Zwiedzanie i ceny biletów

Informujemy, że w związku z inwentaryzacją książek i materiałów bibliotecznych Biblioteka Muzeum Częstochowskiego z siedzibą przy IV LO im. H. Sienkiewicza będzie nieczynna do odwołania.

 

Godziny otwarcia obiektów Muzeum Częstochowskiego:

****
WAŻNE INFORMACJE!
W związku z opuszczeniem obiektu Willa Generała przy al. Wolności 30 w Częstochowie działy Muzeum Częstochowskiego (archeologii, przyrody i historii – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy) zostały przeniesione do nowej siedziby przy ul. Katedralnej 8 w Częstochowie. Centrum Promocji Młodych przenosi swoje działania do siedziby Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1.
****

Ratusz, al. NMP 45, tel. 504 757 814

Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47, tel. 504 758 020

Pawilon Wystawowy, Park Staszica, tel.  504  757 769

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park Staszica, tel.  504  757 769

Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4,  tel.  504  757 769

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00, poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedziałek: nieczynne

Zagrodę Włościańską można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu w Pawilonie Wystawowym.

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23, tel.  504 757 391

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko w każdą drugą sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00 – wystawa czynna tylko w każdą drugą sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20, tel.  504 757 190

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawy czynne tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca

 poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – marzec
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.00
sobota, niedziela: 10.00-16.00 – wystawy czynne tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: kwiecień – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00  –wystawy czynne tylko w każdą trzecią sobotę i niedzielę miesiąca

 poniedziałek: nieczynne

„Żydzi Częstochowianie” – stała wystawa historyczna, ul. Katedralna 8, tel. 506 390 213

Sezon letni: czerwiec – wrzesień
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, środa, piątek: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-18.00 – wystawa czynna tylko w każdą pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Sezon zimowy: październik – maj
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.30, środa: 11.00-17.30
sobota, niedziela: 11.00-17.00, – wystawa czynna tylko w każdą pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca
poniedziałek: nieczynne

Multicentrum „Zodiak”, Park Staszica, tel. 504 757 598
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 7.30-15.30

CENY BILETÓW

UWAGA! W środy nieodpłatnie prezentujemy wystawy stałe, na wystawy czasowe należy kupić bilet.

BILETY

Bilet zakupiony w jednym obiekcie obowiązuje na wystawy prezentowane w pozostałych obiektach (bilety do Zagrody Włościańskiej i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza należy kupić w Pawilonie Wystawowym).

Opłaty za bilety wstępu na wystawy prezentowane w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica, w Zagrodzie Włościańskiej i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Żydów Częstochowian:

bilet jednodniowy normalny – 12 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego /  grupowy (min. 10 osób) – 10 zł

bilet jednodniowy ulgowy – 6 zł / do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / grupowy (min. 10 osób) – 5 zł

bilet normalny – 7 zł / do jednego obiektu

bilet ulgowy – 4 zł / do jednego obiektu

bilet rodzinny – 20 zł / jednodniowy, do wszystkich obiektów Muzeum Częstochowskiego / przeznaczony dla 2 osób dorosłych i do 4 dzieci w wieku do lat 18

bilet na wieżę w Ratuszu normalny – 3 zł
bilet na wieżę w Ratuszu ulgowy – 2 zł

przewodnik w języku polskim – 50 zł
Oprowadzenie z przewodnikiem należ zgłosić co najmniej 7 dni wcześniej w Dziale Edukacji i Wystaw, tel. 504757502.

Na wybrane wystawy ceny mogą ulec zmianie.

Wejścia na spotkania na wystawach (np. odczyty, promocje):
bilet normalny – 12 zł
ulgowy – 6 zł

Honorujemy karty:

  

Ulga w opłacie przysługuje następującym osobom:
· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
· nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
· kombatantom.
· posiadaczom kart „Rodzina +” i kart „Senior”.

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum przysługuje:
· osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
· pracownikom muzeów,
· członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i Międzynarodowego Związku Muzeów Morskich (ICMM),
· opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób),
· pilotom grup turystycznych,
· dzieciom do lat 4,
· posiadaczom kart EURO 26· posiadaczom Karty Polaka.

Sprzedaż biletu ulgowego lub wydanie bezpłatnej wejściówki następuje po okazaniu przez zwiedzającego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel.34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl