12 lipca 2024 r. o godz. 11.30 zapraszamy do Zagrody Włościańskiej w Parku Staszica na otwarcie wystawy Pieśń i Lud: Dziedzictwo „Roty”

 

Wystawa z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zorganizowana w ramach obchodów Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej we współpracy z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym prezentowana będzie do 31 lipca 2024 r.

 

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym w Częstochowie w ramach Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Maria Konopnicka (1942–1910) to polska poetka i nowelistka tworząca w dobie pozytywizmu, krytyczka literacka, publicystka i tłumaczka, pisarka. Jednym z najbardziej znanych jej utworów, który ma charakter hymnu, jest Rota – uroczysta pieśń pochwalna, sławiąca wartości otoczone powszechnym szacunkiem, od wielu lat traktowana jako pieśń patriotyczna. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, / Nie damy pogrześć mowy! […]” – słowa, rozpoczynające Rotę, znają wszyscy Polacy. Utwór powstał w 1908 r. jako poetycka odpowiedź na antypolską ustawę uwłaszczeniową, ustanowioną przez parlament pruski w celu wynarodowienia Polaków. Po raz pierwszy zaśpiewano ją 15 lipca 1910 r. Konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o tytuł hymnu narodowego. W latach 1920–22 była hymnem Litwy Środkowej, w latach 1990–91 – Polskiego Kraju Narodowego Terytorialnego w składzie Republiki Litewskiej. Dla nas, Polaków, jest pieśnią wzywającą do walki, ważną i niezapomnianą.

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl