Zwiedzanie i ceny biletów

Zapraszamy do Ratusza, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwatu Archeologicznego, Pawilonu Wystawowego i Zagrody Włościańskiej. Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej i Muzeum Żydów Częstochowian będą czynne od 26 czerwca br. (o otwarciu Muzeum Górnictwa Rud Żelaza poinformujemy w najbliższym czasie):

W obiektach tych można zobaczyć następujące ekspozycje:
Ratusz, al. NMP 45
wystawy i prezentacje stałe
Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna
Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego
Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845–1918
Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej

Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47
wystawy i prezentacje stałe:
Sztuka Polska XIX i XX w.
Grafiki mistrza drzeworytu Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Częstochowskiego
wystawa czasowa:
WITKACY. Wystawa fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (06.06.-06.09.2020)

Pawilon Wystawowy, Park ks. Stanisława Staszica
Wiwisekcja balansu. Rzeźby Jerzego Kędziory (19.06.-06.09.2020)

Zagroda Włościańska, Park ks. Stanisława Staszica
wystawa czasowa:
Stefan Burdzyński. Częstochowski Nikifor (do 05.07.2020)

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20
wystawa stała:
Z mroku dziejów – stała wystawa archeologiczna
wystawa czasowa:
Raków. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy (do 30.09.2020)

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 (od 26 czerwca br.)

Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 (od 26 czerwca br.)

Żydzi Częstochowianie – wystawa stała

Kierując się obowiązkiem zabezpieczenia zbiorów oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, są wprowadzone szczególne zasady i regulacje, w tym nowe godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 12.00 do 17.00 (ostatnie wejście przed zamknięciem 16.30), sobota i niedziela od godz. 12.00 do 17.30 (ostatnie wejście przed zamknięciem 17.00). Uwaga: Rezerwat Archeologiczny jest czynny jak pozostałe obiekty w tygodniu i w każdą 3. sobotę i niedzielę miesiąca.

Zasady zwiedzania:
Wystawy można zwiedzać jedynie indywidualnie z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach: maksymalnie do 6 osób w Ratuszu, maksymalnie do 4 osób w Galerii Dobrej Sztuki, Pawilonie Wystawowym, Muzeum Żydów Częstochowian i Rezerwacie Archeologicznym, maksymalnie do 2 osób w Zagrodzie Włościańskiej i Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej.
Zwiedzanie grupowe oraz organizacja lekcji muzealnych są wstrzymane do odwołania.
Zwiedzający są zobowiązani do posiadania własnych środków ochronnych w postaci maseczki zasłaniającej nos i usta.
Zwiedzający wchodząc do obiektu są zobowiązani do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściach głównych we wszystkich obiektach Muzeum Częstochowskiego.
Wskazane jest używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.
Korzystanie z szatni jest wstrzymane do odwołania.
Osoby przebywające w Muzeum, zwiedzający oraz pracownicy Muzeum, są zobowiązane zachować między sobą dystans co najmniej 2 metrów.
Wyłączone z użytkowania są multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).
Pracownicy Działu Obsługi Muzeum mają prawo nie wpuścić do Obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.
W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.

Jednocześnie prowadzimy też działalność online i zachęcamy do korzystania z przygotowanych materiałów dostępnych w Internecie (strona www i portale społecznościowe).

Nr tel. do kancelarii Muzeum Częstochowskiego: 34 360 56 31.

*****

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet jednodniowy normalny – 14 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego /  grupowy (min. 10 osób) – 12 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 8 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 7 zł

bilet normalny – 9 zł / do jednego obiektu

bilet normalny i ulgowy indywidualny do jednego obiektu nie obowiązuje w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie obowiązują bilety jednodniowe

bilet ulgowy – 5 zł / do jednego obiektu

bilet rodzinny – 25 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet rodzinny z kartą dużej rodziny – 20 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu – 4 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł

Karta kulturalna jednorazowego wstępu  (upoważniająca do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na kartę) – 1 zł

Karnet kulturalny roczny  (upoważniający do wielokrotnego wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane w Muzeum Częstochowskim, opatrzone właściwym symbolem i opisem, oznaczającym objęcie wejściem na karnet; karnet ważny jest przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca zakupu) – 5 zł

Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy kupić bilet.

*****

Muzeum Częstochowskie w 2020 roku jest nieczynne w:

  • każdy poniedziałek
  • Nowy Rok (01.01.)
  • Święto Trzech Króli (06.01.)
  • Wielkanoc (11-13.04.)
  • Święto Pracy (01.05.)
  • Boże Ciało (11.06.)
  • Wszystkich Świętych (01.11.)
  • Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.)
  • I i II dzień świąt Bożego Narodzenia (25-26.12.)
  • Sylwestra (31.12.)

Honorujemy karty:

  

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
· kombatantom.
· posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:
· osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
· pracownikom muzeów,
· członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
· opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
· pilotom grup turystycznych,
· dzieciom do lat 4,
· posiadaczom kart EURO 26· posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl