Archeologia

Stary Ratusz. Historia Częstochowy – miasta nad Wartą
pod red. Macieja Kosińskiego i Magdaleny Wieczorek-Szmal

Opis fizyczny:
format: 16,5 x 21 cm
strony: 60
ISBN: 978-83-957843-8-5
rok wydania: 2022
cena: 30  zł

W pawilonie muzealnym, mającym charakter rezerwatu archeologiczno-architektonicznego, prezentowane są relikty piwnic pierwszego miejskiego częstochowskiego Ratusza wraz z wystawą stałą „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”. Publikacja jest katalogiem do tej prezentacji.
Na ekspozycji zobaczyć można artefakty pochodzące z archeologicznych badań wykopaliskowych na Starym Rynku i w jego okolicach, m.in. naczynia ceramiczne, fragmenty kafli piecowych, naczyń szklanych, skarby monet i dewocjonalia. Zakres chronologiczny wystawy obejmuje czasy funkcjonowania Ratusza – od XVI do początku XIX w. – i przybliża jego historię na tle dziejów miasta. Wystawę wzbogacają liczne aplikacje multimedialne oraz gra edukacyjna dla najmłodszych, pozwalające interaktywnie poszerzyć wiedzę.

_______________________________________________________________

Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie. Przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym

Okładka publikacji "Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie. Przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym"
Opis fizyczny:
format: 21 x 20 cm
strony: 44
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-601287-8-7
rok wydania: 2014
cena: 10,50 zł

W latach 60. XX wieku w Częstochowie odkryto cmentarzysko kultury łużyckiej, sprzed 2500 lat.
Zrodził się wówczas pomysł, aby na trwałe zakonserwować 100 m² cmentarzyska i pokazać wycinek odległej przeszłości. 9 czerwca 1965 roku odbyło się uroczyste otwarcie unikatowego obiektu – Rezerwatu Archeologicznego, chętnie odwiedzanego przez częstochowian, ale też przez pasjonatów archeologii
i miłośników historii, znajdującego się przy ul. Łukasińskiego 20.
W roku 2014 Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy na realizację projektu pt. Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym. Przeprowadzono szereg działań mających na celu zabezpieczenie i zachowanie dla kolejnych pokoleń fragmentu cmentarzyska kultury łużyckiej z ok. 750-550 lat p.n.e. Projekt objął wiele działań – wykonano m.in. konserwację zabytków metalowych, przeprowadzono przegląd pod kątem konserwatorskim materiałów osteologicznych i ceramicznych, wymieniono piasek na cmentarzysku. Zmodernizowano również oświetlenie, co podniosło walory ekspozycyjne, a jednocześnie obniżyło koszty eksploatacji instalacji elektrycznej i zwiększyło bezpieczeństwo eksponatów. Jednym z priorytetów realizowanych w ramach projektu było stworzenie miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla osób niewidomych.
Drukowany przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym przybliża zwiedzającym wiedzę na temat Rezerwatu Archeologicznego, kultury łużyckiej i życia naszych przodków.

_______________________________________________________________

Archeologia Zeszyt Nr 3
Zeszyty Muzeum Częstochowskiego

Okładka publikacji "Archeologia. Zeszyt Nr 3. Zeszyty Muzeum Częstochowskiego"

red. Iwona Młodkowska-Przepiórkowska

Opis fizyczny
format: 23,5 x 16 cm
strony: 152
oprawa: miękka
ISBN 83-911252-0-3
rok wydania: 1999
cena: 8,40 zł

Publikacja zawiera artykuły z dziedziny archeologii, napisane w dużej części przez pracowników Muzeum Częstochowskiego. Dotyczą one wykopalisk w rejonie Mirowa, Opatowa, Gnaszyna, Mokrej i Ogrodzieńca, przedstawiają przeprowadzone w tamtych rejonach badania.
_______________________________________________________________

Z mroku dziejów
Muzeum Częstochowskie Rezerwat Archeologiczny

Okładka publikacji "Z mroku dziejów" - przewodnik po Rezerwacie Archeologicznym

Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal

Opis fizyczny
format: 20 x20 cm
strony: 50
oprawa: miękka
ISBN 978-83-601281-1-4
rok wydania: 2007
cena: 12,60 zł

Publikacja „Z mroku dziejów” została wydana z okazji otwarcia pod koniec 2007 roku wystawy pod tym samym tytułem w jednym z obiektów Muzeum Częstochowskiego – w Rezerwacie Archeologicznym. Na terenie tego obiektu znajduje się cmentarzysko kultury łużyckiej zachowane in situ, będące cennym dziedzictwem kulturowym naszego kraju.
Książka zawiera szereg ogólnych i szczegółowych informacji, dotyczących kultury przedłużyckiej i łużyckiej, m.in. obejmowanych przez nie terenów, charakteru gospodarki, sposobu organizowania osadnictwa i pochówków, wyrobu naczyń ceramicznych, czy też ówczesnych wierzeń. Można ją traktować jako swoisty kompleksowy dodatek do wystawy, gdyż przybliża w znacznym stopniu zakres czasowy i przestrzenny, jaki ona obejmuje. Tekst jest wzbogacony o liczne kolorowe fotografie. Ze względu na walory naukowe adresowana jest do archeologów, historyków, nauczycieli, studentów, uczniów, a także do wszystkich, którzy zainteresowani są najdawniejszymi dziejami naszego kraju.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl