ODDC

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy

Istnieje od września 2006 r. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie “Encyklopedii Częstochowy”. Prowadzone są tu też konsultacje z różnymi środowiskami historycznymi i kulturalnymi nad tworzeniem wykazu haseł, kwerendy archiwalne i biblioteczne, katalogowany jest zgromadzony materiał historyczny, w tym biograficzny, a także pozyskiwany materiał ilustracyjny, w dużej części z prywatnych zbiorów.

Na co dzień Ośrodek prowadzi działalność:
– dokumentacyjną: gromadzi materiały historyczne, fotograficzne, filmowe, ustne i pisemne relacje, tworzy bibliotekę tematyczną (czenstochoviana) i słownikowo-encyklopedyczną,
– edukacyjną: prowadzi prelekcje, wycieczki historyczne po mieście, pomaga przygotować prace naukowe, organizować konkursy dotyczące dziejów miasta, przygotowuje konferencje naukowe i popularnonaukowe,
– wydawniczą: publikuje materiały źródłowe, opracowania, przewodniki związane z historią miasta, recenzuje prace.

Zwracamy się z apelem do CZĘSTOCHOWIAN, ludzi dawniej i obecnie związanych z miastem!
Jeśli dysponujecie Państwo informacjami o historii Częstochowy i jej mieszkańców, materiałami historycznymi, pamiętnikami, życiorysami, dokumentami i fotografiami, prosimy o ich udostępnianie do skopiowania i reprodukcji. Utrwalimy Państwa wspomnienia i opowieści!

Ośrodkiem kieruje historyk dr Juliusz Sętowski, autor monografii organizacji bojowych PPS w regionie częstochowskim i przewodnika po cmentarzu Kule.

Dokumentalistami są: dr Andrzej Kuśnierczyk – kulturoznawca, genealog i historyk regionu, Wiesław Paszkowski – badacz dziejów społeczności żydowskiejOlga Tomczyk.

Kontakt:
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy
ul. Katedralna 8, 42-200 Częstochowa
tel. 504757399
oddc@muzeumczestochowa.pl

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl