Ewolucja czy rewolucja? Przemiany w sztuce polskiej XX wieku

…w ramach cyklu Wokół kolekcji

W sobotę 26 listopada 2022 r. o godz. 16.00 Muzeum Częstochowskie zaprasza do Galerii Dobrej Sztuki przy al. NMP 47 na spotkanie w cyklu Wokół kolekcji. Po stałej wystawie Sztuka Polska XIX i XX w. oprowadzać będzie dr Katarzyna Sucharkiewicz

Sobotnie oprowadzanie po wystawie stałej będzie okazją do znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań: Jak ewoluowała twórczość rodzimych artystów w XX w.? Jak zmieniały się tendencje stylistyczne na przestrzeni dziesięcioleci? Czy przemiany tematów i wątków treściowych oraz formalnych miały w którymś momencie rozwoju XX-wiecznej sztuki charakter rewolucyjny? Omówione zostaną zagadnienia związane z dialogiem, jaki artyści prowadzili ze sztuką poprzedników. Malarze, rysownicy, rzeźbiarze nierzadko rozwijali pewne problemy formalne, bazując na dokonaniach twórców poprzedniej generacji, innym razem programowo się od nich odcinali, buntowali przeciw tradycji. Mistrzowie młodopolscy zerwali ze stylem akademickim, sięgnęli po nowe tematy, ich twórczość zmierzała w kierunku subiektywizmu, nastrojowości, symbolizmu. Do przełamania stagnacji w sztukach plastycznych dążyły awangardowe ugrupowania artystów okresu dwudziestolecia międzywojennego, poszukujące nowych form wyrazu – posługiwano się wówczas m.in. deformacją kształtów i geometryzacją form.

W trakcie weekendowego spotkania zastanowimy się, co było eksperymentem w sztuce po 1945 r., a co możemy uznać za rozwiązania radykalne? Dlaczego pojawiła się sztuka abstrakcyjna? Czym był asamblaż, którym posługiwał się Tadeusz Kantor…

Podczas spaceru po ekspozycji kuratorka wskaże najcenniejsze dzieła z naszej kolekcji, prace które są reprezentatywne dla określonego nurtu artystycznego oraz takie, które ilustrują „rewolucyjne” przemiany w sztukach wizualnych XX w. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie w cenie promocyjnego biletu wstępu.

25-27 listopada 2022 r. Muzeum Częstochowskie dołącza do akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”!

Więcej informacji na stronie https://www.muzeumczestochowa.pl/wystawy/wystawy-stale/sztuka-polska-xix-i-xx-wieku/

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl