ODDC

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy

Istnieje od września 2006 r. Działa w ramach Muzeum Częstochowskiego.
Główne zadanie Ośrodka to przygotowanie Encyklopedii Częstochowy.
Obecnie prowadzimy konsultacje z różnymi środowiskami historycznymi i kulturalnymi nad tworzeniem wykazu haseł, kwerendy archiwalne i biblioteczne, katalogujemy zgromadzony materiał historyczny, w tym biograficzny, pozyskujemy materiał ilustracyjny, w dużej części z prywatnych zbiorów.

Na co dzień ośrodek prowadzi działalność:
– dokumentacyjną: gromadzi materiały historyczne, fotograficzne, filmowe, ustne i pisemne relacje, tworzy bibliotekę tematyczną (czenstochoviana) i słownikowo-encyklopedyczną,
– edukacyjną: prowadzi prelekcje, wycieczki historyczne po mieście, pomaga przygotować prace naukowe, organizować konkursy dotyczące dziejów miasta, przygotowuje konferencje naukowe i popularnonaukowe,
– wydawniczą: publikuje materiały źródłowe, opracowania, przewodniki związane z historią miasta, recenzuje prace.

Zwracamy się z apelem do częstochowian, ludzi dawniej i obecnie związanych z miastem.
Jeśli dysponujecie Państwo informacjami o historii Częstochowy i jej mieszkańców, materiałami historycznymi, pamiętnikami, życiorysami, dokumentami i fotografiami – prosimy o ich udostępnianie do skopiowania i reprodukcji. Utrwalimy Państwa wspomnienia i opowieści.

Ośrodkiem kieruje historyk dr Juliusz Sętowski, autor monografii organizacji bojowych PPS w regionie częstochowskim i przewodnika po cmentarzu Kule.

Dokumentalistami są:

dr Andrzej Kuśnierczyk – kulturoznawca, genealog i historyk regionu

Wiesław Paszkowski – badacz dziejów społeczności żydowskiej, członek zespołu redakcyjnego albumu Żydzi częstochowianie

Olga Tomczyk.

Kontakt z nami:
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy
ul. Katedralna 8, 42-200 Częstochowa
tel.  34 360 56 31 wew. 14
oddc@muzeumczestochowa.pl

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl