Władysław Biegański

Władysław Biegański (1857-1917) – Gabinet doktora Biegańskiego
Ratusz, Gabinet Wybitnych Częstochowian, lipiec 2006 – grudzień 2006

Nie ma żadnych wątpliwości, iż dr Władysław Biegański w sposób zdecydowany wpisuje się w poczet najwybitniejszych Częstochowian. Lekarz, filozof, pedagog, działacz społeczny. Zasługą Biegańskiego było rozbudzenie wśród częstochowskich lekarzy ruchu naukowego; był współzałożycielem, później prezesem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Doprowadził również do utworzenia oddziału częstochowskiego Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, a w 1905 r. Muzeum Higienicznego. Znaczenie oraz ranga Doktora w historii Częstochowy zostały uwypuklone i docenione w roku 2007, kiedy to obchodzone były rocznice – 150 urodzin oraz 90 śmierci. Rok ten bowiem został określony mianem Roku Biegańskiego.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl