Wystawy czasowe

Ratusz

Wystawa „Ku gwiazdom”

11.05.2019 – 07.09.2019

Wystawa pod patronatem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego została przygotowana w ramach 50. rocznicy lądowania na Księżycu załogi Apollo 11, we współpracy z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Stowarzyszeniem Astronomia Nova w Częstochowie, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oddział w Częstochowie im. ks. Bonawentury Metlera.

Ku gwiazdom to prawdziwie kosmiczna wystawa, która zachwyci i zainteresuje każdego! Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych. Kosmos jak i wyprawy kosmiczne, fascynują nas już od dłuższego czasu. Piękno kosmosu i jego tajemnice to bardzo modny temat. Inspiruje artystów, pisarzy, scenarzystów Chcemy o nim wiedzieć jak więcej.

Na wystawie prezentujemy skafandry, prowiant kosmiczny, mundur generała, niezbędny sprzęt, przydatny w przestrzeni kosmicznej. Prawdziwych pasjonatów i tych, którzy dopiero poznają temat, zachwyci łazik marsjański z Politechniki Częstochowskiej, którą docenia cały astronomiczny świat. Kolejną perełką są kawałki kosmicznych skał – meteorytów. Wszystkie prezentowane eksponaty to prawdziwe skarby.

Kurator: Marek Nowak

Galeria Dobrej  Sztuki

Stop!Smog

23.05.2019 – 15.09.2019

Organizatorzy i współorganizatorzy ekspozycji: Muzeum Częstochowskie, Biura posła prof. Jerzego Buzka, Grupa artystyczna ATINA

STOP!SMOG to wystawa zbiorowa artystów, którzy apelują, alarmują, proszą o podjęcie radykalnych środków w walce ze smogiem. Ich prace w warstwie wizualnej i warsztatowej w różnoraki sposób analizują temat. Począwszy od realizacji właściwych sztuce przedstawieniowej, poprzez rozwiązania ekspresjonistyczne, nacechowane symbolizmem, po prace abstrakcyjne. W malarstwie, rysunku, grafice, fotografii twórcy, poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, analizują: strukturę i wrogą materię smogu; jego wpływ na degradację środowiska naturalnego, zdrowie człowieka, płodu; nieodwracalne skutki cywilizacyjnego piętna i krótkowzroczności homo sapiens oraz perspektywę realnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Cykl wystaw Stop!Smog został zainicjowany w Brukseli, a ostatnio prezentowano ją na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

GALERIA WEJŚCIÓWKA

 Prace Marii Duszy /25.07.2019 – 28.08.2019/

Lekkość akwareli

Maria Dusza (ur. 1962 r.), której prace pokazujemy w Galerii „Wejściówka”, od lat mieszka w Żarkach Letnisku. Przygodę z malarstwem rozpoczęła 10 lat temu, uczestnicząc w warsztatach zorganizowanych przez Barbarę Pińczyńską. Malowanie stało się jej pasją i sposobem na życie. Pozwala na wyrażanie emocji i oderwanie się chociaż na chwilę od problemów dnia codziennego. Ulubioną techniką autorki są akwarele – farby wodne pozwalają na stworzenie prac delikatnych i lekkich. Na wypełnienie nieprzewidywalnymi barwnymi plamami miejsc, które sprawdzają się jako tło. Tę delikatność akwareli dostrzec można w prezentowanych przez nią krajobrazach morskich – pięknych, przyciągających uwagę widza obrazach. Sugestywnych. Takich, dzięki którym można poczuć na skórze przyjemną morską bryzę… W pracach z przedstawieniami kwiatów widać, jak ważny dla Marii Duszy jest dobór kolorów i oddanie szczegółów.

Malarka należy do Grupy Artystycznej Metamorfozy prowadzonej przez Barbarę Pińczyńską w MDK w Myszkowie. Brała udział w plenerach artystycznych, m.in. w Lanckoronie (2010), Niedzicy (2015), Dańczowie (2017), Cieszynie (2018) oraz w wystawach zbiorowych poplenerowych w MDK w Myszkowie, a także w wystawie „Stulecie amatorskiego ruchu plastycznego w województwie śląskim” w Muzeum Górnictwa w Zabrzu. W 2013 r. miała indywidualną wystawę „Oczami duszy” w MDK w Myszkowie. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Austrii, Francji, USA, Niemczech, Australii. /Karolina Basiak/

GALERIA WEJŚCIÓWKA to projekt, do którego zapraszamy zdolnych artystów. Pokazują oni swe prace w kilku miejscach równocześnie – w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego, w redakcji Gazety Wyborczej i w Cafe Skrzynka.

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

Stefan Chabrowski. Malarstwo

05.06.2019 – 07.09.2019

Eksponaty pochodzą z: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Częstochowskiego

Stefan Chabrowski urodził się 23 grudnia 1937 roku w Częstochowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Jana Świderskiego i prof. Mieczysława Wejmana. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (1984 – 1988). W latach 1974 – 1977 i 1980 – 1983 był przewodniczącym częstochowskiego Oddziału ZPAP. Od 1964 roku aktywnie uczestniczył w wystawach, konkursach i plenerach artystycznych. Trzykrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1968, 1981, 1982). Był rzeczoznawcą w specjalności: ocena dzieł sztuki współczesnej w zakresie grafiki warsztatowej. Prezentował swój dorobek artystyczny w ponad 50 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Uczestniczył również w licznych (ok. 120) ekspozycjach zbiorowych. Prace Stefana Chabrowskiego (obrazy, grafiki) znajdują się zbiorach m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie, Muzeum Śląskiego i Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Uprawiał malarstwo (olej, pastel, akwarelę) oraz grafikę. Ulubiony temat stanowiły pejzaże.

Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej – wystawa współorganizowana z Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie 

29.03.2019 – 18.08.2019

29 marca br. w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica Muzeum Częstochowskiego odbył się wernisaż wystawy Skamieniałości jurajskie – klucz do przeszłości ziemi częstochowskiej opracowanej przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB przy współpracy Muzeum Częstochowskiego.
Wyewoluowała ona z wystawy pt.Amonity z kolekcji Adriana Kina, opracowanej przez i wystawionej w Muzeum Geologicznym PIG-PIB po przejęciu wyjątkowej kolekcji skamieniałości, głównie amonitów jurajskich i kredowych, przedwcześnie zmarłego paleontologa i kolekcjonera Adriana Kina. Wzbogacona w elementy środowiskowe i uzupełniana o zagadnienia związane z regionem częstochowskim wystawa ta, poza amonitami z kolekcji Adriana Kina oraz skamieniałościami ze starszych zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB, prezentuje również kolekcję ojca i syna Stanisławów Kontkiewiczów ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego.
Pokazujemy amonity z ważnych jurajskich stanowisk geologicznych głównie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. z Ogrodzieńca, Faustianki, Gnaszyna i Zawodzia. Zwraca uwagę na rolę naukową i edukacyjną kamieniołomu na Złotej Górze na Zawodziu w Częstochowie, ze względu na znajdujące się tutaj stanowiska szeregu ważnych gatunków i rodzajów amonitów jurajskich.
Na wystawie pokazano także, porównawczo, amonity z Gór Świętokrzyskich oraz amonity pochodzące z łukowskich kier lodowcowych. Są one przedstawione na tle środowiska morza jurajskiego i skamieniałości innych zwierząt je zamieszkujących.
Muzeum Częstochowskie dziękuje także prof. Andrzejowi Wierzbowskiemu z Instytutu Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego – cenionemu na świecie znawcy utworów jurajskich i popularyzatorowi wiedzy geologicznej – za rewizję oznaczeń znajdujących się w jego zbiorach amonitów oraz dr. Danielowi Tyborowskiemu z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie za rewizję oznaczeń szczątków pliozaura jurajskiego.

Zagroda Włościańska

(zmiana ekspozycji)

Rezerwat Archeologiczny

Wino w starożytnym Sudanie 

18.05.2019 – 29.09.2019

Wystawa z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przedstawia historię uprawy winnej latorośli w Sudanie (starożytnej Nubii), funkcjonowanie tłoczni wina, produkcję lokalnych amfor na wino oraz wymianę handlową i transport amfor z winem z terenów położonych nad Morzem Śródziemnym do Nubii w okresie meroickim, postmeroickim i chrześcijańskim, czyli od II w. p.n.e. do XIV wieku n.e. Kurator wystawy: dr Dobiesława Bagińska.

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl