XX Międzypowiatowy Konkurs Historyczny

Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”

 

  • Warsztaty archiwalno-muzealne online: 1 marca 2021 r. / godz. 12.00–14.00 / hasło przewodnie: „100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego”
  • Finał online: 5 marca 2021 r. / godz. 10.00–14.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 26 marca 2021 r.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie we współpracy z Muzeum Częstochowskim i Archiwum Państwowym w Częstochowie

 

Zasadniczymi celami XX Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego” jest propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych wiedzy o dziejach naszego miasta i regionu od pradziejów do czasów współczesnych, poznanie zabytków architektury tego terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków związanych z wyżej wymienionym obszarem na przestrzeni wieków, ukazanie przemian administracyjnych Częstochowy i regionu od średniowiecza po dzień dzisiejszy oraz poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu częstochowskiego. Jego specyfikę wyznaczają następujące elementy:

  1. tematyka marginalnie tylko występująca w obowiązujących programach nauczania i podręcznikach historii;

  2. rozbudowana struktura składająca się z I etapu, czyli eliminacji, II etapu oraz etapu III – finału złożonego z dwóch części: pisemnej i ustnej;

  3. warsztaty archiwalno-muzealne przygotowujące uczniów do finału – element zupełnie nowy, niespotykany dotychczas w innych konkursach historycznych; warsztaty poprowadzą Małgorzata Szczęsna z Muzeum Częstochowskiego i Ewa Dubaj z Archiwum Państwowego w Częstochowie;

  4. dbałość o wysoki poziom merytoryczny poprzez przyciągnięcie do współpracy pracowników Działu Historii Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie – specjalistów z zakresu historii Częstochowy i regionu;

  5. łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi uczestników konkursu;

  6. korelacja historii regionu z historią Polski.

Do udziału w konkursie przystąpiło 44 uczniów reprezentujących 13 szkół podstawowych z terenu Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Do finału zakwalifikowało się 20 uczniów podzielonych na dwie kategorie wiekowe: kategoria I – uczniowie klas 4–6, kategoria II – uczniowie klas 7–8.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl