Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Aleksandra Jaśkiewicza, wieloletniego pracownika Muzeum Częstochowskiego, dyrektora placówki w latach 1991-1994.

Pożegnanie dr. Aleksandra Jaśkiewicza odbędzie się w dniu pogrzebu od godz. 13.30 w kaplicy przedpogrzebowej przy kościele św. Andrzeja Boboli przy ul. Ludowej w Częstochowie.

Wystawienie trumny z ciałem w kościele św. Jakuba od godz. 14.30.

MSZA ŚW. POGRZEBOWA ODPRAWIONA ZOSTANIE W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA W SOBOTĘ, 31 SIERPNIA, O GODZ. 15.00. PO MSZY ŚW. NASTĄPI ZŁOŻENIE TRUMNY Z CIAŁEM DO GROBU NA CMENTARZU ŚW. ROCHA.

Dr ALEKSANDER JAŚKIEWICZ, historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Krakowski.

Urodzony w Częstochowie 29 kwietnia 1933 r., ochrzczony w kościele św. Barbary; naukę rozpoczął u braci szkolnych, w czasie wojny kontynuował ją w tajnym nauczaniu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Studia historii sztuki ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorat na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 1958 do 2014 praca w Muzeum Częstochowskim. W latach 1961 – 1964 nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, w latach 1982 – 1992 starszy wykładowca historii sztuki w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny im. Jana Długosza).
Kierując działem sztuki i galerią Muzeum zgromadził dużą, reprezentatywną kolekcję malarstwa i grafiki polskiej XX w. Twórca kolekcji sztuki Muzeum Częstochowskiego, cenionej przez przybywających do Częstochowy artystów i historyków sztuki.
Autor książek, katalogów wystaw (m.in. I, II, III wystawa “Malarstwo i grafika polska XX w.”, “Ikonografia zabytków Częstochowy i okolicy”, “Artyści Częstochowy 1850-1960”, “Grafika polska XX w. w zbiorach Muzeum Częstochowskiego”, “Kościoły drewniane okolic Częstochowy”, “Krzyże i kapliczki przydrożne Częstochowy i okolic”). Jego album poświęcony krzyżom i kapliczkom przydrożnym był darem miasta dla papieża Jana Pawła II.
Opublikował wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych, prace poświęcone środowisku artystycznemu Częstochowy, zabytkom sztuki (“Przegląd Artystyczny”, “Biuletyn Historii Sztuki”, “Ochrona zabytków”, “Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, “Ziemia Częstochowska”, “Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających”).
Autor albumu “Wanda Wereszczyńska”. Współautor, z Reginą Rok, wystawy i okazałego albumu “Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry”, za które otrzymali prestiżową nagrodę Sybilla 2002.
Autor przewodnika po Jasnej Górze; jego tekst o historii i zabytkach Jasnej Góry znajduje się na stronie Klasztoru Jasnogórskiego. Rozprawa doktorska, wydana drukiem – obszerne i zawierające wiele cennych informacji studium badawcze z zakresu sztuki prowincjonalnej i ludowej XVII – XIX w. – jest poświęcona dawnym wotom metalowym regionu częstochowsko – wieluńskiego (w tym również jasnogórskim); zwyczaj składania wotów przy otoczonych czcią wizerunkach, ukształtował się jako charakterystyczna forma pobożności. W tym zakresie praca ta znajduje obecnie kontynuatorów wśród badaczy młodego pokolenia i jest przez nich przywoływana i cytowana. Spośród ośrodków kultu tam omówionych jest też np. Leśniów, Mstów, Koziegłówki, Gidle. Zainteresowanie dotyczące Jasnej Góry i jej otoczenia przejawiło się także w opracowaniach dotyczących mecenatu artystycznego o. Moszyńskiego, kultury żebraków, podjasnogórskich artystów i rzemiosła artystycznego.
Jeszcze w 2018 r., mimo kłopotów zdrowotnych, wzbogacił monografię poświęconą Bogumile Malec swymi wspomnieniami i uwagami o artystce oraz opublikował na łamach internetowego wydania „Niedzieli” interesujący artykuł na temat kościołów drewnianych, zwłaszcza kościoła w Truskolasach. Kontynuował też prace przygotowawcze do pełnego wydania książkowego swojej rozprawy doktorskiej.
Laureat Nagrody im. Karola Miarki w 1990 r., Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie historii kultury 1991. Członek Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Akcji Katolickiej.
Niezwykle rzetelny i solidny badacz, człowiek pracowity i twórczy, znawca i popularyzator sztuki, również współczesnej, przeżywający głęboko sprawy miasta, zwłaszcza jego zabytków, historycznego dziedzictwa oraz twórczości artystycznej. Bardzo zasłużony dla częstochowskiej kultury, na trwale się zapisał w historii miasta.

Zmarł 28 sierpnia 2019 r.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl