych,
 • dzieciom do lat 4,
 • posiadaczom kart EURO 26
 • posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

Zasady zwiedzania wz. z COVID-19

 • Wystawy można zwiedzać jedynie indywidualnie z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach: maksymalnie do 6 osób w Ratuszu, maksymalnie do 4 osób w Galerii Dobrej Sztuki, Pawilonie Wystawowym, Muzeum Żydów Częstochowian i Rezerwacie Archeologicznym, maksymalnie do 2 osób w Zagrodzie Włościańskiej i Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej.
 • Zwiedzanie grupowe oraz organizacja lekcji muzealnych są wstrzymane do odwołania.
 • Zwiedzający są zobowiązani do posiadania własnych środków ochronnych w postaci maseczki zasłaniającej nos i usta.
 • Zwiedzający wchodząc do obiektu są zobowiązani do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego.
 • Wskazane jest używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.
 • Korzystanie z szatni jest wstrzymane do odwołania.
 • Osoby przebywające w Muzeum, zwiedzający oraz pracownicy Muzeum, są zobowiązane zachować między sobą dystans co najmniej 2 metrów.
 • Wyłączone z użytkowania są multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).
 • Pracownicy Działu Obsługi Muzeum mają prawo nie wpuścić do Obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.
 • W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.
 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl