Wystawy czasowe

Ratusz

Wystawa „(Bez)miar objętości. Kolekcja metrologiczna Mieczysława Szyca” planowana w ramach jubileuszu 100-lecia powstania Miejskiego Urzędu Miar i Wag w Częstochowie (Wernisaż: Ratusz, 10 kwietnia 2019, godz. 17.00)

Kuratorzy wystawy: Barbara Szyc / Łukasz Pabich / Małgorzata Szczęsna
Eksponaty z kolekcji: Mieczysława Szyca / Głównego Urzędu Miar w Warszawie / P.H.U. DEKA S.C. w Częstochowie / rodziny Franciszka Błachowicza

Powstanie Urzędu Kontroli Miar i Wag w Częstochowie nastąpiło z inicjatywy ówczesnego Magistratu Miasta Częstochowy w 1919 roku, w związku z nakazem przejścia z systemu rosyjskiego do zeuropeizowanych miar systemu metrycznego w kwietniu 1918 roku. Pierwszym organizatorem i kierownikiem – rewizorem – został były urzędnik carskiej administracji miar, mechanik i elektryk z zawodu, Franciszek Błachowicz, właściciel warsztatu Elektro-Mechanicznego w Częstochowie, zajmujący się także naprawą wag. Magistrat upoważnił wówczas Błachowicza do nabycia lub zamówienia w Warszawie, dla powstającej Miejskiej Częstochowskiej Izby Miar i Wag, potrzebnych ciężarów i ciężarków, miar długości oraz miar do płynów. Tak rozpoczęła się historia Urzędu Miar w Częstochowie, który dziś jest podległy Okręgowemu Urządowi Miar w Katowicach. Natomiast w 1967 roku na stanowisko Naczelnego Obwodowego Urzędu Miar w Częstochowie został powołany pracownik urzędu – starszy legalizator Mieczysław Szyc. To dzięki niemu przetrwało wiele zabytków metrologicznych używanych przez lata w częstochowskim urzędzie, które od 10 kwietnia 2019 roku będzie można podziwiać na wystawie prezentowanej w Ratuszu.

Galeria Dobrej  Sztuki

portretprowincji.pl. Fotografie: Jacenty Dędek

Portretprowincji.pl to przekrojowy projekt dokumentalny poświęcony Polsce małomiasteczkowej. Prace nad zbieraniem materiałów trwały w sumie sześć i pół roku, między styczniem 2011 r., a połową 2017 r., w całej Polsce, we wszystkich województwach, w miejscowościach nie większych niż 30 tys. mieszkańców. Odwiedziliśmy kilkaset miast i wsi, zdjęcia powstawały w 421 miejscowościach. Poza pierwszym półroczem 2011 r., w trakcie którego pracowaliśmy w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałe sześć lat finansowaliśmy wyłącznie z własnych środków. Staraliśmy się stworzyć wielopłaszczyznową opowieść o ludziach żyjących w niewielkich miastach, miasteczkach, wsiach. Mimo poruszania się po lokalnych obszarach, chcieliśmy opowiadać o sprawach uniwersalnych, takich, które mogą dotyczyć każdego z nas.
Ważne były tematy społeczne, relacje międzyludzkie, życiowe niedogodności, rzeczy, które uwierają i choć dotyczą naszych konkretnych bohaterów, z imienia i nazwiska, to znane są wszystkim. Opowiadamy o tym, jak widzą siebie, swoje szanse, przyszłość. To opowieść o nas, o Polsce, która zmienia się na naszych oczach. Na wystawie zobaczymy portrety, które przedzielone są fotografiami reporterskimi, czy dokumentalnymi, pokazującymi przestrzeń w której nasi bohaterowie żyją, ważne wydarzenia z małych miast czy wsi. Albo pokazują chwile zwykle. /Jacenty Dędek/

Jacenty Dędek, fotograf, zajmuje się portretem i dokumentem. Dla polskiej edycji magazynu National Geographic przygotował kilkanaście autorskich reportaży. Publikował w Dużym Formacie, Tygodniku Powszechnym, Polityce, Newsweeku i wielu innych tytułach. W ostatnich latach pracuje nad własnymi tematami. Najbardziej interesują go rzeczy zwykłe, dziejące się na marginesie głównych wydarzeń, ale zawsze bardzo blisko człowieka. Laureat konkursów fotografii prasowej w Polsce (Polska Fotografia Prasowa, Śląska). Kuratorka wystawy – Katarzyna Sucharkiewicz

GALERIA WEJŚCIÓWKA

Prace Sylwii Perczak (do 25 kwietnia)

Od 28 marca w Galerii „Wejściówka” prezentujemy prace Sylwii Perczak, absolwentki Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie). Dyplom otrzymała w 2001 r. w pracowni malarskiej prof. Wincentego Maszkowskiego. Współpracuje również z wydawnictwami, ilustrując książki dla dzieci.
Oprócz malarstwa sztalugowego zajmuje się pisaniem ikon, a jedno nie pozostaje bez wpływu na drugie. W swojej twórczości ucieka się do prostych środków i form, co pozwala mocniej wybrzmieć poruszanym w niej zagadnieniom. Tematom ważnym i uniwersalnym, poszukiwaniu piękna. Walory artystyczne ikon, ich subtelność, kolorystyka, a przede wszystkim odniesienia do sfery sacrum, do wiary głęboko zakorzenionej w człowieku, do poszukiwania Boga sprawiają, że są one odbierane z uwagą i zadumą.
Ikony i inspirowane nimi obrazy Sylwii Perczak przyciągają uwagę zwiedzających swym pięknem. Warto im się przyjrzeć, by choć przez chwilę zatrzymać się w zgiełku dnia codziennego…
Prace artystki były pokazywane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: wystawie finalistów II Międzynarodowego konkursu ikonograficznego Nowa epifania piękna w Muzeum Ikon w Supraślu 2019 r., w 2018 r. na wystawach: ikon Czas życia czas śmierci w Muzeum Narodowym im. Szeptyckiego we Lwowie, Świadectwo w Galerii u Jezuitów w Poznaniu, Dekalog w obrazach w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Wątki Maryjne w twórczości w Konduktorowni – Galerii Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, Triennale Malarstwa Młodych im. Mariana Michalika w Częstochowie, ekspozycji Ilustracje w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie – Galerii Promocji Młodych Antresola (wystawa indywidualna); Recycling w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie (wystawa indywidualna), Koty w Filharmonii Wrocławskiej (wystawa indywidualna), w Muzeum Regionalnym w Radomsku (wystawa indywidualna).

GALERIA WEJŚCIÓWKA to projekt, do którego zapraszamy zdolnych artystów. Pokazują oni swe prace w kilku miejscach równocześnie – w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego, w redakcji Gazety Wyborczej i w Cafe Skrzynka.

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej – wystawa współorganizowana z Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie 

29 marca br. w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica Muzeum Częstochowskiego odbył się wernisaż wystawy Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej opracowanej przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB przy współpracy Muzeum Częstochowskiego.
Wyewoluowała ona z wystawy pt.Amonity z kolekcji Adriana Kina, opracowanej przez i wystawionej w Muzeum Geologicznym PIG-PIB po przejęciu wyjątkowej kolekcji skamieniałości, głównie amonitów jurajskich i kredowych, przedwcześnie zmarłego paleontologa i kolekcjonera Adriana Kina. Wzbogacona w elementy środowiskowe i uzupełniana o zagadnienia związane z regionem częstochowskim wystawa ta, poza amonitami z kolekcji Adriana Kina oraz skamieniałościami ze starszych zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB, prezentuje również kolekcję ojca i syna Stanisławów Kontkiewiczów ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego.
Pokazujemy amonity z ważnych jurajskich stanowisk geologicznych głównie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. z Ogrodzieńca, Faustianki, Gnaszyna i Zawodzia. Zwraca uwagę na rolę naukową i edukacyjną kamieniołomu na Złotej Górze na Zawodziu w Częstochowie, ze względu na znajdujące się tutaj stanowiska szeregu ważnych gatunków i rodzajów amonitów jurajskich.
Na wystawie pokazano także, porównawczo, amonity z Gór Świętokrzyskich oraz amonity pochodzące z łukowskich kier lodowcowych. Są one przedstawione na tle środowiska morza jurajskiego i skamieniałości innych zwierząt je zamieszkujących.
Muzeum Częstochowskie dziękuje także prof. Andrzejowi Wierzbowskiemu z Instytutu Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego – cenionemu na świecie znawcy utworów jurajskich i popularyzatorowi wiedzy geologicznej – za rewizję oznaczeń znajdujących się w jego zbiorach amonitów oraz dr. Danielowi Tyborowskiemu z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie za rewizję oznaczeń szczątków pliozaura jurajskiego.

Historia Polski według komiksu (otwarcie wystawy 3 kwietnia g. 18.00)

Wystawa skierowana jest przede wszystkim do młodzieży i ma w sposób niecodzienny i bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi przybliżyć fakty historyczne.
Autor wystawy Wojciech Łowicki podkreśla: Ma nie nudzić – jak zwykłe podręczniki historii mają w zwyczaju czynić, a namawiać do dalszej przygody z nauką. Niechby każdy zapamiętał jedną datę, jedno nazwisko skojarzył z jakimś wydarzeniem – to już coś! Łatwiej uczyć się w oparciu o ilustracje. A jeszcze łatwiej gdy treść opowiadana jest anegdotycznie.

Dowiemy się tutaj o naszych mitach i legendach, na których wyrosła słowiańska kultura, jak obrastała w wierzenia spisane później w klechdach. Jak chrześcijaństwo zmieniało społeczną mentalność, a jednocześnie przybliżało Polskę do europejskich państw. Opowiemy o bitwie pod Grunwaldem, o odkryciach i wynalazkach, o kulturze, obyczajach różnych epok, o bitwach II wojny światowej, o naszej najnowszej historii – o „Solidarności” i odzyskaniu niepodległości oraz o problemach i radościach z tym związanych.

Ekspozycja skierowana do całych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczącej się. Oglądanie ekspozycji można potraktować jak kolorową lekcje historii. Zapraszamy zatem również klasy i zorganizowane grupy. Nie zapominajmy także o – po prostu – miłośnikach komiksu, gdyż na wystawie przykłady najlepszych osiągnięć w polskim komiksie od jego zarania do dzieł powstałych współcześnie. /źródło: komiksisatyra.pl/

 

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl