Wystawy stałe

Ratusz
Dzieje Miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna

Galeria Dobrej Sztuki
Sztuka Polska XIX i XX wieku

O wolności i Solidarności. Linoryty Leszka Sobockiego (prezentacja czasowa w ramach wystawy stałej “Sztuka Polska XIX i XX wieku”)

Rezerwat Archeologiczny
Z mroku dziejów – kultura łużycka
Cmentarzysko kultury łużyckiej zachowane „in situ”

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
Ekspozycja poświęcona życiu i twórczości literackiej wybitnej polskiej poetki

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Wystawa prezentująca historię górnictwa rud żelaza

Muzeum Żydów Częstochowian
Żydzi Częstochowianie

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl