Zostań bohaterem obrazu

ZOSTAŃ BOHATEREM OBRAZU

Czy masz może ochotę stać się bohaterem obrazu Malczewskiego, Mehoffera, Jarockiego?

Prezentujemy sześć dzieł z kolekcji Muzeum Częstochowskiego, które można zobaczyć na naszych wystawach w Galerii Dobrej Sztuki i Ratuszu! Jak je ożywić i wizualnie odświeżyć? Nowe modelki i modele! Współczesna sceneria (z pewnością wnętrza Waszych mieszkań lub przestrzeń przydomowych ogrodów)! Odmienne akcesoria, ale nawiązujące do prezentowanych na obrazach strojów i rekwizytów!

„Naśladowanie dzieł sztuki” – to dość popularna w ostatnim czasie zabawa, ale nikt jeszcze nie interpretował i inscenizował plastycznie obrazów z naszej kolekcji. Dlatego, w ślad za muzeami polskimi i europejskimi, proponujemy artystyczną odskocznię dla całej rodziny – dialog z dziełami sztuki.

Liczymy na Waszą kreatywność, poczucie humoru i twórczą inwencję. Możecie przesyłać w załącznikach lub na adres zostanobrazem@muzeumczestochowa.pl zdjęcia, collage, filmiki. Technika prac dowolna. Udostępniając materiały, wyrażacie tym samym zgodę na publikację Waszych wizerunków na muzealnych portalach społecznościowych. Najciekawsze propozycje pokażemy na specjalnie przygotowanym pokazie internetowym.

OBRAZY (fot. Jacenty Dędek):

Władysław Jarocki, Hucuł, 1910, nr inw. MCz.IV.495

Roman Kramsztyk, Portret malarza Borowskiego, ok. 1923, nr inw. MCz.IV.500

Jacek Malczewski, Rezygnacja, 1913, nr inw. MCz.IV.529

 

Józef Mehoffer, Portret dziewczynki, nr inw.MCz.IV.497

Włodzimierz Tetmajer, Portret dzieci artysty, nr inw. MCz.IV.1199

Władysław Rudlicki, Ważne Młyny, 1930, nr inw. MCz.IV.1484

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
1) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą przy Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail zostanobrazem@muzeumczestochowa.pl
2) Może Pan/Pani skontaktować się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mailowo iodo@muzeumczestochowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu “Zostań bohaterem obrazu” na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – “osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością Muzeum Częstochowskiego, obserwujące profil Administratora na portalu Facebook, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji projektu “Zostań bohaterem obrazu” na serwerze poczty elektronicznej Administratora i na funpage’u Muzeum Częstochowskiego na portalu Facebook. Opublikowane dane będą przechowywane przez okres prowadzenia funpage’a Muzeum Częstochowskiego na portalu Facebook.
 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl