Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie powiatowym „Opowieści Starego Rynku”, którego organizatorami są Muzeum Częstochowskie, al. NMP 47 oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. świętego Augustyna 28/30.

Przedmiotem Konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne, plastyczne, literackie, prezentacje multimedialne, których tematyka związana jest ze Starym Rynkiem w Częstochowie.

Szczegółowe informacje nt. Konkursu zawiera regulamin.

TEMATYKA i KATEGORIE KONKURSU, SPOSÓB SKŁADANIA PRAC

Tematyka prac powinna być związana ze Starym Miastem w Częstochowie, a w szczególności:

 • z obiektem Muzeum Częstochowskiego – Starym Ratuszem eksponującym pozostałości Ratusza Starej Częstochowy;
 • wystawą „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”, prezentowaną w obiekcie Starego Ratusza;
 • zrewitalizowaną przestrzenią Starego Rynku, której ważnym elementem jest największa w mieście ekspozycja 15 rzeźb balansujących Jerzego Kędziory.

Więcej informacji nt. Starego Rynku i Starego Ratusza zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu.

Konkurs zostaje ogłoszony w 4 kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej, historycznej:

 • konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku”;
 • konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
 • konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza”;
 • konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»”.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Częstochowy i regionu. Konkurs ma zasięg powiatowy.

Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach wiekowych i tematycznych:

 • uczniowie klasy I–III szkoły podstawowej – konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
 • uczniowie klasy IV–VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
 • uczniowie klasy VII–VIII – konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku”; konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”; konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza”; konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»”;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku”, konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza”; konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Przewodnik po wystawie stałej «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»”.

Szczegółowy opis poszczególnych kategorii zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu.

TERMINY

Prace należy składać:

 • fotograficzne do 27.10.2021 r. – konkurs fotograficzny „Kadr ze Starego Rynku”;
 • plastyczne do 27.10.2021 r. – konkurs plastyczny „Tajemnice i piękno Starego Rynku w Częstochowie”;
 • historyczne do 3.11.2021 r. – prezentacje multimedialne „Przewodnik po wystawie stałej pt. «Historia Częstochowy – miasta nad Wartą»”;
 • literackie do 3.11.2021 r. – konkurs literacki „Opowieści Starego Ratusza”.

Terminy i Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl oraz rozesłane do szkół pocztą mailową.

 

REGULAMIN KONKURSU Regulamin KONKURS OPOWIEŚCI STAREGO RYNKU

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl