Juliusz Łuciuk

Juliusz Łuciuk (ur.1927) – Pół wieku twórczości kompozytorskiej
Ratusz, Gabinet Wybitnych Częstochowian, marzec 2007 – maj 2007

Otwarcie wystawy Juliusz Łuciuk – pół wieku twórczości kompozytorskiej inaugurowało 80-lecie urodzin prof. Juliusza Łuciuka. Miało ono miejsce 27 marca 2007 roku Patronat nad wernisażem objął Prezydent Miasta Częstochowy.
Wernisaż uświetnił Koncert Jubileuszowy, który odbył się 28 marca w Filharmonii Częstochowskiej.
Juliusz Łuciuk jest absolwentem częstochowskich szkół muzycznych, swoją edukację kontynuował w Krakowie i Paryżu. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród krajowych oraz zagranicznych konkursów kompozytorskich. Zaliczany jest do czołówki współczesnych polskich kompozytorów.
Ekspozycja, w skład której wchodziły m.in. fotografie, kopie istotnych dokumentów (np. aktu urodzenia), foldery i partytury, medale, skomponowana została niemalże w całości ze zbiorów Jubilata.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl