Wystawy czasowe

Ratusz

Gabinet Wybitnych Częstochowian. Recepta na szczęście doktora Mieczysława Wyględowskiego

Wystawa poświęcona wybitnemu chirurgowi, wieloletniemu ordynatorowi oddziału chirurgii ogólnej oraz dyrektorowi szpitala im. L. Rydygiera w Częstochowie. Dr Mieczysław Wyględowski przebudował i zmodernizował szpital, wyposażając go w nowoczesny sprzęt komputerowy i medyczny. Wprowadził szereg innowacyjnych rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie placówki i znacząco poprawiły poziom leczenia. Pod jego kierunkiem 46 lekarzy uzyskało specjalizacje w zakresie chirurgii.
Dr Wyględowski to nie tylko wybitny lekarz – to przede wszystkim człowiek kochający życie. Zapalony narciarz i żeglarz. Szczególnie bliski jest mu świat sztuki, kultury i nauki. Przez lata zgromadził niezwykle bogatą i różnorodną kolekcję dzieł sztuki: obrazów, grafik, zegarów, ikon, książek, antyków, pamiątek z licznych podróży… Część z nich zaprezentujemy – obok eksponatów związanych z jego dorobkiem naukowym, działalnością społeczno-polityczną – na wystawie w Gabinecie Wybitnych Częstochowian.
Dr Mieczysław Wyględowski jest i zawsze był zaangażowany w życie naszego miasta. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej, przewodnicząc Komisji Zdrowia. W latach 1991–1997 był Senatorem RP II i III kadencji, gdzie przewodniczył Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Od 1997 do 2001 roku był radnym Sejmiku Śląskiego. Działał w zarządzie Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, był członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, prezesem Zarządu Wojewódzkiego PCK w Częstochowie. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Dowodem aktywnej działalności społecznej Doktora był zorganizowany pod jego kierownictwem Pierwszy Światowy Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie w 1991 roku.
Dr Mieczysław Wyględowski jest też autorem kilkunastu książek oraz szeregu publikacji z zakresu chirurgii i historii medycyny.
W 2002 roku mieszkańcy Częstochowy i województwa śląskiego docenili postać wybitnego chirurga, wybierając go do grona 100 najmądrzejszych województwa śląskiego w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”.
Dr Mieczysław Wyględowski odznaczony jest m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa częstochowskiego”, Złotą Odznaką Zasłużonemu Województwa Śląskiego, Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, Nagrodą specjalną indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Odznaką Bene Meritus, Medalem Gloria Medicinae.
Jest ojcem dwóch córek, również lekarek: dermatolog Marioli Wyględowskiej-Kani i okulistki Doroty Wyględowskiej-Promieńskiej, oraz dziadkiem Justyny, Damiana i Niny.
Mimo że dr Mieczysław Wyględowski nie urodził się w Częstochowie, to z tym miastem związał całe swoje dorosłe osobiste i zawodowe życie. Dziś możemy spotkać Doktora w teatrze, filharmonii, w muzeum, galerii, czy spacerującego po Alejach z uśmiechem na twarzy.
A jak ktoś będzie w potrzebie, to dr Wyględowski chętnie wypisze receptę na szczęście…
/Anna Krakowian/

 

Józef Piłsudski. Życie – Śmierć – Kult. Ekspozycja ze zbiorów Mariusza Kolmasiaka (otwarcie wystawy: 9 listopada 2017, godz. 11.00)

Rok 2017 to Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego Polaka, polityka, męża stanu, twórcy Legionów, zwycięskiego wodza wojny polsko-bolszewickiej, który swoje idee zmieniał w czyny i wpłynął na losy Ojczyzny, przyczyniając się do odzyskania przez nią niezawisłości. Na trwałe wpisał się w narodowe dzieje. Warto pamiętać w Roku Marszałka Piłsudskiego, a także w przededniu wielkich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak ważne są determinacja, poświęcenie i patriotyzm. Zapraszamy na wystawę, która zorganizowana została w oparciu o kolekcję piłsudczan, na którą składają się przedwojenne zdjęcia, pocztówki, portrety, periodyki, książki, dokumenty, figurki, plakiety, odznaczenia, przypinki, biżuteria patriotyczna, monety, znaczki pocztowe, bibeloty. Dzięki prezentacji cennych eksponatów przybliżamy życie i działalność Józefa Piłsudskiego, a także kilkadziesiąt lat historii Polski. Wystawie towarzyszy program edukacyjny skierowany dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich.

 

Klimaty Częstochowy – wystawa pokonkursowa

17 listopada 2017 r. podczas Gali Finałowej 12. Klimatów Częstochowy poznaliśmy laureatów konkursu. Po zapoznaniu się z 324 pracami 80 autorów, Jury w składzie Bartek Barczyk, Andrzej Grygiel, Chris Niedenthal, Wojciech Prażmowski, Juliusz Sętowski zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 32 prace 21 autorów.

NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI W 12. EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KLIMATY CZĘSTOCHOWY”:

Grand Prix 2017 nie przyznano / I nagrodę w kategorii „Fotografia Klimatyczna” otrzymał Przemysław Skoczylas za zdjęcie bez tytułu / II nagrodę w kategorii „Fotografia Klimatyczna” otrzymała Justyna Janus za zdjęcie zrobione w Aleksandrii Pierwszej / III nagrodę w kategorii „Fotografia Klimatyczna” otrzymał Mateusz Zakłada za zdjęcie „Ład” / wyróżnienie w kategorii „Fotografia Klimatyczna” otrzymał Marcin Ptak / wyróżnienie w kategorii „Fotografia Klimatyczna” otrzymał Wojciech Domagała za zdjęcie „Krzepicki Kirkut” / wyróżnienie w kategorii „Fotografia Klimatyczna” otrzymał Grzegorz Skowronek za zdjęcie z „Magiczna Huta” / I nagrodę w kategorii „Fotografia Reporterska” otrzymał Dariusz Gawroński za zdjęcie „Szabat” / II nagrodę w kategorii „Fotografia Reporterska” otrzymał Łukasz Kolewiński za zdjęcie „Sombrero” / III nagrodę w kategorii „Fotografia Reporterska” otrzymał Marcin Szczygieł za zdjęcie „Backstage” / wyróżnienie w kategorii „Fotografia Reporterska” otrzymał Łukasz Łata za zdjęcie „Chasydzi w Lelowie” / I nagrodę w kategorii „Fotoreportaż / Zestaw zdjęć” otrzymał Damian Jończyk za fotoreportaż „Za kulisami” / II nagrodę w kategorii „Fotoreportaż / Zestaw zdjęć” otrzymał Łukasz Stacherczak za fotoreportaż „Prezydent Drugiego Planu” / III nagrody w kategorii „Fotoreportaż / Zestaw zdjęć” nie przyznano / wyróżnienie w kategorii „Fotoreportaż / Zestaw zdjęć” otrzymała Justyna Janus za fotoreportaż „Konopielki”

Galeria Dobrej Sztuki

Każde moje obrazowanie wizją to metafora. Twórczość Bogumiły Malec (otwarcie wystawy: 24 listopada 2017, godz. 17.00)

Nowa wystawa w Muzeum Częstochowskim prezentuje twórczość częstochowskiej artystki Bogumiły Malec, z domu Zbiróg. Przyszła malarka kształciła się w krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1934 – 1939). Utrzymywała kontakty z artystami Grupy Krakowskiej, m.in. z Tadeuszem Kantorem, Erną Rosenstein. Po wojnie czynnie uczestniczyła w rozwoju życia kulturalno-artystycznego w Częstochowie. Uprawiała malarstwo, rysunek, filmodruk, tkaninę artystyczną oraz w mniejszym stopniu twórczość poetycką. Angażowała się w działania teatralne. W lokalnym środowisku artystycznym, jako jedna z nielicznych, reprezentowała nurt malarstwa abstrakcyjnego, metaforycznego.
Na wystawie zaprezentowano prace ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, jak również realizacje pochodzące z kolekcji rodziny artystki. Na zespół ekspozycyjny złożyły się m.in. obrazy malowane techniką olejną na płótnie, niewielkie kompozycje malarskie na papierze, rysunki, tkaniny. Prezentacja w Muzeum Częstochowskim będzie pierwszym od wielu lat pokazem twórczości Bogumiły Malec w rodzinnym mieście. W roku bieżącym przypada 30. rocznica śmierci artystki.

/Katarzyna Sucharkiewicz/

Zagroda Włościańska

W domu tkaczki
– wystawa przygotowana w całości ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego ma za zadanie przybliżyć tajniki niezwykle popularnego w okolicach Czestochowy tkactwa ludowego. W klimat XIX wieku wprowadzi zwiedzających tradycyjnie wyposażona izba z nieodzownymi elementami jak piec, ławy, skrzynie wianne oraz obrazy święte wykonane w czestochowskich pracowniach malarskich.
Na wystawie ukazane zostały wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania tkaniny, począwszy od międlic, cierlic, szczotek do czesania lnu, grempli, poprzez przęślice, kołowrotki, zwijadła, snowadła, aż po warsztat tkacki zwany w regionie krosnami. Zobaczymy też przedmioty służące do prania jak kijanki, tary, balię oraz ręczną oryginalną pralkę. Skomplikowane procesy tkackie opisane zostały na dużych wydrukach wraz z angielskimi tłumaczeniami. Dopełnieniem wystawy są kobiece stroje ludowe z okolic Częstochowy z ręcznie tkanymi wełniakami i zapaskami oraz film edukacyjny ukazujący cały proces tkacki od zasiania ziarna do gotowego wyrobu – lnianej koszuli.

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

Róża Konstancina. Monika Żeromska – córka, malarka, podróżniczka
Własność Muzeum Narodowego w Kielcach
Wystawa przygotowana została we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach. Zgromadzone eksponaty pochodzą z Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim w Konstancinie-Jeziornej, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, BWA w Kielcach oraz od osób prywatnych.
Ekspozycja ukazuje dorobek artystyczny Moniki Żeromskiej i obrazuje koleje jej losów. Odsłania także szczegóły z życia rodziny Żeromskich.
Monika Żeromska, urodzona w 1913 r. we Florencji, w 1920 r. wraz z rodzicami zamieszkała w willi „Świt” w Konstancinie. Z miastem tym była związana przez całe życie. Studiowała w Szkole Plastycznej w Genewie, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia prof. Tadeusza Pruszkowskiego) oraz w pracowni Riccardiego w Rzymie. W latach 1951–1954 projektowała dla warszawskich teatrów scenografię do sztuk Żeromskiego, Korzeniowskiego, Wilde’a. Zajmowała się też malarstwem sztalugowym. Tematy jej prac to głównie portrety, martwe natury, kwiaty. Zmarła 5 października 2001 r. Celem wystawy jest nie tylko przedstawienie dorobku artystycznego Moniki Żeromskiej, ale również przybliżenie odbiorcom postaci Stefana Żeromskiego – najpopularniejszego twórcy pokolenia młodopolskiego – w niecodzienny sposób, bowiem poprzez pryzmat działalności i wspomnień jego dziecka. /Sylwia Zacharz, Muzeum Narodowe w Kielcach/

XXXVI Doroczna Wystawa Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza (otwarcie wystawy: 14 listopada 2017, godz. 17.00)

Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza (imię nadane w 2005 r.) jest doceniane i zauważane w Częstochowie i w kraju. Jego wieloletnia aktywna obecność została uhonorowana  Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególne wyróżnienia Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Ewa Powroźnik – prezes Stowarzyszenia i członkowie: Maja Babczak, Halina Osadnik i Wojciech John. Prezydent Miasta Częstochowy nadał Stowarzyszeniu tytuł „Mecenasa pomocy społecznej” Miasta Częstochowy. Prezes Ewa Powroźnik została laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych.

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl