VII Konkus Sztuki Ludowej 2018

Ideą konkursu „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki” było ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. Celem przedsięwzięcia była również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego.

Muzeum Częstochowskie poprzez projekt podjęło próbę rozpropagowania wiedzy o wycinankarstwie i koronkarstwie, zestawiając ze sobą te dwie teoretycznie różne dziedziny, jednak połączone niezwykłą precyzją wykonania i ażurową formą.
Konkurs upowszechniał to, co tradycyjne i czerpiące ze spuścizny przodków, zaprezentował również aktualnie panujące trendy w designie inspirowanym wzornictwem tradycyjnym.
Miał formułę otwartą, skierowany był zarówno do twórców ludowych, jak i artystów czerpiących z tradycyjnej ornamentyki. Prace oceniło profesjonalne jury (Anna Filipowicz-Mróz, Kinga Czerwińska, Anna Weronika Brzezińska) i przyznało nagrody w dwóch kategoriach – koronka i wycinanka oraz w dwóch podkategoriach – tradycja i inspiracja.

WYCINANKA
tradycja
I nagroda – Wiesława Bogdańska – za wycinankę Koguty
II nagroda – Joanna Bzdyl – za wycinankę Mizrach
III nagroda – Janina Boroś – za wycinanki Firanka z ptaszkami, Firanka z kwiatami
wyróżnienie – Genowefa Pabich – za wycinankę Jeździec
inspiracja
I nagroda – Lucyna Kozłowska – za zestaw prac – Kukuryku…, Legendy świętokrzyskie,
Wio koniku…
II nagroda – Ewa Wrożyna – za pracę Ewolucja
III nagroda – Maria Belica – za dwie prace
wyróżnienia – Halina Maria Siąkajło – za wycinankę Na skraju lasu, Bożena Wyganowska – za wycinanki – Owalną trójkolorową i Niebieską dwukolorową, Karolina Lubaszko – za wycinankę Ptaki

KORONKA
tradycja
I nagroda – Czesława Gałązka – za fartuch
II nagroda – Eugenia Wieczorek – za zestaw prac
II nagroda – Dorota Cieślar – za czepiec
III nagroda – Zofia Kaliszuk – za ręczniki obrzędowe
wyróżnienia – Stanisława Kowalska – za Serce komunijne, Beata Jarema – za serwetkę Gwiazdka
Jolanta Szarłowicz – za bieżnik 1000 lat?, Małgorzata Grochola – za serwetkę klockową
inspiracja
II nagroda – Weronika Galdamez Muñoz – za serwetkę Kwiat lodu
II nagroda – Beata Legierska – za zestaw prac

Zostały również przyznane dwie nagrody specjalne

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
Magdalena Cięciwa – za zestaw prac

Nagroda Cepelii
Aleksander Dutkiewicz – za zestaw wycinanek

Podsumowaniem projektu była wystawa pokonkursowa, której towarzyszył bogato ilustrowany katalog, w którym zebrane zostały nagrodzone prace wraz z merytorycznym ich opisem oraz biogramami twórców.
Przedsięwzięciu towarzyszyły wydarzenia artystyczne mające na celu popularyzację sztuki ludowej oraz edukację.
Światowej sławy artystka, ukrywająca się pod pseudonimem NeSpoon, wykonała w ramach projektu instalację artystyczną, z wykorzystaniem tradycyjnych koronek. Ta niezwykle utalentowana performerka stworzyła przestrzenną, plenerową pracę, która uświetniła finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej. Twórczość NeSpoon pokazała odbiorcy, jak bardzo można przekształcać tradycyjne wzornictwo, jak można twórczo i artystycznie z niego czerpać, tworząc niezwykłe dzieła.
W ramach wydarzeń towarzyszących została zaprezentowana na wystawie pokonkursowej największa koronka na świecie, która powstała z inicjatywy Lucyny Ligockiej-Kohut. Prezentację wzbogaciła wykładem na temat historii koronki koniakowskiej oraz idei stworzenia tego monumentalnego dzieła, które jest dowodem na to, że czasy współczesne naznaczone są potrzebą transformacji, chęcią stworzenia czegoś „nowego”, co jednocześnie bazuje na „starym”.
Zrealizowano również trzy spotkania warsztatowe w ramach projektu, podczas których można było zaznajomić się z technikami tworzenia koronki klockowej (prowadzenie – Małgorzata Połubok), koronki koniakowskiej (prowadzenie – Małgorzata Pawlusińska) i wycinanki nietradycyjnej (prowadzenie – Mark Maksimovich).

Projektowi towarzyszyły – strona www.ksl.muzeumczestochowa.pl, na której dostępne są informacje o konkursie, a także katalog w formacie pdf, do pobrania, oraz fanpage na portalu społecznościowym Facebook – www.facebook.com/VIIksl

Projekt otrzymał dotację w ramach priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna 2018.
Wysokość ministerialnego dofinansowania – 40 000 zł. Koszt całkowity projektu – 59 488,64 zł.

VII Konkurs Sztuki Ludowej
Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
oraz
Gminy Miasta Częstochowy
Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego
Tadeusz Piersiak
Koordynacja projektu
Ewelina Mędrala-Młyńska
Teksty katalogu
Agnieszka Ciuk-Koćwin
Magdalena Matysiak
Ewelina Mędrala-Młyńska
Redakcja i korekta katalogu
Katarzyna Jezierska
Ewelina Mędrala-Młyńska
Fotografie
Przemysław Januszko
Projekt identyfikacji wizualnej
Matylda Ślosarska
Kuratorki wystawy
Agnieszka Ciuk-Koćwin
Magdalena Matysiak
Ewelina Mędrala-Młyńska
Aranżacja plastyczna wystawy
Matylda Ślosarska
Współpraca
Anna Krakowian
Zbigniew Derda

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl