Andrzej Jasiński


Andrzej Jasiński

Ratusz, Gabinet Wybitnych Częstochowian, listopad 2010 – luty 2011
W ramach XII Święta Muzyki 19 listopada 2010 r. została dokonana kolejna odsłona wystawy w Gabinecie Wybitnych Częstochowian. Ekspozycja jest poświęcona Andrzejowi Jasińskiemu – wybitnemu pianiście, pedagogowi, który urodził się w Częstochowie 23 października 1936 r.
Gry na pianinie od najmłodszych lat uczył go ojciec Henryk, który był organistą. W czasie okupacji Andrzej Jasiński przez pół roku korzystał z nauk u profesora Zbigniewa Drzewieckiego w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Potem uczęszczał do częstochowskich szkół ogólnokształcących: prywatnej oraz Liceum im. Romualda Traugutta, a także Średniej Szkoły Muzycznej. W 1952 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1956 r. zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Mozartowskim. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej ukończył z wyróżnieniem w 1959 r. W kolejnym roku zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Marii Canals w Barcelonie. Dzięki uzyskanemu stypendium pobierał nauki u Magdy Tagliaferro w Paryżu (lata 1960-1961).
Nad karierę estradową – osiągał na tym polu liczne sukcesy – przedłożył pracę pedagogiczną. Wykształcił wielu wybitnych pedagogów i koncertujących pianistów, do tego grona należą m.in. Krystian Zimerman, Anna Górecka, Hubert Salwarowski. Profesor wciąż uczy młode pokolenia pianistów w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest wykładowcą niezliczonych, najbardziej renomowanych kursów mistrzowskich w wielu krajach Europy: w Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, Austrii, Szwajcarii, a także: w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Ameryce Południowej – w Argentynie, Brazylii, Urugwaju, a także w Azji – w Chinach, na Tajwanie i w Japonii. Jako pedagog stosuje podejście całościowe, nie tylko uczy grać. „W procesie stawania się zawodowym pianistą widzę następujący ciąg uwarunkowań: najpierw jest się człowiekiem, potem człowiekiem emocjonalnym, potrzebującym dzielić się swymi emocjami z drugim człowiekiem, dalej wrażliwym na otaczające nas piękno, które odbija się również w sztuce, dalej wrażliwym na treści, jakie niesie z sobą muzyka i dopiero na tym tle – pianistą zdobywającym coraz lepszą technikę.” – mówi o swej pracy dydaktycznej.
Występował wielokrotnie w Europie, Ameryce Południowej, Japonii. Nagrywał do radia i telewizji w kraju i za granicą. Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.
Bierze udział w licznych pracach jury konkursów pianistycznych na całym świecie, m.in.: Van Cliburna w Forth Worth (USA), Busoniego w Bolzano (Włochy), Margerite Long-Jacquesa Thibaut w Paryżu, Czajkowskiego w Moskwie, królowej Elżbiety w Brukseli, a także konkursach pianistycznych w Japonii, Chinach, Gruzji, Brazylii, Maroku… Przewodniczył jury XIV, XV i XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
W 1990 r. Andrzej Jasiński uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach, a w 2007 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Na wystawie możemy zobaczyć: afisze dokumentujące występy Andrzeja Jasińskiego w kraju i za granicą, a wśród nich plakaty jego częstochowskich koncertów, świadectwa, dyplomy, odznaczenia, medale, przyznane mu statuetki, wiele zagranicznych folderów, świadczących o uczestnictwie w prestiżowych wydarzeniach świata muzyki. Całość wzbogacą fotografie składów jury konkursów pianistycznych i kursów mistrzowskich z całego świata, na zdjęciach możemy także zobaczyć m.in. profesora z Arturem Rubinsteinem i Krystianem Zimermanem.
Wszystkie pamiątki pochodzą ze zbiorów Andrzeja Jasińskiego.

Opracowano na podstawie: I. Bias i M. Bieda: Andrzej Jasiński. Artysta i człowiek, Katowice 2006

Ratusz, Gabinet Wybitnych Częstochowian, listopad 2010 – luty 2011

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl