Zasady zwiedzania wz. z COVID-19

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W STANIE EPIDEMII COVID-19

§ 1

Zasady ogólne

1. Udostępnianie obiektów i wystaw do zwiedzania:

a. Wykaz aktualnych wystaw i obiektów udostępnionych do zwiedzania znajduje się na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego: www.muzeumczestochowa.pl oraz  w obiektach Muzeum Częstochowskiego.

b. Na wystawach obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach/przestrzeniach wystawienniczych (limit 15 osób w pomieszczeniu lub 1 osoba /10 m2):

– Ratusz, wystawa stała, parter: maksymalnie 19 osób,

– Ratusz, wystawa stała, piętro I: maksymalnie 15 osób,

– Ratusz, wystawa czasowa, piętro I: maksymalnie 15 osób,

– Ratusz, sala reprezentacyjna, piętro I: maksymalnie 16 osób

– Ratusz, wieża: maksymalnie 4 osób,

– Galeria Dobrej Sztuki: wystawa czasowa, parter: maksymalnie 15 osób,

– Galeria Dobrej Sztuki: wystawa stała, piętro I, maksymalnie 17 osób,

– Pawilon Wystawowy: wystawa czasowa, parter: maksymalnie 15 osób,

– Pawilon Wystawowy: wystawa czasowa, piętro I: maksymalnie 17 osób,

– Muzeum Górnictwa Rud Żelaza: maksymalnie 15 osób w obiekcie,

– Dom Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej: maksymalnie 15 osób w obiekcie,

– Muzeum Żydów Częstochowian: maksymalnie 22 osoby w obiekcie,

– Rezerwat Archeologiczny: maksymalnie do 20 osób w obiekcie,

– Stary Ratusz: maksymalnie do 30 osób w obiekcie.

Niektóre obiekty i wystawy mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania.

c. Ograniczanie liczby zwiedzających obowiązuje także w wypadku zwiedzania grupowego.

2. Obiekty Muzeum Częstochowskiego są czynne dla zwiedzających:

wtorek, środa, czwartek: od godz. 11.30 do 17.00

piątek, sobota i niedziela: od godz. 11.30 do 17.30* (*Rezerwat Archeologiczny czynny tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca)

poniedziałek: nieczynne

3. Ostatnie wejście dla zwiedzających na 30 min. przed zamknięciem obiektu.

4. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, czas zwiedzania wystawy dla zwiedzających może być ograniczony przez pracownika Działu Obsługi, do którego wskazań należy się zastosować.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy, co skutkuje zmniejszeniem limitu osób mogących na niej przebywać jednocześnie.

§ 2

Porządek zwiedzania

1. Zwiedzający jest zobowiązany do posiadania własnych środków ochronnych zakrywających nos i usta. Ich nieposiadanie powoduje brak możliwości wejścia do obiektu.

2. Zwiedzający wchodząc do obiektu jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego. Wskazane jest używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.

3. Korzystanie z szatni odbywa się wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

4. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
– przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– długich parasoli,
– plecaków i dużego bagażu.
5. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.

6. Osoby przebywające w Muzeum, zwiedzający oraz pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego, są zobowiązani zachować między sobą dystans co najmniej 1,5 metra.

7. Eksponaty prezentowane na wystawach nie mogą być dotykane przez zwiedzających.

8. Multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe), dostępne są tylko w ścisłym reżimie sanitarnym.

9. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
10. Na wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
11. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
12. Zabrania się wstępu na wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się                  w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania,                a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
13. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum
.

14. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.  

15. Zabrania się wejścia do obiektu osobom zarażonym lub potencjalnie zarażonym koronawirusem. Pracownicy Działu Obsługi Muzeum mają prawo nie wpuścić do obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.

16. Za bezpieczeństwo zwiedzających i wystaw odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Muzeum Częstochowskiego.                       

  § 3

Zakup biletów wstępu

1. Przed wejściem na teren sal ekspozycyjnych należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie w Muzeum Częstochowskim. Cennik opłat za wstęp znajduje się przy kasach w obiektach Muzeum oraz na stronie: www.muzeumczestochowa.pl
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. W środy bezpłatny wstęp obowiązuje wyłącznie na wystawy stałe.

Regulamin obowiązuje od 18.08.2021 r. do odwołania

Częstochowa, 16.08.2021 r.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl