Wystawy czasowe

Ratusz

Józef Piłsudski. Życie – Śmierć – Kult. Ekspozycja ze zbiorów Mariusza Kolmasiaka

Rok 2017 to Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego Polaka, polityka, męża stanu, twórcy Legionów, zwycięskiego wodza wojny polsko-bolszewickiej, który swoje idee zmieniał w czyny i wpłynął na losy Ojczyzny, przyczyniając się do odzyskania przez nią niezawisłości. Na trwałe wpisał się w narodowe dzieje. Warto pamiętać w Roku Marszałka Piłsudskiego, a także w przededniu wielkich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak ważne są determinacja, poświęcenie i patriotyzm. Zapraszamy na wystawę, która zorganizowana została w oparciu o kolekcję piłsudczan, na którą składają się przedwojenne zdjęcia, pocztówki, portrety, periodyki, książki, dokumenty, figurki, plakiety, odznaczenia, przypinki, biżuteria patriotyczna, monety, znaczki pocztowe, bibeloty. Dzięki prezentacji cennych eksponatów przybliżamy życie i działalność Józefa Piłsudskiego, a także kilkadziesiąt lat historii Polski. Wystawie towarzyszy program edukacyjny skierowany dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich.

Najpiękniejsze owady świata (otwarcie wystawy: 16 lutego 2018, godz. 12.00)

Świadomie co kilka lat powracamy do niezwykłych eksponatów z Działu Przyrody naszego muzeum. Piękne, barwne motyle, groźnie wyglądające chrząszcze i owady o niezwykłych kształtach zawsze przyciągają uwagę zwiedzających i stanowią niewątpliwą atrakcję.
Wystawa jest prezentacją kolekcji owadów egzotycznych, pochodzących z najodleglejszych zakątków ziemi, którą Muzeum Częstochowskie zakupiło w 2000 roku od częstochowskiego kolekcjonera Jana Bieńkowskiego. Zbiór liczy około tysiąca okazów najpiękniejszych motyli i chrząszczy świata. Po raz pierwszy prezentowaliśmy go na przełomie roku 2011/2012.

Występowanie określonych gatunków owadów uzależnione jest od warunków klimatycznych i szaty roślinnej, występującej na danym obszarze. W takim też ujęciu, czyli według krain zoogeograficznych, takich jak kraina neotropikalna, indoaustralijska i etiopska, zostanie zaprezentowana omawiana kolekcja. Największa na świecie liczba i różnorodność owadów występuje w krainie neotropikalnej. Na każdej wystawie przyrodniczej błękitne motyle z rodziny Morphidae (Morfidy) – o pięknych, metalicznie połyskujących we wszystkich odcieniach koloru niebieskiego skrzydłach – najbardziej przyciągają uwagę zwiedzających. Z kolei do występującej w krainie indoaustralijskiej rodziny Papilionidae (Pazie) należą największe, a także najpiękniejsze motyle świata. Szczególnie wyróżniają się ogromne pazie rajskie z rodzaju Ornithoptera. Krainę etiopską tworzy kontynent afrykański na południe od Sahary i Madagaskar. Występujące tutaj motyle najczęściej ubarwione są w różnych odcieniach koloru czerwonobrązowego lub piaskowego – typowych dla afrykańskiego krajobrazu. W Afryce występują także najlepiej latające motyle na świecie. Charaxes brutus, którego prezentujemy, z powodu szybkiego lotu na dużych wysokościach należy do rzadkości w kolekcjach entomologicznych…
Odrębny zbiór stanowią motyle nocne i chrząszcze – reprezentanci wymienionych wyżej krain geograficznych. Wśród chrząszczy pokazujemy między innymi największego chrząszcza świata, południowoamerykańskiego Dynastes hercules.

/dr Ewa Kaczmarzyk, kurator ekspozycji/

Galeria Dobrej Sztuki

Każde moje obrazowanie wizją to metafora. Twórczość Bogumiły Malec

Nowa wystawa w Muzeum Częstochowskim prezentuje twórczość częstochowskiej artystki Bogumiły Malec, z domu Zbiróg. Przyszła malarka kształciła się w krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1934 – 1939). Utrzymywała kontakty z artystami Grupy Krakowskiej, m.in. z Tadeuszem Kantorem, Erną Rosenstein. Po wojnie czynnie uczestniczyła w rozwoju życia kulturalno-artystycznego w Częstochowie. Uprawiała malarstwo, rysunek, filmodruk, tkaninę artystyczną oraz w mniejszym stopniu twórczość poetycką. Angażowała się w działania teatralne. W lokalnym środowisku artystycznym, jako jedna z nielicznych, reprezentowała nurt malarstwa abstrakcyjnego, metaforycznego.
Na wystawie zaprezentowano prace ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, jak również realizacje pochodzące z kolekcji rodziny artystki. Na zespół ekspozycyjny złożyły się m.in. obrazy malowane techniką olejną na płótnie, niewielkie kompozycje malarskie na papierze, rysunki, tkaniny. Prezentacja w Muzeum Częstochowskim będzie pierwszym od wielu lat pokazem twórczości Bogumiły Malec w rodzinnym mieście. W roku bieżącym przypada 30. rocznica śmierci artystki.

/Katarzyna Sucharkiewicz/

Zagroda Włościańska

W domu tkaczki
– wystawa przygotowana w całości ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego ma za zadanie przybliżyć tajniki niezwykle popularnego w okolicach Czestochowy tkactwa ludowego. W klimat XIX wieku wprowadzi zwiedzających tradycyjnie wyposażona izba z nieodzownymi elementami jak piec, ławy, skrzynie wianne oraz obrazy święte wykonane w czestochowskich pracowniach malarskich.
Na wystawie ukazane zostały wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania tkaniny, począwszy od międlic, cierlic, szczotek do czesania lnu, grempli, poprzez przęślice, kołowrotki, zwijadła, snowadła, aż po warsztat tkacki zwany w regionie krosnami. Zobaczymy też przedmioty służące do prania jak kijanki, tary, balię oraz ręczną oryginalną pralkę. Skomplikowane procesy tkackie opisane zostały na dużych wydrukach wraz z angielskimi tłumaczeniami. Dopełnieniem wystawy są kobiece stroje ludowe z okolic Częstochowy z ręcznie tkanymi wełniakami i zapaskami oraz film edukacyjny ukazujący cały proces tkacki od zasiania ziarna do gotowego wyrobu – lnianej koszuli.

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

30 Plener Miejski. Architektura przemysłowa Częstochowy w interpretacji artystycznej (otwarcie wystawy: 14 lutego 2018, godz. 18.00)

Jubileuszowy 30 Plener Miejski odbył się w Częstochowie w 2017 roku. Zaproszono 27 artystów plastyków z Gliwic, Wrocławia i Częstochowy – wszyscy są członkami Związku Polskich Artystów Plastyków. Zmierzyli się oni z tematem wymagającym umiejętności nie tylko malarskich, ale też wyobraźni przestrzennej, geometrycznej. Odwiedzili rejony miasta, w których umiejscowione są obiekty przemysłowe. Poprzez obserwację istniejących jeszcze obiektów industrialnych […], szkicując, rysując czy fotografując – stworzyli nowy wymiar artystyczny, nową jakość twórczą. Artyści uczestniczyli także w wykładach na temat historii rodów przemysłowców, tworzących nie tylko częstochowski przemysł, ale też atmosferę miasta w dziedzinach zdrowia, kultury, sztuki i sportu. Założeniem wystawy poplenerowej jest pokaz dzieł mocno zakotwiczonych w specyficznym krajobrazie miasta przemysłowego. Specjalne podziękowania składam dr. Juliuszowi Sętowskiemu, red. Januszowi Pawlikowskiemu oraz Zbisławowi Janikowskiemu za cenne informacje z historii imponującego, różnorodnego przemysłu Częstochowy XIX i XX wieku.

/art. plast. Maria Ogłaza, komisarz Pleneru)

 

 

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl