Wystawy czasowe

Ratusz

Częstochowski obszar rudonośny na mapach górniczych – ekspozycja ze zbiorów Działu Historii Muzeum Częstochowskiego

Czarno-biała Częstochowa. Fotografie Stanisława Krakowiaka z lat 50. XX wieku

/od 20 stycznia/

Stanisław Krakowiak (1903-1962) był znanym częstochowskim artystą fotografikiem, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, pierwszym z Częstochowy, członkiem Polskiego Związku Fotografów. Fotografią zajmował się jeszcze przed wojną, od 1926 roku, pracując jednocześnie w częstochowskiej hucie. Niestety cały dorobek artysty został zniszczony przez Niemców, kiedy to Stanisław Krakowiak został aresztowany przez gestapo (1943), a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, skąd przetransportowano go do obozu w Leitmeritz (Litomierzyce). Po wojnie wrócił do Częstochowy i ponownie rozpoczął pracę w hucie, z której odszedł w 1951 roku, aby oddać się swojej pasji – fotografii. Stanisław Krakowiak prezentował swoje zdjęcia na licznych wystawach oraz konkursach w kraju i za granicą. W 1958 roku w Muzeum Okręgowym odbyła się wystawa jubileuszowa na której zaprezentowano 61 prac artysty. W kręgu jego artystycznych zainteresowań znalazły się pejzaż, portret, architektura. Uprawiał też fotografię użytkową (często na zlecenie), utrwalając na zdjęciach wnętrza sklepów, zakłady przemysłowe, robotników przy pracy oraz budujące się miasto, dzięki czemu możemy dziś zobaczyć jak wyglądała i rozwijała się Częstochowa w latach 50 XX wieku. I na tę podróż po powojennej Częstochowie pragniemy Państwa zaprosić teraz do muzeum, gdzie prezentujemy piękne czarno-białe fotografie Stanisława Krakowiaka.

Zapraszamy do odkrywania miejsc, które już nie istnieją, oraz tych, które się zmieniły stanowiąc nie lada zagadkę dla mieszkańców miasta. Gdzie jest dany plac, blok, ulica czy dzielnica?

Na wystawie można zobaczyć fotografie dokumentujące ulice oraz architekturę miasta, jak choćby nieistniejąca dziś synagoga, na gruzach której wzniesiono gmach dzisiejszej filharmonii, której budowa również została udokumentowana przez autora. Prezentujemy zdjęcia budowy zajezdni tramwajowej, torowiska oraz pierwszych częstochowskich tramwajów, a także huty im. Bolesława Bieruta (obecnie Huta Częstochowa) i jej pracowników. Do ciekawszych należą też zdjęcia z miejskich wyścigów samochodowych (Mistrzostwa Polski, 29 V 1955), motocyklowych oraz z Wyścigu Pokoju (2 V 1952). Uwagę zwraca również portret Haliny Poświatowskiej – jedno z słynniejszych zdjęć wybitnej polskiej poetki.Serdecznie zapraszamy wszystkich na sentymentalno-historyczny spacer po Częstochowie, którą tak pięknie na swoich czarno-białych zdjęciach uwiecznił Stanisław Krakowiak, dzięki któremu możemy zobaczyć jak wyglądało i zmieniło się nasze miasto.

Galeria Dobrej  Sztuki

GALERIA WEJŚCIÓWKA

Prace Matyldy Ślosarskiej

Inspiracja-obserwacja-reakcja-refleksja-tworzenie

Jej najnowsze prace to seria obrazów różnorodnych pod względem technik wykonania i formatów, utrzymanych w minimalistycznej kolorystyce, z dominującą grą czerni i bieli. W niektórych przypadkach „przenikają jej kolorem”, a oszczędne podejście eliminuje zbędne elementy. Obrazy, mimo misternej konstrukcji, są przejrzyste i czytelne, a ich abstrakcyjny charakter prowokuje do eksploracji, do odkrywania szczegółów. Matylda Ślosarska tworzy intuicyjnie. Przygląda się rzeczom, jej sztuka jest medytacją. Zwraca uwagę na detale i wnika w ich strukturę. Kreuje światy, ale ich nie nazywa, nie określa cech, nie definiuje. Żyją same w wyobraźni odbiorców. Inspiruje ją życie. Obrazy są rezultatem obserwacji, fascynacji światem organicznym, poddającym się wiecznej przemianie. Płaszczyzny na wzór natury tworzone są odręcznie z najmniejszych elementów. Kropki budują linię, kółka i drobne kreski tworzą zawiłe formy i struktury. W ten sposób artystka kreuje własny ekosystem, w którym przenikają się elementy roślinne i mineralne, mieszkańcy dna oceanu i psychodeliczne ogrody. Zachwyca ją odkrywanie mikrostruktur w makroskali i na odwrót, bada wzajemne podobieństwo elementów obecnych w różnych czasoprzestrzeniach. Gdzie jedni widzą wszechświat, tam inni dostrzegają mikrokosmos. Sama… tylko się temu przygląda i zostawia pole do dowolnej interpretacji. Mówi: „ Tam gdzie różnica wynika z perspektywy i indywidualnego spojrzenia, każdy ma rację”. /tekst i biogram przygotowano w oparciu o materiał przekazany przez M. Ślosarską/

GALERIA WEJŚCIÓWKA to projekt, do którego zapraszamy zdolnych artystów. Pokazują oni swe prace w kilku miejscach równocześnie – w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, w Gazecie Wyborczej i w Cafe Skrzynka.

 

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica

XXXI Plener Miejski. Artystyczna Pamiątka z Częstochowy. Współorganizacja: Związek Artystów Plastyków Okręg Częstochowski

/16 stycznia – 17 lutego 2019/

Celem ekspozycji jest twórcze podejście do polskiego wzornictwa kulturowego, połączenie sztuki użytkowej ze współczesną formą. Inicjatorką opracowania koncepcji tegorocznego Pleneru Miejskiego była, zmarła w lipcu 2018 r., Maria Ogłaza. Do udziału w projekcie zaproszono 24 twórców. Uczestniczyli oni w spotkaniach twórczych, zatytułowanych Historia eksponatów pielgrzymkowych, Sztuka dewocyjna – rys historyczny, Sztuka dewocyjna regionu częstochowskiego, przygotowanych przez Katarzynę Sucharkiewicz, Małgorzatę Szczęsną i Magdalenę Matysiak z Muzeum Częstochowskiego, w rozmowie z o. S. Rudzińskim na Jasnej Górze, zwiedzali też indywidualnie zabytki miasta, poszukując natchnienia i inspiracji. Artyści prezentują różne postawy i estetyki w podejściu do tematu. Kryterium doboru jest wartość artystyczna, która nie jest zdeterminowana aktualną modą.

 

Muzeum Częstochowskie zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wystaw

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl