Oferta usług Działu Archeologii

Muzeum Częstochowskie
Dział Archeologii oferuje:

– prowadzenie i koordynację badań archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami, w tym przygotowanie wniosku i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zezwoleń na przeprowadzenie tych badań;
– koordynowanie i wykonywanie ratowniczych prac wykopaliskowych;
– sporządzanie kwerend pod kątem obecności stanowisk archeologicznych na danym terenie dla potrzeb planowania inwestycji;
– sporządzanie opracowań i studiów dotyczących stanowisk i zabytków archeologicznych dla potrzeb studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań i raportów dotyczących historii miasta, gminy, regionu, itp.

 
Dane do kontaktu:
Muzeum Częstochowskie
Al. NMP 47
42-217 Częstochowa
Tel. 34 360 56 31

Dział Archeologii:
ul. Katedralna 8
42-217 Częstochowa
Tel. 504 757 224
archeologia@muzeumczestochowa.pl

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl