2 grudnia 2023 r. o godz. 16.00 zapraszamy do Ratusza na spotkanie wokół książki Mieczysława Wyględowskiego Prawie wszystko o laskach (tych do podpierania)

Dr  Mieczysław Wyględowski to nie tylko wybitny lekarz – to przede wszystkim człowiek kochający życie. Szczególnie bliski jest mu świat sztuki, kultury i nauki. Ma wielu przyjaciół w gronie naukowców, artystów czy pisarzy. Przez lata zgromadził niezwykle bogatą i różnorodną kolekcję dzieł sztuki: obrazów, grafik, zegarów, ikon, książek, antyków, pamiątek z licznych podróży. Tym razem rozmawiać będziemy o jego książce Prawie wszystko o laskach (tych do podpierania)…

Doktor zawsze był zaangażowany w życie Częstochowy nie tylko jako wybitny lekarz, ale też jako społecznik i działacz polityczny. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej, przewodnicząc Komisji Zdrowia. W latach 1991–1997 był Senatorem RP II i III kadencji, gdzie przewodniczył Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Od 1997 do 2001 roku był radnym Sejmiku Śląskiego. Działał w zarządzie Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, był członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, prezesem Zarządu Wojewódzkiego PCK w Częstochowie. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Dowodem aktywnej działalności społecznej Doktora był zorganizowany pod jego kierownictwem Pierwszy Światowy Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie w 1991 roku. Jest autorem kilkunastu książek oraz szeregu publikacji z zakresu chirurgii i historii medycyny.

W 2002 roku mieszkańcy Częstochowy i województwa śląskiego docenili postać wybitnego chirurga, wybierając dr. M. Wyględowskiego do grona 100 najmądrzejszych województwa śląskiego w plebiscycie “Dziennika Zachodniego”. Dr Mieczysław Wyględowski odznaczony jest Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa częstochowskiego” (dwukrotnie), Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznaką Zasłużonemu Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką Towarzystwa do Walki z Kalectwem, Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, Nagrodą specjalną indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Odznaką Bene Meritus, Medalem Gloria Medicinae, Złotym, Srebrnym oraz Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa. /Anna Krakowian/

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl