Modernizacja stałej wystawy historycznej

Muzeum Częstochowskie w 2023 r. uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Wspieranie działań muzealnych na realizację projektu Modernizacja stałej wystawy historycznej.

Dwuletnie zadanie pn. Modernizacja stałej wystawy historycznej, którego realizacja przewidziana jest na lata 2023-24. Ma ono na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytków archeologicznych i historycznych. Projekt obejmie prace aranżacyjne w przestrzeniach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 193 m² na parterze budynku Ratusza. Obecnie znajduje się tam udostępniony zwiedzającym w 2006 r. I etap wystawy stałej Dzieje miasta CzęstochowyOd pradziejów do końca XVIII w.

W ramach zadania ekspozycja zyska nie tylko nową aranżację, ale również zaprezentuje aktualny stan badań archeologicznych i historycznych naszego regionu. Na wystawie pokazane zostaną jedne z najcenniejszych zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, uzupełnione unikalnymi depozytami. Planowane jest również przeprowadzenie prac mających na celu konserwatorskie zabezpieczenie i przygotowanie muzealiów ze zbiorów własnych do ekspozycji (zakonserwowanych zostanie 127 obiektów). Ponadto wykonane zostaną: instalacja bezpiecznego dla eksponatów, energooszczędnego oświetlenia, prace remontowe dotyczące sal ekspozycyjnych. Dodatkowe pogłębiające wiedzę treści wystawy udostępnione zostaną poprzez urządzenia i rozwiązania multimedialne.

Nowej ekspozycji będzie towarzyszyła oferta spotkań, wykładów, warsztatów edukacyjno-popularyzatorskich skierowanych do różnych grup wiekowych. Celem projektu jest stworzenie wystawy atrakcyjnej dla wszystkich odbiorców, niezależnie od wieku, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności czy pochodzenia.

Udostępnienie zmodernizowanej ekspozycji opowiadającej o historii miasta będzie wydarzeniem rozpoczynającym jubileuszowe obchody 120-lecia Muzeum Częstochowskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Modernizacja stałej wystawy historycznej: dofinansowano 275 000,00 zł / całkowita wartość 373 597,00 zł

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl