W ramach projektu ALEJE, TU SIĘ DZIEJE

zapraszamy na prelekcję pt. Mączyńscy – częstochowska „dynastia” artystów-malarzy 

Ratusz
9.08.2017, g. 18.00

wstęp wolny

Wykład przybliży życie i twórczość częstochowskich malarzy z rodu Mączyńskich. Dokonania malarskie Franciszka, Mateusza i Józefa Mączyńskich zaprezentowane zostaną w szerokim kontekście przemian i ewolucji środowiska artystycznego Częstochowy w okresie od ok. 1850 do pierwszych dziesięcioleci XX stulecia. Szczególnie ważne wydaje się zagadnienie profesjonalizacji sztuki, przejścia od wytwórczości warsztatowej, cechowej, do nowocześniejszych form aktywności.
Dorobek twórczy malarzy jest znacznie rozproszony. Dotychczas nie doczekał się szczegółowego opracowania i wnikliwej analizy. Franciszek Mączyński (1818-1884) był malarzem cechowym. Prowadził w Częstochowie warsztat, uczył malarstwa m.in. Sylwestra Policińskiego, Józefa Galickiego. Wykonywał głównie obrazy religijne, przeznaczone do kościołów i kaplic („Św. Elżbieta”, „Św. Mateusz”). Mateusz (1840-1913), syn Franciszka, był malarzem, mistrzem cechu. W latach 1855-1860 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po powrocie do rodzinnej Częstochowy uprawiał malarstwo religijne, kontynuując działalność ojca. Wykonywał ponadto prace o tematyce pejzażowej, portrety, przedstawienia wnętrz. Józef Mączyński (1871-1957) kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona oraz w Paryżu w Academie Julian. Od ok. 1902 mieszkał w Warszawie, gdzie prowadził własną pracownię i uczestniczył w działaniach wystawienniczych. Powrócił do Częstochowy w 1913 r. Uprawiał malarstwo akwarelowe i olejne, rysunek. Interesował go portret, ujęcia rodzajowe i krajobrazowe.
Muzeum Częstochowskie przechowuje w swojej kolekcji bogaty, liczący ponad 100 pozycji zbiór prac Franciszka, Mateusza i Józefa Mączyńskich. Wybrane, najciekawsze dzieła zostaną zaprezentowane podczas wykładu (m.in. obraz Franciszka z 1850 r., Mateusza – obraz „Kościół w Olsztynie” i rysunki, Józefa – szkicowniki, wczesne prace wykonywane w trakcie studiów oraz obrazy z podróży zagranicznych, m.in. „Paryż w nocy”, „Wnętrze kościoła”). Będzie to okazja, by zobaczyć oryginalne dzieła, które nigdy wcześniej nie były wystawiane. Wykład uzupełni pokaz multimedialny prezentujący m.in. archiwalne dokumenty związane z rodziną Mączyńskich, świadectwa, zdjęcia ze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie oraz nieznane obrazy ze zbiorów prywatnych. /Katarzyna Sucharkiewicz/

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl