27 lipca 2018 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Pawilonu Wystawowego na otwarcie wystawy IKONA: OBRAZ – TCHNIENIE

Ekspozycja prezentuje prace środowiska ikonopisarskiego Droga Ikony – Pracownia Działań Twórczych, skupiającego kilkudziesięciu
twórców z całej Polski, głównie z ośrodków Warszawy, Poznania i Częstochowy. Tematem wystawy jest ikona jako „obraz natchniony”, czyli opisujący w sposób plastyczny prawdy
chrześcijańskiej wiary. Twórczość środowiska Droga Ikony charakteryzuje się nie tylko zgłębianiem i kreatywnym rozwijaniem tradycji przedstawień ikonograficznych, ale także wiernością technologii warsztatowej, która jest właściwa pracy ikonopisarza.
Prezentowane ikony wykonane są w technice tempery jajecznej na drewnianych podobraziach pokrytych kredowo-klejowym lewkasem. Również stosowane techniki pozłotnicze nawiązują do najstarszych tradycji zdobniczych, stosowanych od stuleci w malarstwie ikonowym. Na wystawie ukazane są typowe dla ikonografii chrześcijańskiej wizerunki Chrystusa, Matki Bożej, Aniołów i Świętych oraz wiele scen odzwierciedlających wydarzenia opisane w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu.
Celem, jaki sobie stawia Droga Ikony – Pracownia Działań Twórczych, jest popularyzacja sztuki i rzemiosła artystycznego, podejmowanych w służbie duchowego rozwoju człowieka oraz
ukazywania piękna zakorzenionego w tradycji. Dlatego działalność środowiska wyraża się w m.in. w prowadzeniu pracowni – główne ośrodki znajdują się w Warszawie i w Poznaniu – które organizują warsztaty „pisania” ikon, stosowania technik pozłotniczych oraz posługiwania się innymi dziedzinami rzemiosła artystycznego.
Informacje o działalności środowiska oraz aktualnych propozycjach warsztatowych dostępne są na stronach: www.drogaikony.org.pl / www.galeriaujezuitow.pl

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl