KONKURS DESIGN. TRZY KOLORY SEGREGACJI

Muzeum Częstochowskie – Multicentrum ZODIAK zaprasza dzieci i młodzież do udziału

w I edycji

 KONKURSU DESIGN. TRZY KOLORY SEGREGACJI

 Pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

Regulamin konkursu:

Organizator konkursu:

Muzeum Częstochowskie – Multicentrum ZODIAK

Sponsor: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie

Cele konkursu:

 • Pogłębianie wiedzy o ekologii.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Poznawanie elementarnych zasad projektowania przedmiotów użytkowych.
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec problematyki recyklingu.
 • Kształtowanie aktywności twórczej oraz kreatywności.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania pomysłów artystycznych w formach przestrzennych.

Warunki konkursu:

 • Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub grupa.
 • Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę.
 • Prace należy składać do 24.11.2014 r. w Ratuszu – w Dziale Edukacji i Wystaw, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, tel. 504757215.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową i metryczkę wypełnioną pismem drukowanym, z następującymi danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko opiekuna.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 • Na konkurs należy wykonać przedmiot użytkowy związany z codziennym  życiem (np. mebel, element stroju, element dekoracji wnętrza, biżuterię).
 • Prace powinny być wykonane jedynie z materiałów odpadowych, przeznaczonych do recyklingu, takich jak papier, plastik, metal, szkło.
 • Maksymalny wymiar pracy: 2x2x2 m.
 • Prace powinny być wykonane własnoręcznie. Ingerencja w pracę opiekuna grupy dyskwalifikuje prace podczas oceny.
 • Praca komisji konkursowej oraz wyłonienie laureatów odbędzie się 25/26.11.2014 r.
 • Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 28.11.2014 r. o godz. 12.00 w sali reprezentacyjnej Ratusza.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie.
 • Prace konkursowe można odbierać u organizatora do końca grudnia 2014 r.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia, a także do celów promocyjnych.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja/szkoły średnie.
 • Prace zostaną ocenione przez Jury, w którego skład wchodzą:

            prof. Janusz Oskar Knorowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Aleksander Wierny – Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta  Częstochowy

Robert Kalinowski – prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie

Katarzyna Sucharkiewicz – kierownik Działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego
Justyna Cocyk – Muzeum Częstochowskie – Multicentrum ZODIAK

 

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących posiedzenia Jury i wyłonienia zwycięzców oraz terminu uroczystego wręczenia nagród. Informacje o ewentualnych zmianach będą udostępnione na stronie www.muzeumczestochowa.pl i www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl

      Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Muzeum Częstochowskiego:

Anna Paleczek-Szumlas: 501 10 39 14, edukacja@muzeumczestochowa.pl

 Justyna Cocyk: 504 75 75 98, multicentrum@muzeumczestochowa.pl

 

UWAGA, UWAGA!
Mile widziane załączone projekty, nawet w wersji szkicowej!

KARTA ZGŁOSZENIA – PDF

KARTA ZGŁOSZENIA – DOC

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl