Zwiedzanie i ceny biletów

W związku z podjęciem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Zwiedzających i Gości, działalność kulturalna Muzeum Częstochowskiego zostaje zawieszona od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Przepraszamy za związane z tą sytuacją niedogodności oraz utrudnienia. Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.

Nr telefonu do kancelarii Muzeum Częstochowskiego: 34 360 56 31.

 

Godziny otwarcia obiektów Muzeum Częstochowskiego

Ratusz, plac Biegańskiego (tel. 504 757 814)

Galeria Dobrej Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 47  (tel. 504 757 814)

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica (tel. 504 757 769)

Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4 (obiekt można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu w Pawilonie Wystawowym)

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 (tel. 504 757 391)

Żydzi Częstochowianie – wystawa historyczna, ul. Katedralna 8 (tel. 504 757 209)

 

Sezon letni: czerwiec- wrzesień

wtorek, czwartek  11.00 – 17.00
środa, piątek 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 18.00
poniedziałek nieczynne

Sezon zimowy: październik-maj
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30
środa 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 17.00
poniedziałek nieczynne

Rezerwat Archeologiczny, Łukasińskiego 20 (tel. 504 757 190)

Sezon letni: czerwiec- wrzesień
wtorek, czwartek 11.00 – 17.00
środa, piątek 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 18.00
tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek nieczynne

Sezon zimowy: październik-maj
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30
środa 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 17.00
tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca.
poniedziałek nieczynne

Multicentrum „Zodiak” w Parku im. St. Staszica (tel. 504 757 598)
godziny otwarcia :
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek -piątek 7.30 – 15.30

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, ul. Katedralna 8 (tel. 504 757 399)
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

CENY BILETÓW

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet jednodniowy normalny – 14 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego /  grupowy (min. 10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

bilet normalny – 9 zł / do jednego obiektu

bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie obowiązują bilety jednodniowe

bilet ulgowy – 5 zł / do jednego obiektu

bilet rodzinny – 25 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu  (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny  (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy kupić bilet.


Honorujemy karty:

  

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
· kombatantom.
· posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:
· osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
· pracownikom muzeów,
· członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
· opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
· pilotom grup turystycznych,
· dzieciom do lat 4,
· posiadaczom kart EURO 26· posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl