Roczniki

Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 19
pod red. Ewy Kaczmarzyk

 

Zbiór artykułów podsumowujących działalność Muzeum Częstochowskiego w latach 2019-2020. Autorami tekstów są zarówno pracownicy naszego muzeum, jak i zaproszeni goście.
Artykuły mają urozmaiconą tematykę i obejmują takie dziedziny nauki, jak historia, archeologia, przyroda, sztuka, etnografia.

Artykuły zawarte w tomie: Ewa Kaczmarzyk, Wspomnienie o Doktorze Andrzeju Władysławie Skalskim (1938–1996) jako muzealniku i naukowcu; Maria Lipa-Kuczyńska, Regina Rok. Wspomnienia; Barbara Papińska-Lutomirska, Wspomnienie o tyt. plut. Wincentym Papińskim, zawodowym podoficerze z 27. Pułku Piechoty z Częstochowy; Ewa Kaczmarzyk, Katarzyna Sucharkiewicz, Wspomnienie o Doktorze Aleksandrze Jaśkiewiczu (1933–2019); Mariusz Grzyb, Legendarna broń. Pistolet maszynowy „Thompson” M. 1928 A1 w zbiorach Muzeum Częstochowskiego; Ewa Kaczmarzyk, Kolekcja entomologiczna Pyralidae i Crambidae (Lepidoptera, Pyraloidea) w zbiorach Muzeum Częstochowskiego; Jerzy Kędziora, Częstoch – ojciec miasta, patron Igrców; Łukasz Pabich, Agnieszka Świerzy, Włodzimierz Ściegienny jako medalier. Zbiór medali artysty w Muzeum Częstochowskim; Katarzyna Sucharkiewicz, Działalność częstochowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w pierwszych latach powojennych; Amadeusz Szklarz-Habrowski, Źródła do badań nad dziejami szpitalnictwa i opieki społecznej w Starej i Nowej Częstochowie (XVI–XIX wiek). Część 2; Magdalena Wieczorek-Szmal, Stary Ratusz – nowy obiekt Muzeum Częstochowskiego; Elżbieta Wróbel, Przystanek Częstochowa, czyli Wioletty Grzegorzewskiej opowieści o nieświętym mieście; Monika Świerczewska, Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w latach 2019–2020; Łukasz Pabich, 10 lat Industriady w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie (2010–2019); Gerta Bielińska, Archeologiczna działalność edukacyjna i popularyzatorska Muzeum Częstochowskiego w latach 2008–2020; Katarzyna Ociepa, Działalność edukacyjna Multicentrum „Zodiak” w latach 2019–2020; Elżbieta Janik, Edukacja przyrodnicza realizowana w Muzeum Częstochowskim w latach 2019–2020; Agnieszka Ciuk-Koćwin, Darowizna prac Stanisława Majewskiego (1922–1986); Ewelina Mędrala-Mędrala-Młyńska, Nabytki Działu Etnografii w latach 2019–2020; Katarzyna Sucharkiewicz, Nabytki Działu Sztuki w latach 2019–2020 (komunikat)

Opis fizyczny: format: 22 x 20 cm

strony: 347

ISBN: 978-83-957843-3-0
ISSN: 1896-1258

rok wydania: 2021

cena: 25 zł


 

Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 18
pod red. Ewy Kaczmarzyk

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 18

Zbiór 19 artykułów podsumowujących działalność Muzeum Częstochowskiego w roku 2018. Autorami tekstów są zarówno pracownicy naszego muzeum, jak i osoby z zewnątrz. Artykuły mają urozmaiconą tematykę (historia, archeologia, architektura, malarstwo, etnografia i wiele innych), a całość napisana jest przyjemnym do czytania językiem i wzbogacona zdjęciami i schematami. To spora dawka wiedzy w pigułce.

Artykuły zawarte w tomie: Beata Urbanowicz, Pro memoria… O Wandzie Malko biograficznie i wspomnieniowo; Tadeusz Piersiak, Rzeźbiarz muzealno-PGR-owski; Amadeusz Szklarz-Habrowski, Źródła do badań nad dziejami szpitalnictwa i opieki społecznej w Starej i Nowej Częstochowie (XVI-XIX w.). Część 1: List przeora jasnogórskiego o. Eustachego Hawelskiego do biskupa kujawsko-kaliskiego w sprawie instalowania skarbon szpitalnych na Jasnej Górze z 5 stycznia 1846 r.;  Karolina Kaczmarska, Budynek Cepelii jako przykład architektury modernistycznej; Daniel Tyborowski, Szczątki jurajskich pliozaurów w zbiorach Muzeum Częstochowskiego; Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska, Badania wykopaliskowe na grodzisku Gąszczyk w roku 1957 dr. Adama Kraussa i 1966 W. Błaszczyka; Ewelina Mędrala-Młyńska, Jan Lamęcki (1895–1971) – rzeźbiarz z Dąbrowy Zielonej; Agnieszka Ciuk-Koćwin, Historia konkursów sztuki ludowej w Muzeum Częstochowskim; Magdalena Matysiak, Opowieść o życiu, pasji i obrazach – Janina Plucińska-Zembrzuska (1922-1987); Juliusz Sętowski, Doktor Stanisław Nowak (1874–1940). Szkic do biografii działacza społecznego i samorządowego w Częstochowie; Wiesław Paszkowski, Budynek Żydowskiego Gimnazjum w Częstochowie; Andrzej Kuśnierczyk, Testament Daniela Rubacha; Łukasz Pabich, 50 lat zawiłych losów Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie (1968-2018); Katarzyna Sucharkiewicz, Alfonsa Kanigowska (1858-1948) – życie i twórczość; Monika Świerczewska, Katarzyna Jezierska, Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2018 roku; Justyna Cocyk, Działalność Multicentrum Zodiak; Elżbieta Janik, Edukacja przyrodnicza realizowana w Muzeum Częstochowskim w latach 2017-2018; Małgorzata Szczęsna, Łukasz Pabich, Nabytki Działu Historii w 2018 roku; Agnieszka Miry, Nabytki Działu Sztuki w 2018 roku.

Opis fizyczny: format: 22 x 20 cm

strony: 308

ISBN: 978-83-60128-88-6

ISSN: 1896-1258

rok wydania: 2019

cena: 25 zł


 

Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2017

pod red. Ewy Kaczmarzyk

 

 

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 17

Opis fizyczny:

format: 22 x 20 cm

strony: 328

ISBN: 978-83-60128-34-3

ISSN: 1896-1258

rok wydania: 2018

cena: 25 zł

 

Rocznik zawiera artykuły dotyczące zabytków, jakie znalazły się w zbiorach Muzeum Częstochowskiego w danym roku, historii, sztuki, archeologii i poezji. Stworzone na potrzebne tej książki artykuły napisane zostały w przyjemnej do czytania formie przez pracowników Muzeum i nie tylko. Pokazuje to szeroki wachlarz tematów jakie można zobaczyć na naszym Muzeum Częstochowskim. Artykuły zawarte w periodyku: Michał Zacłona, Wspomnienie o Doktorze Andrzeju Wasiaku (17 lipca 1939 – 16 stycznia 2004); Elżbieta Hurnik, „Początek: Częstochowa”. Poetycka genealogia Ludmiły Marjańskiej; Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Ratusz w Starej Częstochowie nad Wartą w świetle badań archeologicznych; Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska, Badania wykopaliskowe w roku 2012 na grodzisku „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu, województwo śląskie; Anna Krakowian, Żydzi Częstochowianie – nowa ekspozycja w Muzeum Częstochowskim jako centrum wspólnej historii, dialogu i spotkań przeszłości z przyszłością; Mariusz Grzyb, „Groch z kapustą” według Stanisława Krzemińskiego. Wspomnienia z lat 1920-1941; Andrzej Kuśnierczyk, Podróże częstochowian w świetle rejestru paszportowego z roku 1854; Wiesław Paszkowski, Żydowskie groby wojenne w Częstochowie;

Ewa Kaczmarzyk, Zarys badań zoologicznych Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej w okresie współczesnym (1952-2010). Teriologia i paleozoologia; Agnieszka Miry, Łukasz Pabich, Szymon Wypych jako medalier. Zbiór medali artysty w Muzeum Częstochowskim; Zbigniew Myga, Poświatowska w Azji. Esej; Monika Świerczewska, Katarzyna Jezierska, Wystawy, wydarzenia i edukacja w Muzeum Częstochowskim w 2017 roku; Justyna Cocyk, Katarzyna Ociepa, Działalność edukacyjna Multicentrum „Zodiak” w 2017 roku; Andżelika Bilska, Nabytki Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego w 2017 roku; Małgorzata Szczęsna, Nabytki Działu Historii Muzeum Częstochowskiego w 2017 roku; Katarzyna Sucharkiewicz, Nabytki Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego w 2017 roku. Analiza obrazu Adriana Mikołaja Głębockiego „Żebrzący chłopiec”.

 


 

Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 16
pod red. Ewy Kaczmarzyk

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 16

Opis fizyczny:
format: 22 x 20 cm
strony: 244
ISBN: 978-83-60128-24-4
ISSN: 1896-1258
rok wydania: 2017
NAKŁAD WYCZERPANY

Barbarzyńca w ogrodzie to plon pierwszej zagranicznej podróży wybitnego poety Zbigniewa Herberta do Włoch i Francji. Książka zawiera dziesięć esejów, w których autor zawarł swój stosunek do kultury śródziemnomorskiej i jej dorobku – do prehistorycznych malowideł naskalnych w Akwitanii, greckich pałaców i świątyń, francuskich gotyckich katedr, świątyni Posejdona w Pasteum we Włoszech, fresków Piera della Francesca w Arezzo, malarstwa szkoły sieneńskiej i prowansalskich pejzaży…
Jaki to ma związek z Muzeum Częstochowskim, spytacie Państwo – drodzy Czytelnicy, którzy trzymacie w rękach kolejny tom „Rocznika Muzeum Częstochowskiego”. Pozornie żaden. Gdzie nam, mieszkańcom Częstochowy, do zabytkowych miast we Włoszech czy we Francji…
A jednak. Warto się zatrzymać nad tym, co nas otacza. Warto zwiedzić miejsca, które w naszym otoczeniu przyciągają uwagę, stają się ośrodkiem życia kulturalnego, wpisują w historię. Warto zobaczyć wystawy prezentowane przez kilka tygodni czy miesięcy w roku, które stają się swoistego rodzaju dziełami sztuki, ulotnego, przemijającego piękna czy światem wartości, bądź cenną lekcją. Warto posłuchać innych, otworzyć się na drugiego człowieka i jego poglądy […].

Janusz Jadczyk
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego
fragment WSTĘPU do “Rocznika Muzeum Częstochowskiego” t. 16


Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 15
pod red. Elżbiety Miszczyńskiej

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 15

Opis fizyczny:
format: 22 x 20 cm
strony: 228
ISBN: 978-83-60128-14-5
ISSN: 1896-1258
rok wydania: 2016
cena: 20 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

“W publicznym dyskursie współczesnych czasów problem przepływu informacji, wymiany wzorców kulturowych, upowszechniania wiedzy oraz zachowania dziedzictwa kulturowego w jego wersji materialnej i duchowej stał się jednym z głównym wyzwań […] W zarysowanym wyżej kontekście nie sposób zauważyć misji, jaką mają do wypełnienia ludzie zajmujący się profesjonalnie edukacją, także edukacją w muzeach. Głównym celem ich pracy jest wszak upowszechnianie wiedzy o najbardziej znaczących dokonaniach myśli ludzkiej, tak aby wiedza o nich nie stała się przywilejem nielicznych […].” /dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów/

Dostęp do wiedzy to nie przywilej nielicznych. To szansa dla każdego z nas – szansa na doskonalenie się, rozwój, wzrost świadomości społecznej. […]
Muzeum Częstochowskie jest jedną z placówek kulturalnych miasta, które taki dostęp do wiedzy umożliwiają. Jest miejscem, gdzie gromadzone są eksponaty, prowadzone są prace badawcze i dokumentacyjne. Gdzie […] ważny jest człowiek […]. Archeolodzy, etnografowie, historycy sztuki, badacze przeszłości narodowej, przyrodnicy, kulturoznawcy, sięgają do spuścizny po czasach minionych, ale też z szacunkiem odnoszą się do tego, co dzieje się we współczesnym świecie i naszym regionie. Śledzą zmiany. Poprzez kontakty z innymi, wciąż żywe, bowiem ich efektem są spotkania, wernisaże, eventy, promocje, warsztaty rodzinne, lekcje muzealne, wychodzą naprzeciw obyczajowości XXI wieku. Skutecznie starają się dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców… pragną gorąco, by „znaczące dokonania myśli ludzkiej” rozwijały nas i sprawiały, że będziemy lepszymi, wrażliwszymi ludźmi.
Zachęcam Państwa zatem do przeczytania niniejszego, piętnastego tomu „Rocznika Muzeum Częstochowskiego”. Artykuły w nim zawarte przybliżają wiedzę o ziemi częstochowskiej, ale też podsumowują pracę naszych muzealników w minionym roku, dając tym samym obraz tego, jak wiele działań – niezmiernie różnorodnych – składa się na kulturowy i kulturotwórczy nurt, w którym odgrywamy swoją ważną rolę.

Janusz Jadczyk
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego
/fragmenty ze Wstępu do “Rocznika Muzeum Częstochowskiego” t. 15/


Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 14
pod red. Elżbiety Miszczyńskiej

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 14

Opis fizyczny:
format: 22 x 20 cm
strony: 340
ISBN: 978-83-601288-3-1
ISSN: 1896-1258
rok wydania: 2015

NAKŁAD WYCZERPANY

„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” t. 14 obrazuje wielopłaszczyznową pracę Muzeum Częstochowskiego. Zawiera także różnorodne w treści artykuły związane z ziemią częstochowską. Wykaz artykułów: Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska, 50 lat Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie; Elżbieta Wróbel, Pielgrzymkowe kartki z kalendarza. Reymont, Janta-Połczyński, Pruszyński, Korboński nie tylko o Jasnej Górze…; Joanna Warońska, Komedie Skamandrytów na częstochowskiej scenie do wybuchu II wojny światowej; Katarzyna Ozimek, Masowość/elitaryzm, komercja/sakralność a współczesne muzealnictwo i wystawiennictwo (analiza wybranych programów wystawienniczych i koncepcji muzeów); Wiesław Paszkowski, Kronikarze częstochowskiego getta; Juliusz Sętowski, Jan Głazek – szkic do portretu prezydenta miasta Częstochowy w latach 1902–1915; Andrzej Kuśnierczyk, Kulturowe aspekty rozwoju Częstochowy na przełomie XIX i XX wieku; Łukasz Pabich, Bitwy Wielkiej Wojny Północnej (1700–1721) na medalach rosyjskich z kolekcji Muzeum Częstochowskiego… Część II Od budowy Kronszlotu (Kronsztadu) do Parnawy; Łukasz Pabich, Zakłady kuźnicze Mikołaja Wolskiego marszałka wielkiego koronnego, w starostwie krzepickim i olsztyńskim; Mariusz Grzyb, Postać Jana Oderfelda ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego i lat okupacji w świetle pamiątek eksponowanych w Muzeum Częstochowskim na wystawie Jan Oderfeld – w 105. rocznicę urodzin. Zaraziłem się wirusem lotnictwa…; Ewa Kaczmarzyk, Szkic rozwoju zoologii na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okresie po powstaniu styczniowym do końca I wojny światowej (1865–1918); Ewa Kaczmarzyk, Postać Ferdynanda Karo (1845–1927) w świetle dokumentów archiwalnych znajdujących się w Częstochowie; Andżelika Bilska, E. Miszczyńska, Od Zielonych Świątek do Andrzejek; Agnieszka Ciuk-Koćwin, Etnodizajn – nowość czy powrót do korzeni? Historia wzornictwa inspirowanego kulturą ludową; Janusz Jadczyk, wstęp do artykułu Częstochowskie lotniska, dziś zapomniane…; Roman Antonowicz, Andrzej Tajchman, Częstochowskie lotniska, dziś zapomniane…; Zbigniew Myga, Kotek; Agnieszka Miry, Wystawiennictwo Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego w latach 1976–2006; Elżbieta Janik, Edukacja przyrodnicza w Muzeum Częstochowskim w latach 2010–2014; Monika Świerczewska, Katarzyna Jezierska, Wystawy i wydarzenia Muzeum Częstochowskiego w roku 2014; Justyna Cocyk, Zajęcia edukacyjne w Multicentrum Zodiak w roku 2014; Adam Florczyk, Wystawy i imprezy CPM w roku 2014; Andżelika Bilska, Nabytki Działu Etnografii w 2014 roku; Małgorzata Szczęsna, Nabytki Działu Historii w 2014 roku; Katarzyna Sucharkiewicz, Nabytki Działu Sztuki w 2014 roku. Recenzję artykułów do periodyku przygotował prof. zw. dr hab. Dariusz Złotkowski.

_______________________________________________________

Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 13
pod red. Elżbiety Miszczyńskiej

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 13

Opis fizyczny:
format: 22 x 20 cm
strony: 284
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-601286-8-8
ISSN: 1896-1258
rok wydania: 2014
NAKŁAD WYCZERPANY

W niniejszym, z kolejności już 14. tomie „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” Czytelnik znajdzie teksty naukowe, ale opracowane z myślą o szerokim odbiorcy, które starają się przybliżyć zarówno zasób muzealnych magazynów częstochowskiej placówki, jak też budowaną na tej podstawie wiedzę o bliższej lub dalszej przeszłości. W doborze tekstów, podobnie jak w poprzednich rocznikach, widać dążenie, aby obok tematów związanych bezpośrednio z dziejami Częstochowy i okolic, nie zabrakło problematyki szerszej, oraz tekstów pokazujących kulturalne związki regionu częstochowskiego z dziejami i kulturą całego kraju. Autorami są przede wszystkim pracownicy samego muzeum, ale również naukowcy z innych ośrodków, w tym z Akademii im. Jana Długosza […].
fragment recenzji dr. hab. Janusza Spyry,
prof. Akademii im. J. Długosza w Częstochowie

Spis treści

Wstęp Dyrektora Muzeum Częstochowskiego Janusza Jadczyka
Recenzja dr. hab. Janusza Spyry, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

I
Elżbieta Wróbel, Stefana Mrożewskiego powroty do Częstochowy
Joanna Warońska, W kręgu twórczości Henryka Bardijewskiego. O chórze i chóralności
Andrzej Kuśnierczyk, Ludzie i przedmioty. Notarialne spisy inwentarzy jako narracja o mieszkańcach Częstochowy 2. połowy XIX wieku na przykładzie rodzin Kaczkowskich i Kromerów
Gerta Bielińska, Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Zamknięta bransoleta brązowa z Częstochowy-Rakowa
Andżelika Bilska, Elżbieta Miszczyńska, Od adwentu do Gromnicznej
Łukasz Pabich, Bitwy Wielkiej Wojny Północnej (1700–1721) na medalach rosyjskich
z kolekcji Muzeum Częstochowskiego. Część I: „Mała wojna” 1700–1704
Juliusz Sętowski, Doktor Edward Kohn i jego synowie. Aktywność zawodowa, społeczna i samorządowa w latach 1886–1939
Wiesław Paszkowski, Historia grupy „66” – edycja źródła
Ewa Kaczmarzyk, Szkic rozwoju botaniki na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okresie po powstaniu styczniowym do końca I wojny światowej (1865–1918)
Aleksander Jaśkiewicz, Trudne dni Związku Polskich Artystów Plastyków (1945–1947)
Andrzej Siwiński, Przydrożne i cmentarne ślady powstania styczniowego na ziemi częstochowskiej. Część I: Powstańczy szlak świętego brata Alberta na ziemi częstochowskiej

II
Monika Świerczewska, Matylda Ślosarska, Wystawy i wydarzenia w 2013 roku
Agnieszka Miry, Katarzyna Sucharkiewicz, Wystawa stała: „Sztuka polska XIX i XX wieku”
Andżelika Bilska, Wystawy etnograficzne w Muzeum Częstochowskim w latach 2000–2013
Katarzyna Jezierska, Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w latach 2010–2013
Justyna Cocyk, Działalność edukacyjna Multicentrum „ZODIAK” w 2013 roku
Adam Florczyk, Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w 2013 roku

III
Joanna Kryszka, Nabytki Działu Etnografii w 2013 roku
Małgorzata Szczęsna, Nabytki Działu Historii w 2013 roku
Ewa Kaczmarzyk, Nabytki Działu Przyrody w 2013 roku
Agnieszka Miry, Nabytki Działu Sztuki w 2013 roku


 

Rocznik Muzeum Częstochowskiego t. 11
pod red. Elżbiety Miszczyńskiej

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 11

Opis fizyczny
format: 20 x 22 cm
strony: 275
oprawa: miękka
ISBN 978-83-601289-2-3
ISSN: 1896–1258
rok wydania: 2011
cena: 20 zł

Spis treści

Wstęp Dyrektora Muzeum Częstochowskiego Janusza Jadczyka
Recenzja prof. nadzw. dr. hab. Mariana Głowackiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

I
Ewelina Mędrala-Młyńska, Co widz wie o muzeum? Obraz muzeum w filmie i serialu
Katarzyna Ozimek, Spacer po muzeach i wystawach łamiących konwencje architektoniczno-wystawiennicze. Współczesna świątynia sztuki – architektura muzeów i przestrzeń ekspozycji jako rodzaj szczególnego ćwiczenia
Bożena Mszyca, Aranżowanie wystaw muzealnych. Komunikat

II
Monika Świerczewska, Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2010
Katarzyna Jezierska, Wspomnienia z wyprawy w głąb Czarnego Lądu
Katarzyna Sucharkiewicz, Rysunki i korespondencja Stanisława Szukalskiego w zbiorach częstochowskiego Muzeum
Aleksander Jaśkiewicz, Co Adrian Mikołaj Głębocki rysował w Częstochowie i okolicy
Joanna Półka, Wiele talentów, jeden artysta. Rzeźby i obrazy Zdzisława Purchały w zbiorach Muzeum Częstochowskiego
Agnieszka Ciuk, Pamiątka z Częstochowy – wczoraj i dziś
Łukasz Pabich, Dzienniki wojenne Jana Dziemby z lat 1914–1916. Odczyt źródła z komentarzem
Gerta Bielińska, Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu w roku 2010
Zbigniew Myga, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej

III
Andżelika Bilska, Elżbieta Miszczyńska, Od zapustów do Wielkanocy. Obrzędy i zwyczaje ludowe ze szczególnym uwzględnieniem okolic Częstochowy
Ewa Kaczmarzyk, Pierwsze XIX-wieczne linneuszowskie rozprawy botaniczne uwzględniające Wyżynę Krakowsko-Częstochowską
Dariusz Cichor OSPPE, Janusz Jadczyk, Z dziejów Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w Częstochowie (1711–2011)
Juliusz Sętowski, Miejsca pochówków osób wyznania prawosławnego w Częstochowie w okresie od 1. poł. XIX wieku do 1914 roku
Wiesław Paszkowski, Groby-pomniki na cmentarzu żydowskim w Częstochowie
Agnieszka Kuśmierska, Symbolika sepulkralna – anioły i atrybuty im towarzyszące jako jeden z motywów architektury nagrobnej. Wstęp do studiów nad architekturą cmentarzy częstochowskich: św. Rocha, Kule i Rakowskiego
Andrzej Kuśnierczyk, Kolonie cudzoziemskich tkaczy w rejonie Częstochowy w 1. połowie XIX wieku: Hilsbach (Czarny Las), Kamienica Polska, Huta Stara A

IV
Elżbieta Miszczyńska, Nabytki Działu Etnografii w 2010 roku
Małgorzata Szczęsna, Nabytki Działu Historii w 2010 roku
Agnieszka Miry, Nabytki Działu Sztuki w 2010 roku

__________________________________________________

Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2010
tom 10.

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 10
red. Elżbieta Miszczyńska
ISBN: 978-83-601287-6-3

Opis fizyczny:
format: 20 x 22 cm
strony: 254
oprawa: miękka
rok wydania: 2010
cena: 20 zł

Spis treści

Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

I
Katarzyna Ozimek, Muzealnik w świecie kuratorów – współczesne strategie kuratorskie
Ewelina Mędrala, „Lubię to” czyli życie muzealnych profili na Facebooku

II
Janusz Jadczyk, Międzynarodowa Konferencja „Nigra Sum” we Włoszech z udziałem Muzeum Częstochowskiego
Bożena Kostuch, Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie na łamach krakowskiej prasy fachowej
Aleksander Jaśkiewicz, Wanda Wereszczyńska – nie tylko artystka
Wiesław Paszkowski, Żydowskie zakłady kamieniarskie w Częstochowie
Marek Krawczyk, Górnictwo w rejonie Częstochowy: wczoraj i dziś

III
Elżbieta Miszczyńska, Kolekcja ceramiki w zbiorach Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego
Ewa Kaczmarzyk, Kreacja obiektu muzealnego na przykładzie wystawy entomologicznej „Owady okolic Częstochowy” organizowanej przez Muzeum Częstochowskie
Ewa Kaczmarzyk, Uwagi o kolekcji ptaków w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Gatunki zagrożone, ginące i wymarłe na terenie Polski
Łukasz Pabich, Teki Andrzeja Gały
Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 65 (AZP:86-49) w Częstochowie – Wyczerpach Dolnych w roku 2001
Piotr Kieca, Żelazny grot z okresu wpływów rzymskich odkryty w miejscowości Złoty Potok, pow. częstochowski
Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pawełkach gm. Kochanowice, woj. śląskie
Barbara Szybowicz, Grób szkieletowy nr 1 z cmentarzyska w Pawełkach gm. Kochanowice, woj. śląskie
Janusz Jadczyk, Częstochowscy cykliści… 110 lat tradycji ruchu rowerowego i motocyklowego
Monika Świerczewska, Wystawy organizowane przez Muzeum Częstochowskie w 2009 roku
Katarzyna Jezierska, Publikacje Muzeum Częstochowskiego wydane w 2009 roku
Elżbieta Janik, Działalność edukacyjna Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego w latach 2003–2009

IV. Nabytki Muzeum Częstochowskiego w 2009 roku
Agnieszka Ciuk, Dział Etnografii
Małgorzata Szczęsna, Dział Historii
Katarzyna Sucharkiewicz, Dział Sztuki
Maria Dyła, Barbara Susek, Biblioteka

Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2009, t. 9
red. Elżbieta Miszczyńska

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 9
ISBN: 978-83-601286-6-4

Opis fizyczny:
format: 22 x 22 cm
strony: 214
oprawa: miękka
rok wydania: 2009
cena: 20 zł

Spis treści

Recenzja prof. nadzw. dr. hab. Piotra Stawińskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ewelina Mędrala, Muzeum w dobie masowego komunikowania
Katarzyna Jezierska, Marta Suliga, Muzeum Częstochowskie w latach 2007–2008
Katarzyna Ozimek, Kobiety w Gabinecie wybitnych częstochowian. Wspomnienia o Kalinie Jędrusik-Dygat i Ludmile Marjańskiej
Janusz Jadczyk, Pierwszy i ostatni. Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”
Katarzyna Sucharkiewicz, Wczesne realizacje witrażowe Stanisława Wyspiańskiego – karton ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego
Maciej Kosiński, Fragment zegara słonecznego z zamku Ogrodzieniec
Maciej Kosiński, Gerta Bielińska, Sprawozdanie z badań sondażowych na tzw. gródku stożkowatym w Żurawiu, gmina Janów, województwo śląskie (AZP:87-51/1)
Mariusz Grzyb, Firma Błachowiczów w Częstochowie
Sławomir Maślikowski, „Jeśli komu droga otwarta do Nieba, tym co służą Ojczyźnie”
(Jan Kochanowski, Pieśń XII O cnocie). Ksiądz Teodor Popczyk (9 XI 1910 – 16 VI 1943)

Nabytki Muzeum Częstochowskiego w l. 2006–2008:

Andżelika Bilska, Agnieszka Ciuk, Dział Etnografii
Małgorzata Szczęsna, Łukasz Pabich, Dział Historii
Anna Gosławska, Dział Sztuki
Ewa Kaczmarzyk, Dział Przyrody

Wybrane referaty wygłoszone podczas Uroczystej Sesji Naukowej z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zatytułowanej Tradycje 11 Listopada w Częstochowie, która odbyła się w Muzeum Częstochowskim 5 XI 2008 r.:
Aleksander Jaśkiewicz, Jan Antoni Studencki (1893–1968). Artysta malarz i żołnierz
Katarzyna Sucharkiewicz, Niezrealizowany projekt niepodległościowego witraża Józefa Mehoffera w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Komunikat
Małgorzata Piasecka, Rola obchodów rocznic narodowych i innych uroczystości patriotycznych w upowszechnianiu się idei niepodległościowej wśród częstochowian 1914–1918
ks. Jan Związek, Działalność patriotyczna ks. Bolesława Bonawentury Wróblewskiego
o. Eustachy Rakoczy ZP, Pielgrzymka Legionistów z Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku na Jasną Górę w 1916 r.
Andrzej Kuśnierczyk, Pisarze polscy a czyn niepodległościowy w Częstochowskiem w latach 1914–1915
Jarosław Kapsa, Częstochowa – Legionistom. Aktywność społeczeństwa Częstochowy na rzecz Legionów Polskich 1914–1917
Wojciech Rotarski, Za Niepodległą. Częstochowianie polegli w wojnach 1914–1921

Rocznik Muzeum Częstochowskiego, t. 7
Wydanie jubileuszowe 1905-2005
Vademecum zbiorów

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 7

praca zbiorowa
Komitet redakcyjny: Aleksander Jaśkiewicz, Katarzyna Jezierska, Andrzej Kuźma, Elżbieta Miszczyńska, Katarzyna Sucharkiewicz, Magdalena Wieczorek-Szmal

Opis fizyczny
format: 24 x 21 cm
strony: 212
oprawa: miękka
ISBN 83-60128-10-3
rok wydania: 2005
cena: 20 zł

Spis treści

Aleksander Jaśkiewicz, Z dziejów Muzeum w Częstochowie
Janusz Jadczyk, Stan obecny i koncepcja rozwoju Muzeum Częstochowskiego
Maciej Kosiński i Magdalena Wieczorek-Szmal, Zbiory Archeologii
Andżelika Bilska, Elżbieta Miszczyńska, Katarzyna Jezierska, Zbiory Etnografii I
Regina Rok, Zbiory Etnografii II
Andrzej Kuźma, Zbiory Historii
Małgorzata Szczęsna, Zbiory fotografii
Elżbieta Miszczyńska, Zbiory górnictwa i hutnictwa
Anna Dylewska, Zbiory Malarstwa
Aleksander Jaśkiewicz, Zbiór grafik i rysunków
Katarzyna Sucharkiewicz, Zbiory Rzeźby
Ewa Kaczmarzyk, Zbiory Przyrody
Maria Dyła, Zbiory Biblioteki
Monika Świerczewska, Wykorzystanie wystaw i zbiorów w działalności edukacyjnej
prowadzonej w Muzeum Częstochowskim
______________________________________________
Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2007
Tom 8

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Częstochowskiego" t. 8

Komitet redakcyjny: Katarzyna Jezierska, Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Miszczyńska, Monika Świerczewska, Magdalena Wieczorek- Szmal

Opis fizyczny
format: 22 x 20 cm
strony: 172
oprawa: miękka
ISBN 978-83-601286-0-2
rok wydania: 2007
cena: 20 zł

Spis treści

Katarzyna Jezierska, Historia Muzeum Częstochowskiego w latach 2005–2006
Maciej Kosiński, Głowica buławy z zamku Ogrodzieniec
Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, 40 lat Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie 1965–2005
Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Materiały z badań ratowniczych w 2001 r. na cmentarzysku kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie
Anita Szczepanek, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z Częstochowy-Rakowa – badania z 2001 r.
Iga Czerkieska, Koncepcja Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
Katarzyna Ozimek, Janusz Jadczyk, Pamiątki po profesorze Edwardzie Mąkoszy
Janusz Pawlikowski, Juliusz Sętowski, Gabinet dra Władysława Biegańskiego. Wystawa z cyklu Gabinety wybitnych częstochowian w Muzeum Częstochowskim (lipiec 2006 – styczeń 2007)
Monika Świerczewska, 45 lat Działu Naukowo-Oświatowego 1962–2007
Elżbieta Miszczyńska, Andżelika Bilska, III Ogólnopolski Konkurs Sztuki Ludowej 2006
Anna Dylewska, Powrót stałej wystawy sztuki polskiej
Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Janik, Zielnik Karola Karpały w zbiorach Muzeum Częstochowskiego
Katarzyna Sucharkiewicz, Aktualne zasady ewidencjonowania i przenoszenia muzealiów

______________________________________

Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie, tom 6

red. Aleksander Jaśkiewicz
Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Regina Rok, Andrzej Wasiak

Okładka periodyku "Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowskie" t. 6

Opis fizyczny
format: 23,5 x 16 cm
strony: 228
oprawa: miękka
rok wydania: 1993
cena: 4,92 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

Rocznik zawiera materiały z kilku rożnych dyscyplin:archeologii, etnografii, sztuki, historii. Ukazał się w roku 1993, później nastąpiła niestety dwunastoletnia przerwa w wydawaniu roczników. Przejrzyście i klarownie skomponowane wydawnictwo, stanowiące swoisty informator o działalności Instytucji, adresowane do sympatyków, przyjaciół, a także wszystkich zainteresowanych profilem i zakresem działalności Muzeum. Przybliża historię Muzeum, opisuje zbiory przez nie gromadzone, podejmowane badania naukowe i tworzone wystawy. Porusza także różne zagadnienia związane z pracą muzealnika.

Spis treści
Od Redakcji

Artykuły
Aleksander Jaśkiewicz, Muzeum w Częstochowie w latach 1905–1960
Regina Rok, Budownictwo drewniane wsi częstochowskiej
Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko ciałopalne z najmłodszej fazy kultury łużyckiej w Mstowie, województwo Częstochowa
Aleksander Jaśkiewicz, Kapliczki i krzyże przydrożne Częstochowy i okolic
Andrzej Wasiak, Pocztówki dawnej Częstochowy

Materiały
Franciszek Sobalski, Materiały dotyczące górnictwa rudy żelaznej w okręgu częstochowskim w 1945 roku
Aleksander Gąsiorski, Tablica konkordancji częstochowskiego pieniądza zastępczego w latach 1861–1939
Jerzy Stachnik, Z dziejów konspiracji antykomunistycznej w Częstochowie (1945–1956)
Franciszek Sobalski, Maria Modrakowska-Jackowska (1896–1965). Wypowiedź artystki o wychowaniu muzycznym datowana w Olsztynie koło Częstochowy

Kronika
Włodzimierz Błaszczyk (1929–1989) – oprac. Aleksander Jaśkiewicz
Aleksander Jaśkiewicz, Działalność Muzeum Okręgowego w Częstochowie w latach 1991–1992

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl