Zasady zwiedzania wz. z COVID-19

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

§ 1
Zasady ogólne

1. Udostępnianie obiektów i wystaw do zwiedzania:
a. Wykaz aktualnych wystaw i obiektów udostępnionych do zwiedzania znajduje się na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego: www.muzeumczestochowa.pl oraz w obiektach Muzeum Częstochowskiego.
Niektóre obiekty i wystawy mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania.
b. Na wystawach obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach/przestrzeniach wystawienniczych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
c. Limit zwiedzających, maksymalnie do 25 osób na jedną wystawę.
2. Obiekty Muzeum Częstochowskiego są czynne dla zwiedzających:
wtorek, środa, czwartek: od godz. 11.30 do 17.00
piątek, sobota i niedziela: od 11.30 do 17.30* (*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)
poniedziałek: nieczynne
3. Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 min. przed zamknięciem obiektu.
4. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
5. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, czas zwiedzania wystawy dla zwiedzających może być ograniczony przez pracownika Działu Obsługi, do którego wskazań należy się zastosować.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§ 2
Porządek zwiedzania

1. Przed wejściem na wystawy zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni.
2. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
– przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli,
– toreb podróżnych, plecaków i innych duży bagaży.
3. Zwiedzającym zaleca się skorzystanie z płynu dezynfekującego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego.
4. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.
5. Eksponaty prezentowane na wystawach nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
6. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
7. Na wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania. Na wybranych wystawach może obowiązywać całkowity zakaz fotografowania i filmowania.
8. Na wystawie podczas zwiedzania nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
9. Zabrania się wstępu na wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
10. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.
11. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
12. Za bezpieczeństwo zwiedzających i wystaw odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego.

§ 3
Zakup biletów wstępu

1. Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe.

Regulamin obowiązuje od 17.05.2022 r. do odwołania.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl