Monografia Częstochowy

Częstochowa
Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego

Tom 1 – Okres Staropolski

Okładka publikacji "Częstochowa Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego Tom 1 – Okres Staropolski"

red. Feliks Kiryk

Komitet redakcyjny: Marceli Antoniewicz, Krystyna Kersten, Feliks Kiryk, Ryszard Kołodziejczyk, Ryszard Szwed

Opis fizyczny
format: 30,5 x 21,5 cm
strony: 608
oprawa: twarda
ISBN 83-914695-1-4
ISBN 83-914695-0-6 (całość)
wydawca: Urząd Miasta Częstochowy
rok wydania: 2002
cena: 105 zł

Wydawnictwo „Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego” jest monografią tworzoną przez kilkanaście lat oraz największym dotychczas projektem naukowo-badawczym dotyczącym Częstochowy. Powstało ono dzięki przeprowadzonym na dużą skalę kwerendom archiwalno-bibliotecznym krajowym i zagranicznym. Zagadnienia poruszone w poszczególnych tomach są różnorodne – ujmują wszechstronnie rozwój miasta i Zakonu Paulinów, często rzucając nowe światło na badane od lat kwestie. Całość posiada piękną szatę graficzną z licznymi ilustracjami. Jest to dzieło zbiorowe, na którego ostateczny kształt pracowało 39 autorów z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Katowic, Kielc i Częstochowy.
Publikacja jest jedną z części czterotomowego dzieła, obejmującą okres staropolski.

Spis treści – Tom 1
Od redaktora Monografii – Ryszard Kołodziejczyk
Od redaktora I tomu – Feliks Kiryk
Środowisko przyrodnicze – Władysław Adam Nowak
Częstochowa w świetle badań archeologicznych – Marek Gedl
Początki Częstochowy na tle stosunków osadniczych – Jacek Laberschek
Narodziny miasta – Marceli Antoniewicz
Fundacja klasztoru Jasnogórskiego – Leszek Wojciechowski
Rozwój miasta od połowy XVII wieku – Jerzy Rajman
Parafia św. Zygmunta – Janusz Zbudniewek
Budownictwo i sztuka Jasnej Góry do połowy XVII wieku – Jan Golonka
Budownictwo i sztuka w Częstochowie do połowy XVII wieku – Jerzy Żmudziński
Tło historyczne obrony klasztoru jasnogórskiego w roku 1655 – Zbigniew Wójcik
Częstochowa w latach 1660-1793 – Feliks Kiryk, Jerzy Rajman
Klasztor Jasnogórski i jego rola pielgrzymkowa – Janusz Zbudniewek
Miasto i klasztor wobec konfederacji barskiej – Andrzej Wasiak
Urbanistyka i rozwój przestrzenny – Jadwiga Borowska-Antoniewicz
Budownictwo i sztuka na Jasnej Górze w czasach baroku i oświecenia (od około 1655 roku do 1793) – Jan Golonka
Budownictwo i sztuka w Częstochowie od połowy XVII wieku do 1793 roku – Jerzy Żmudziński
Heraldyka Częstochowy w okresie przedrozbiorowym – Marceli Antoniewicz
Twierdza jasnogórska – „Fortalitium Marianum” – Wojciech Kolender
Spis fotografii, rycin, tabel, map
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw miejscowych

__________________________________________________

Częstochowa
Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego

Tom 2 – W okresie niewoli 1793-1918

Okładka publikacji "Częstochowa Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego Tom 2 – W okresie niewoli 1793-1918"

red. Ryszard Kołodziejczyk

Komitet redakcyjny: Marceli Antoniewicz, Krystyna Kersten, Feliks Kiryk, Ryszard Kołodziejczyk, Ryszard Szwed

Opis fizyczny
format: 30,5 x 21,5 cm
strony: 540
oprawa: twarda
ISBN 83-914695-2-4
ISBN 83-914695-0-6 (całość)
wydawca: Urząd Miasta Częstochowy
rok wydania: 2005
cena: 105 zł

Wydawnictwo „Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego” jest monografią tworzoną przez kilkanaście lat oraz największym dotychczas projektem naukowo-badawczym dotyczącym Częstochowy. Powstało ono dzięki przeprowadzonym na dużą skalę kwerendom archiwalno-bibliotecznym krajowym i zagranicznym. Zagadnienia poruszone w poszczególnych tomach są różnorodne – ujmują wszechstronnie rozwój miasta i Zakonu Paulinów, często rzucając nowe światło na badane od lat kwestie. Całość posiada piękną szatę graficzną z licznymi ilustracjami. Jest to dzieło zbiorowe, na którego ostateczny kształt pracowało 39 autorów z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Katowic, Kielc i Częstochowy.
Publikacja jest jedną z części czterotomowego dzieła, obejmującą lata 1793-1918.

Spis treści
Od redaktora II tomu – Ryszard Kołodziejczyk
Pod pruskim zaborem 1793-1806 – Dariusz Złotkowski
W księstwie Warszawskim 1806-1815 – Dariusz Złotkowski
Pod panowaniem Rosji 1815-1915 – Ryszard Kołodziejczyk
Jasna Góra w okresie niewoli narodowej – Janusz Zbudniewek
Instytucje kościelne przed Powstaniem Styczniowym – Jan Związek
Rozwój miasta po upadku Powstania Styczniowego – Franciszek Sobalski
Kościół częstochowski na przełomie wieków – Jan Związek
Problemy społeczno-religijne Zagłębia Dąbrowskiego i okręgu częstochowskiego – Daniel Olszewski
Jasna Góra w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku – jej udział w dążeniach niepodległościowych – Zachariasz S. Jabłoński
Szkolnictwo i oświata w okresie rozbiorów – Mirosława Szczygieł
Na drodze do połączenia Starej i Nowej Częstochowy – Ryszard Kołodziejczyk
W dobie powstań narodowych – Ryszard Kołodziejczyk
Zmierzch niewoli. U zarania niepodległości – Ryszard Kołodziejczyk
Wzrost demograficzny i przemiany struktury społecznej – Franciszek Sobalski
Na przełomie stuleci. Dalszy rozwój gospodarczy i komunalny 1864-1914 – Franciszek Sobalski
Kultura i sztuka – Aleksander Jaśkiewicz
Herb Częstochowy w okresie rozbiorów – Marceli Antoniewicz
Spis fotografii, tabel, map
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw miejscowych
Wykaz skrótów

__________________________________________________

Częstochowa
Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego

Tom 3 – W czasach Polski odrodzonej i II wojny światowej 1918-1945

Okładka publikacji "Częstochowa Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego Tom 3 – W czasach Polski odrodzonej i II wojny światowej 1918-1945"

red. Ryszard Szwed

Komitet redakcyjny: Marceli Antoniewicz, Krystyna Kersten, Feliks Kiryk, Ryszard Kołodziejczyk, Ryszard Szwed

Opis fizyczny
format: 30,5 x 21,5 cm
strony: 592
oprawa: twarda
ISBN 83-914695-3-4
ISBN 83-914695-0-6 (całość)
wydawca: Urząd Miasta Częstochowy
rok wydania: 2006
cena: 105 zł

Wydawnictwo „Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego” jest monografią tworzoną przez kilkanaście lat oraz największym dotychczas projektem naukowo-badawczym dotyczącym Częstochowy. Powstało ono dzięki przeprowadzonym na dużą skalę kwerendom archiwalno-bibliotecznym krajowym i zagranicznym. Zagadnienia poruszone w poszczególnych tomach są różnorodne – ujmują wszechstronnie rozwój miasta i Zakonu Paulinów, często rzucając nowe światło na badane od lat kwestie. Całość posiada piękną szatę graficzną z licznymi ilustracjami. Jest to dzieło zbiorowe, na którego ostateczny kształt pracowało 39 autorów z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Katowic, Kielc i Częstochowy.
Publikacja jest jedną z części czterotomowego dzieła, obejmującą czasy Polski odrodzonej i II wojny światowej.

Spis treści
Od redaktora III tomu – Ryszard Szwed
U progu niepodległości – Ryszard Szwed
Częstochowa i jej mieszkańcy 1918-1939 – Henryk Dominiczak
Rozwój gospodarczy Częstochowy – Franciszek Sobalski
Życie społeczno-polityczne Częstochowy w okresie II Rzeczypospolitej – Jan Walczak
Jasna Góra w II Rzeczypospolitej 1918-1939 – Zachariasz S. Jabłoński ZP
Częstochowa stolicą diecezji – Jan Związek
Samorząd miasta Częstochowy – Ryszard Szwed
Oświata w Częstochowie w latach 1919-1939 – Zbigniew Grządzielski
Życie kulturalne w Częstochowie w latach 1919-1939 – Waldemar Tyras
Sztuka w okresie międzywojennym – Aleksander Jaśkiewicz
Życie codzienne w Częstochowie w latach 1918-1939 – warunki bytowe, bezpieczeństwo, kultura masowa – Waldemar Palus
Częstochowa w przededniu II wojny światowej – Tadeusz Dubicki, Robert Majzner
Miejsce i rola Częstochowy w II Rzeczypospolitej – Ryszard Szed
Kampania wrześniowa – Tadeusz Dubicki, Robert Majzner
Pierwsze dni okupacji – Tadeusz Dubicki, Robert Majzner
Życie miasta pod okupacją niemiecku – Zbigniew Grządzielski
Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej – Janusz Zbudniewek ZP
Kościół częstochowski w okresie okupacji hitlerowskiej – Jan Związek
Ruch oporu – Tadeusz Dubicki, Robert Majzner
Bilans okupacji – Tadeusz Dubicki, Robert Majzner
Dzieje herbu Częstochowy w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej – Marceli Antoniewicz
Spis fotografii, tabel, map i schematów
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw miejscowych
Wykaz skrótów

__________________________________________________

Częstochowa
Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego

Tom 4 – Dzieje miasta i Klasztoru po 1945 roku

Okłada publikacji "Częstochowa Dzieje Miasta i Klasztoru Jasnogórskiego Tom 4 – Dzieje miasta i Klasztoru po 1945 roku"

red. Krystyna Kersten

Komitet redakcyjny: Marceli Antoniewicz, Krystyna Kersten, Feliks Kiryk, Ryszard Kołodziejczyk, Ryszard Szwed

Opis fizyczny
format: 30,5 x 21,5 cm
strony: 628
oprawa: twarda
ISBN 83-914695-4-5
ISBN 83-914695-0-7 (całość)
wydawca: Urząd Miasta Częstochowy
rok wydania: 2007
cena: 105 zł

Wydawnictwo „Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego” jest monografią tworzoną przez kilkanaście lat oraz największym dotychczas projektem naukowo-badawczym dotyczącym Częstochowy. Powstało ono dzięki przeprowadzonym na dużą skalę kwerendom archiwalno-bibliotecznym krajowym i zagranicznym. Zagadnienia poruszone w poszczególnych tomach są różnorodne – ujmują wszechstronnie rozwój miasta i Zakonu Paulinów, często rzucając nowe światło na badane od lat kwestie. Całość posiada piękną szatę graficzną z licznymi ilustracjami. Jest to dzieło zbiorowe, na którego ostateczny kształt pracowało 39 autorów z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Katowic, Kielc i Częstochowy.
Publikacja jest jedną z części czterotomowego dzieła, obejmującą okres po 1945 roku.

Spis terści
Od redakcji tomu IV
Częstochowa w latach 1945-1947 – Dariusz Jarosz
Podziemie i konspiracja w latach 1945-1949 – Ryszard Śmietana-Kruszelnicki
Częstochowa w okresie stalinizmu 1948-1955 – Dariusz Jarosz
Częstochowa w 1956 roku – Dariusz Jarosz
Jasna Góra w latach 1945-1956 – Janusz Zbudniewek ZP
Częstochowa w latach 1957-1970 – Tadeusz Wolsza
Częstochowa w latach siedemdziesiątych – Zygmunt Woźniczka
Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1956-1978 – Jan Żaryn
„Solidarność” częstochowska – Kazimierz Miroszewski
Częstochowa w latach osiemdziesiątych – Zygmunt Woźniczka
Jasna Góra na przełomie epok 1978-1989 – Zachariasz S. Jabłoński ZP
Kościół częstochowski w czasach PRL – ks. Jan Związek
Rozwój urbanistyczny Częstochowy po roku 1945 – Wojciech Zaleski
Zakończenie – Dariusz Jarosz, Jan Żaryn
Postscriptum – Jarosław Kapsa
Spis fotografii, tabel, map
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw miejscowych
Wykaz skrótów

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl