Zasady zwiedzania wz. z COVID-19

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2020 Dyrektora
Muzeum Częstochowskiego
z dnia 18 maja 2020 r.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W STANIE EPIDEMII COVID-19

§ 1

Zasady ogólne

1. Udostępnianie obiektów i wystaw do zwiedzania:

a. Wykaz aktualnych wystaw i obiektów udostępnionych do zwiedzania znajduje się na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego: www.muzeumczestochowa.pl oraz w obiektach Muzeum Częstochowskiego

b. Wystawy można zwiedzać jedynie indywidualnie z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach:

– maksymalnie do 6 osób w obiekcie: Ratusz,

– maksymalnie do 4 osób w obiektach: Galeria Dobrej Sztuki, Rezerwat Archeologiczny, Muzeum Żydów Częstochowian, Pawilon Wystawowy i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

– maksymalnie do 2 osób w obiektach: Dom Poezji i Zagroda Włościańska,

Niektóre obiekty i wystawy mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania.

c. Zwiedzanie grupowe oraz organizacja lekcji muzealnych są wstrzymane do odwołania.

2. Obiekty Muzeum Częstochowskiego są czynne dla zwiedzających:

wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 12.00 do 17.00

sobota i niedziela od 12.00 do 17.30* (*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)

poniedziałek – nieczynne

3. Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 min przed zamknięciem obiektu.

4. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych czas zwiedzania wystawy dla zwiedzających indywidualnie może być ograniczony przez pracownika Działu Obsługi, do którego wskazań należy się zastosować.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§ 2

Porządek zwiedzania

1. Zwiedzający jest zobowiązany do posiadania własnych środków ochronnych w postaci maseczki. Nieposiadanie maseczki ochronnej zasłaniającej nos i usta powoduje brak możliwości wejścia do obiektu.

2. Zwiedzający wchodząc do obiektu jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego. Wskazane jest używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.

3. Korzystanie z szatni jest wstrzymane do odwołania.
4. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
– przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli,
– plecaków i dużego bagażu.
5. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.

6. Osoby przebywające w Muzeum, zwiedzający oraz pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego, są zobowiązane zachować między sobą dystans co najmniej 2 metrów.

7. Eksponaty prezentowane na wystawach nie mogą być dotykane przez zwiedzających.

8. Wyłączone z użytkowania są multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).

9. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
10. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
11. Na Wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
12. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
13. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum
.

14. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

15. Zabrania się wejścia do obiektu osobom zarażonym lub potencjalnie zarażonym koronawirusem. Pracownicy Obsługi Muzeum mają prawo nie wpuścić do Obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.

16. Za bezpieczeństwo zwiedzających i wystaw odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego.

§ 3

Zakup biletów wstępu

1. Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe, wystawy czasowe są biletowane.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl