MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

NOC MUZEÓW

22 maja 2021

 

Program:

On-line

godz. 19.00 (portal FB) – Wióry, baźki i siódemki – ekspozycja w ramach projektu Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej – o projekcie i zorganizowanej w jego ramach wystawie opowie Ewelina Mędrala-Młyńska, kierowniczka Działu Etnografii – internetowy wernisaż

godz. 20.00 (portal FB) – Jaćwingowie, zapomniani wojownicy – internetowe spotkanie z kuratorami wystawy dr. Marcinem Engelem i Cezarym Sobczakiem z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

godz. 21.00 (portal FB) – o badaniach archeologicznych na Starym Rynku i przygotowywanej wystawie stałej Historia Częstochowy – miasta nad Wartą w nowym pawilonie muzealnym Starego Ratusza opowiadają archeolożki Iwona Młodkowska-Przepiórowska i Magdalena Wieczorek-Szmal

 

Obiekty Muzeum Częstochowskiego czynne w godz. 16.00-22.00

Na żywo

Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna Noc Muzeów będzie mieć charakter ograniczony. Wystawy czynne będą w godz. 16.00–22.00. Zwiedzanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego Covid-19. Liczba osób przebywających jednocześnie na ekspozycji będzie limitowana. Uczestników obowiązują maseczki, dezynfekcja i zachowanie odpowiedniego dystansu – co najmniej 1,5 m – od innych uczestników zwiedzania.

 

Koszt wstępu na wydarzenia w ramach Nocy Muzeów – 1 zł w ramach promocji Muzeum Częstochowskiego.

Galeria Dobrej Sztuki, godz. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 – Wióry, baźki i siódemki, w ramach projektu Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej – zwiedzanie wystawy z kuratorkami: Eweliną Mędralą-Młyńską i Agnieszką Ciuk-Koćwin z Działu Etnografii. Limit: 5 osób. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby zapisane wcześniej telefonicznie pod nr. tel. 504-757-502

Ratusz, godz. 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00 – 1000-lecie. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy zwiedzanie wystawy z kuratorem dr. Juliuszem Sętowskim, kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego. Limit: 5 osób. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby zapisane wcześniej telefonicznie pod nr. tel. 504-757-502

Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanisława Staszica, godz. 19.00, 20.00, 21.00 – Jaćwingowie, zapomniani wojownicy – zwiedzanie wystawy ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z kuratorką ekspozycji z ramienia Muzeum Częstochowskiego Magdaleną Wieczorek-Szmal z Działu Archeologii. Limit: 9 osób. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby zapisane wcześniej telefonicznie pod nr. tel. 504-757-502

Prezentowane wystawy (godz. 16.00–22.00 – zwiedzanie indywidualne z zachowaniem limitów liczby osób, z wyłączeniem godzin zwiedzania z kuratorem, na które obowiązują wcześniejsze zapisy)

Ratusz:

Dzieje miasta Częstochowy – wystawa stała

1000-lecie. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy – wystawa czasowa przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Częstochowie

 

Galeria Dobrej Sztuki:

Sztuka Polska XIX i XX wieku – wystawa stała

Wióry, baźki i siódemki w ramach projektu Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej – wystawa czasowa dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i Gminy Miasta Częstochowy

 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza:

Dzieje górnictwa rud żelaza – wystawa stała

 

Pawilon Wystawowy:

Jaćwingowie, zapomniani wojownicy – wystawa czasowa przygotowana we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

XXXIII Plener Miejski – Częstochowa 2020 – wystawa czasowa przygotowana we współpracy z częstochowskim oddziałem ZPAP

 

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej:

wystawa stała poświęcona poetce

 

Muzeum Żydów Częstochowian:

Żydzi Częstochowianie – wystawa stała

 

Rezerwat Archeologiczny:

Z mroku dziejów – kultura łużycka – wystawa stała

Cmentarzysko kultury łużyckiej zachowane „in situ”

 

Współpraca z Archiwum Państwowym w Częstochowie:  100 lat Robotniczego Kluby Sportowego „Raków” – wystawa czasowa

Serdecznie zapraszamy!

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

NOC MUZEÓW

 

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, z siedzibą przy Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa, tel. 34 360 56 31, e-mail muzeum@muzeumczestochowa.pl.

2) We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z powołanym w Muzeum Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e- mailowo iodo@muzeumczestochowa.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu „Noc Muzeów” organizowanym przez Muzeum Częstochowskie. Podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie Muzeum wskazanych danych osobowych drogą telefoniczną.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator.

5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia „Noc Muzeów”, następnie zostaną usunięte.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
  2. b) żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO),
  3. c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
  4. d) żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),
  5. e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestnictwa w „Nocy Muzeów”.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz nie będą przekazane do państw trzecich.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl