„Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”

Miło nam powiadomić Państwa, że informacje o realizowanym przez nas projekcie „Czyn-iąc piękno” znalazły się m.in. w „Gazecie Wyborczej” („Tygodnik Częstochowa” 14.05.2021), Tygodniku Katolickim „Niedziela” (nr 18, 02.05.2021), „Gazecie Częstochowskiej” (nr 15, 15.04.2021). O przygotowywanej wystawie pisały także portale internetowe. Projekt został przedstawiony ponadto w Radiu „Fiat” i Telewizji „Orion”.
Dziękujemy za zainteresowanie i zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów i audycji!

CZESTOCHOWSKIE24:
https://czestochowskie24.pl/inf/czyniac-piekno-zapomniane-czestochowskie-rzezby/

FIAT.FM:
https://fiat.fm/info/czyniac-piekno-zapomniane-czestochowskie-rzezby/

TV ORION:


W ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”.

W trakcie dwuletniego zadania zorganizowana zostanie wystawa czasowa prezentująca dzieje zapomnianej wytwórni, która w l. 1945–1953 podjęła nowatorską pracę nad podniesieniem poziomu estetycznego dewocjonaliów.
Była to placówka artystyczna o prekursorskim charakterze, z którą współpracowali wykształceni plastycy, m.in. Wanda Szrajberówna, Zofia Trzcińska-Kamińska, Zofia Baudouin de Courtenay, s. Aniela Józefowicz, Donata i Stanisław Pospieszalscy. Zakład wyróżniał się spośród innych podjasnogórskich zakładów produkujących dewocjonalia wyrobem ręcznym i dbałością o jakość produktów. Przez kilka lat działalności w fabryce opracowano kilkadziesiąt nowych wzorów figur i płaskorzeźb religijnych oraz uszlachetniono dziesiątki dawnych modeli.
Historia i wytwórczość „Czynu” przedstawiona zostanie na tle przemian zachodzących w sztuce polskiej, a zwłaszcza w środowisku twórczym Częstochowy po roku 1945. Tak szerokie historyczne i kulturowe ujęcie pozwoli na prezentację krajobrazu artystycznego i intelektualnego miasta w okresie powojennym. Omówione zostaną m.in. początki szkolnictwa artystycznego, działalność salonów sztuki, a także pierwsze wystawy twórczości plastycznej.
W zakresie realizowanego zadania wydany zostanie katalog do wystawy szeroko omawiający poszczególne aspekty aktywności wytwórni „Czyn” w obszarach edukacji, wystawiennictwa i popularyzacji dewocjonaliów artystycznych, stanowiąc tym samym rozbudowany komentarz dla zwiedzających.
Temat częstochowskiej wytwórczości dewocyjnej w XX w., a zwłaszcza po 1945 r., do tej pory pozostał niezbadany. Zagadnienie analizowane jest bardzo syntetycznie lub też naświetlany jest jedynie jeden wybrany jego aspekt, a sama historia i spuścizna „Czynu” przedstawiane marginalnie. Epizodycznie traktowane jest także zjawisko obserwowanej od lat banalizacji i wulgaryzacji szaty estetycznej rodzimych wyrobów pamiątkarstwa religijnego. Dostrzegając brak głębszej refleksji naukowej nad przyczynami zaistniałej sytuacji, Muzeum Częstochowskie podjęło się organizacji wystawy skupiającej uwagę i stawiającej pytania o ewolucję oraz mechanizmy, które doprowadziły do niejasnego statusu XX-wiecznych dewocjonaliów i wiązania ich coraz częściej z pejoratywnymi kategoriami „sacrobiznesu” i kiczu.

Katarzyna Sucharkiewicz
koordynatorka projektu

Fotografie przedstawiające obiekty powstałe w częstochowskiej Fabryce Wyrobów Ceramicznych „Czyn”:

Zofia Trzcińska-Kamińska, Matka Boska z Dzieciątkiem, ok. 1946–1949, gips patynowany, wł. rodziny Ostaszewskich

Zofia Trzcińska-Kamińska, Matka Boska z Dzieciątkiem, ok. 1946–1949, gips patynowany, wł. rodziny Ostaszewskich

Matka Boska Skępska, ok. 1945–1946, gips polichromowany, wł. rodziny Ostaszewskich

Matka Boska Skępska, ok. 1945–1946, gips polichromowany, wł. rodziny Ostaszewskich


Projekt  dwuletni „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»” otrzymał dotację w ramach priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”.
Wysokość ministerialnego dofinansowania – 69 000 zł, całkowita wartość projektu – 91 200 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Gminy Miasta Częstochowy.


Opis zadania:

Zadanie „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»” obejmuje organizację wystawy czasowej prezentującej dzieje zapomnianej wytwórni, która w latach 1945–1953 podjęła nowatorską pracę nad podniesieniem poziomu estetycznego dewocjonaliów. Była to placówka artystyczna o prekursorskim charakterze, z którą współpracowali wykształceni plastycy. Zakład wyróżniał się spośród innych podjasnogórskich pracowni produkujących dewocjonalia wyrobem ręcznym i dbałością o jakość estetyczną produktów. W fabryce opracowano kilkadziesiąt nowych wzorów figur i płaskorzeźb religijnych oraz uszlachetniono dziesiątki dawnych modeli.
Historia i wytwórczość „Czynu” przedstawiona zostanie w szerokim historycznym i kulturowym kontekście oraz na tle przemian zachodzących w sztuce polskiej, a zwłaszcza w środowisku twórczym Częstochowy po roku 1945.

W zakresie realizowanego zadania wydany zostanie katalog do wystawy szeroko omawiający poszczególne aspekty aktywności wytwórni „Czyn” w obszarach edukacji, wystawiennictwa i popularyzacji dewocjonaliów artystycznych.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl