Maciej Rataj 1884–1940. Marszałek Sejmu, Mąż Stanu, Ludowiec (udostępnienie wystawy ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie: 11.07.2020, godz. 12.00)

11.07.-02.08.2020

Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4

Wystawa przygotowana w ramach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, współorganizowana w Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym, oddział w Częstochowie

Przedstawione na planszach fotogramy, dokumenty, prasa, teksty wystąpień politycznych, obrazują życie i działalność Macieja Rataja. Dzięki zdolnościom, wielkiej pracowitości i zaletom charakteru jako działacz w PSL „Wyzwolenie” został wybrany na posła do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Już w następnym roku został członkiem Rady Obrony Państwa i ministrem w rządzie Wincentego Witosa. Zaszczytną funkcję Marszałka Sejmu pełnił w latach 1922-1928, trzymając w swych rękach los państwa w czasie tragicznych wydarzeń po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza i podczas wydarzeń majowych w 1926 roku. Pełniąc wysokie funkcje państwowe był cały czas oddany ruchowi ludowemu sprawując kierowniczą rolę we władzach PSL „Piast”, a potem w Stronnictwie Ludowym. Wielki patriotyzm Rataja, jego poczucie odpowiedzialności za losy narodu potwierdziły wydarzenia wojenne. Powołał do życia Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, stworzył zręby organizacyjne państwa podziemnego. Zginął w Palmirach 21 czerwca 1940 roku. (wystawa prezentowana od 11.07. do 02.08.2020)

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl