Sztuka

Czyni-ąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych “Czyn”

katalog wystawy prezentowanej w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego od 23 kwietnia do 16 września 2022 r.
kuratorka wystawy, autorka scenariusza, koncepcji katalogu, tekstów i not katalogowych: dr Katarzyna Sucharkiewicz

 

 

ISBN 978-83-957843-4-7
format: 30 x 24 cm
strony: 272
rok wydania 2022

Od 23 kwietnia do 16 września 2022 roku w Galerii Dobrej Sztuki przy alei NMP 47 Muzeum Częstochowskie udostępniło wystawę Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, zorganizowaną w ramach zadania realizowanego w ministerialnym programie Wspieranie działań muzealnych. Ekspozycja oraz towarzyszący jej katalog, o tym samym tytule, zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miasta Częstochowy.
Fabryka Wyrobów Ceramicznych „Czyn” działała w Częstochowie od listopada 1945 roku i zajmowała się tworzeniem nowoczesnych przedmiotów kultu religijnego. Przez prawie osiem lat działalności pracujący tam wykształceni plastycy, m.in. Wanda Szrajberówna, Zofia Trzcińska-Kamińska, siostra Aniela Józefowicz czy znana częstochowska rodzina Pospieszalskich – Donata i Stanisław, opracowali wiele nowych wzorów figur i płaskorzeźb religijnych oraz uszlachetnili dawne modele. Wszystko było wykonywanie ręcznie, z dbałością o jakość. Zakład został zamknięty w 1953 roku z powodów polityczno-gospodarczych.
W zbiorach rodziny Ostaszewskich, właścicieli Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, zachowały się oryginalny cennik i katalog wyrobów zawierający ich zdjęcia, które są pokazywane na wystawie. Wytwórnia nie posiadała firmowego sklepiku, ale ich wyroby można było kupić w kilku miejscach w Częstochowie, a także w Poznaniu, Opolu, Katowicach i Krakowie. W celu pozyskania większej liczby nabywców, produkty prezentowano na licznych wystawach i targach krajowych (w Warszawie, Poznaniu, Gdyni oraz w Częstochowie), a także zagranicznych (w Szwecji, Kanadzie, Brazylii, Francji i Stanach Zjednoczonych).
Wystawa ma na celu przybliżenie działalności zapomnianej wytwórni artystycznej, sylwetek jej założycieli i twórców, a także wpływu, jaki wywarła na lokalne środowisko artystyczne, co dotychczas nigdy nie zostało przebadane.
Historia „Czynu” przedstawiona została na tle przemian zachodzących w sztuce polskiej, a zwłaszcza w środowisku twórczym Częstochowy po roku 1945. Tak szeroki historyczny i kulturowy kontekst pozwala na przyjrzenie się częstochowskiemu środowisku artystycznemu lat powojennych (powstającym związkom i organizacjom skupiającym lokalnych twórców, edukacji artystycznej, wystawiennictwu) oraz umożliwia zinterpretowanie sposobu funkcjonowania wytwórczości dewocyjnej w czasach PRL-u niejako przez pryzmat działalności „Czynu”. /dr Katarzyna Sucharkiewicz/
Pięknie wydany katalog zawierający znakomite opracowanie tematu oraz wiele fotografii na pewno zainteresuje nie tylko miłośników sztuki, ale wszystkich, którym bliskie są dzieje Częstochowy i regionu.  


 

Inne Światy – Salvador Dali versus Tomasz Sętowski

Okładka publikacji "Inne Światy – Salvador Dali versus Tomasz Sętowski"

katalog wystawy prezentowanej w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego od czerwca do sierpnia 2018 roku
ISBN 978-83-60128-44-2
format: 23,5 x 30 cm
strony: 91
rok wydania 2018
cena: 40 zł

Kameralne dzieła na papierze – graficzne i rysunkowe – dwóch mistrzów… Ich odmienne wizualne światy nadrealnych postaci, zdarzeń, rekwizytów, przebiegu wyrafinowanych plastycznych opowieści o nich przyciągają uwagę i sprawiają, że przenosimy się w świat wyobraźni fascynujący nie tylko znawców surrealizmu. O obu powstały liczne opracowania i artykuły – ich życie i twórczość są przedmiotem analiz i zwykłego ludzkiego zainteresowania. Obaj znani, mający rzesze wielbicieli…

Prace Salvadora Dali pokazane na wystawie zostały wypożyczone z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress z siedzibą w Giżycku i są własnością Prezesa Dariusza Matyjasa, a obrazy Tomasza Sętowskiego stanowią własność Artysty.


Jerzy Kędziora. Portret oficjalny

Okładka katalogu "Jerzy Kędziora. Portret oficjalny"

Opis fizyczny

format: 21 x 22 cm

strony: 30

oprawa: miękka

rok wydania 1993

Cena: 2,46 zł

Publikacja jest katalogiem do drugiej wystawy Jerzego Kędziory prezentowanej w 1993 roku w Muzeum Częstochowskim. Mogliśmy podziwiać na niej rzeźby portretowe znanych postaci: Długosza, Wyspiańskiego, Słowackiego, Pułaskiego, Jana Pawła II. Całość jest opatrzona wstępem doktora Aleksandra Jaśkiewicza i Anny Maciejowskiej, życiorysem artysty (również w językach: angielskim i niemieckim), a także kalendarium jego życia i twórczości oraz, co najważniejsze, zdjęciami niektórych prac.

__________________________________________________

Kościoły drewniane okolic Częstochowy

Okładka katalogu "Kościoły drewniane okolic Częstochowy"

Aleksander Jaśkiewicz

Opis fizyczny

format: 21 x 23 cm

strony: 24

oprawa: miękka

ISBN 83-919530-6-8

rok wydania: 2004

nakład wyczerpany

Publikacja „Kościoły drewniane okolic Częstochowy” jest pozostałością po wystawie pod tym samym tytułem, prezentowanej w Zagrodzie Włościańskiej (jednym z obiektów Muzeum Częstochowskiego) w 2004 roku. Na katalog składają się kolorowe i czarnobiałe fotografie kościołów oraz rzuty ich planów. Tekst Aleksandra Jaśkiewicza przybliża historie architektury drewnianej i dzieje poszczególnych kościołów oraz opisuje ich wnętrza. Całość wzbogacają: wybór bibliografii i objaśnienia wybranej terminologii.

__________________________________________________

Martwa natura

Kolekcja Muzeum Częstochowskiego

Okładka katalogu "Martwa natura Kolekcja Muzeum Częstochowskiego"

Anna Dylewska

Opis fizyczny

format: 23 x 16 cm

strony: 40

oprawa: miękka

rok wydania: 2003

cena: 10,50 zł

Pozycja jest katalogiem do wystawy, prezentowanej w Muzeum Częstochowskim w 2003 roku. Zawiera wykaz prac pokazanych na ekspozycji oraz ich fotografie. Tekst przybliżający „tajniki martwych natur” napisała Anna Dylewska z Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego.

__________________________________________________

Od modernizmu do koloryzmu

Malarstwo Polskie z kolekcji Muzeum Częstochowskiego

Okładka katalogu "Od modernizmu do koloryzmu Malarstwo Polskie z kolekcji Muzeum Częstochowskiego"

Anna Dylewska

Opis fizyczny

format: 23 x 16,5 cm

strony: 32

oprawa: miękka

rok wydania: 2003

nakład wyczerpany

Książka jest katalogiem do wystawy, zawiera kolorowe zdjęcia obrazów oraz wykaz prac, które znalazły się na wystawie. Wszystkie zaprezentowane eksponaty pochodzą z kolekcji Muzeum Częstochowskiego. Publikację otwiera artykuł historyka sztuki – Anny Dylewskiej przybliżający okres modernizmu.

__________________________________________________

Sztuka dewocyjna Częstochowy

Okładka katalogu "Sztuka dewocyjna Częstochowy"

R. Rok, A. Jaśkiewicz

Opis fizyczny

format: 20,5 x 14,5 cm

strony: 88

oprawa: miękka

rok wydania: 1991

cena: 3,15 zł

Publikacja „Sztuka dewocyjna Częstochowy” jest katalogiem do wystawy pod tym samym tytułem, poświęconej dewocyjnej twórczości plastycznej. Najstarsze przykłady pochodzą z XVII w., najnowsze z czasów współczesnych; na czoło wysuwa się malarstwo. Całość opatrzona jest wstępem doktora Aleksandra Jaśkiewicza oraz wyborem bibliografii; zawiera opis ponad 240 eksponatów i wiele zdjęć.

__________________________________________________

Sztuka Europejska XIX i początku XX wieku

ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi

Okładka książki "Sztuka Europejska XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi"

Dariusz Kacprzak

Opis fizyczny

format: 23,5 x 16,5 cm

strony: 152

oprawa: miękka

ISBN 83-87937-18-5

wydawnictwo : Muzeum Sztuki w Łodzi

rok wydania: 2001

cena: 18,90 zł

Publikacja jest katalogiem do wystawy ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, prezentowanej w Muzeum Częstochowskim od października 2002 roku do stycznia 2003. Cześć zawartych w niej tekstów jest przetłumaczona na język angielski. Znajdziemy tu artykuły wprowadzające oraz wiele kolorowych ilustracji. Katalog został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje malarstwo, kolejna – prace na papierze, rysunki i akwarele, trzecia dotyczy rzeźby. Krótkim notom biograficznym zawierającym podstawowe dane życiorysowe towarzyszą zwięzłe informacje dotyczące twórczości artystów. Prezentowane prace zostały opatrzone komentarzem.

__________________________________________________

Wanda Wereszczyńska

1910-1978

Okładka publikacji "Wanda Wereszczyńska 1910-1978"

Aleksander Jaśkiewicz

Opis fizyczny

format: 30 x 21,5cm

strony: 100

oprawa: twarda

ISBN 83-919530-5-X

ISBN 83-917-118-70

rok wydania: 2004

cena: 31,50 zł

Wydawnictwo przypomina jedną z bardziej znaczących postaci życia artystycznego Częstochowy – Wandę Wereszczyńską. Ponad połowę książki zajmują zdjęcia prac malarki. Publikacja opisuje jej działalność artystyczną, prace pedagogiczno-społeczną, zawiera kalendarium, wykaz udziału w wystawach, bibliografię, streszczenie w języku angielskim, znajdziemy też w niej rozdział „ O Wereszczyńskiej pisali” oraz spis ilustracji.

__________________________________________________

Z dawna Polski Tyś Królową

Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry

Okładka publikacji "Z dawna Polski Tyś Królową Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry"

Regina Rok, Aleksander Jaśkiewicz

Opis fizyczny

format: 27 x 21,5 cm

strony: 240

oprawa: twarda

ISBN 83-911252-5-4

rok wydania: 2002

cena: 47,25 zł

Obszerna publikacja jest katalogiem do wystawy, prezentowanej w Muzeum Częstochowskim w 2002 roku. Została opracowana przez pracowników Muzeum Częstochowskiego: historyka sztuki – dr. Aleksandra Jaśkiewicza i Reginę Rok z Działu Etnografii. Posiada bogatą szatę graficzną, szereg ilustracji. W katalogu znajdziemy spis obrazów, grafik, druków, drobnych obrazków, ceramiki, metaloplastyki i innych eksponatów, które wchodziły w skład ekspozycji. Artykuły autorów dotyczące jasnogórskich pamiątek dewocyjnych i pielgrzymek zostały przetłumaczone na język angielski.

__________________________________________________

Sztuka Młodej Polski Młoda Polska Sztuka 1909-2009. Dom Sztuki wczoraj i dziś – 1909 i 2009

Okładka katalogu "Sztuka Młodej Polski Młoda Polska Sztuka 1909-2009. Dom Sztuki wczoraj i dziś – 1909 i 2009"

Katarzyna Sucharkiewicz

Opis fizyczny

format: 20 x 14 cm

strony: 36

oprawa: miękka

ISBN 978-83-601283-2-9

rok wydania: 2009

cena: 5,25 zł

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl