Zwiedzanie i ceny biletów

Informujemy, że 24 maja 2019 r. obiekty Muzeum Częstochowskiego będą czynne dla zwiedzających od godziny 9.00 do 13.30. Pawilon Wystawowy będzie ponadto czynny od godziny 16.00 na czas trwania warsztatów prowadzonych przez Marcina Kozierkiewicza, które rozpoczną się o godzinie 17.00.

Informujemy też, że 25 i 26 maja Muzeum żydów Częstochowian przy ul. Katedralnej 8 będzie nieczynne.

 

Godziny otwarcia obiektów Muzeum Częstochowskiego:

Ratusz, plac Biegańskiego

Galeria Dobrej Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 47

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4 (obiekt można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu w Pawilonie Wystawowym)

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23

Żydzi Częstochowianie – wystawa historyczna, ul. Katedralna 8

 

Sezon letni: czerwiec- wrzesień

wtorek, czwartek  11.00 – 17.00
środa, piątek 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 18.00
poniedziałek nieczynne

Sezon zimowy: październik-maj
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30
środa 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 17.00
poniedziałek nieczynne

Rezerwat Archeologiczny, Łukasińskiego 20

Sezon letni: czerwiec- wrzesień
wtorek, czwartek 11.00 – 17.00
środa, piątek 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 18.00
tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek nieczynne

Sezon zimowy: październik-maj
wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 15.30
środa 11.00 – 17.30
sobota, niedziela 11.00 – 17.00
tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca.
poniedziałek nieczynne

Multicentrum „Zodiak” w Parku im. St. Staszica
godziny otwarcia :
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek -piątek 7.30 – 15.30

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, ul. Katedralna 8
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

CENY BILETÓW

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet jednodniowy normalny – 14 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego /  grupowy (min. 10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

bilet normalny – 9 zł / do jednego obiektu

bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie obowiązują bilety jednodniowe

bilet ulgowy – 5 zł / do jednego obiektu

bilet rodzinny – 25 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu  (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny  (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy kupić bilet.

Honorujemy karty:

  

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
· kombatantom.
· posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:
· osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
· pracownikom muzeów,
· członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
· opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
· pilotom grup turystycznych,
· dzieciom do lat 4,
· posiadaczom kart EURO 26· posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl