Program Europejskich Dni Archeologii 2024:

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

Unikatowy na mapie Polski obiekt mieści fragment nietypowego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej z lat 750–550 p.n.e., prezentując je „in situ”, czyli w miejscu odkrycia. Towarzyszy mu wystawa stała Z mroku dziejów, która przedstawia różne aspekty życia ludności kultury łużyckiej i liczne osobliwości związane z tym miejscem.

Rezerwat przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada specjalną makietę tyflograficzną cmentarzyska oraz przewodnik zapisany alfabetem Braille`a.

„Co widać w ziemi, czyli o nieznanej stronie wykopalisk archeologicznych” – oprowadzenie i pokazanie znalezisk w kontekście wykopalisk (obiekty w dokumentacji rysunkowej wykopalisk), z warsztatami tworzenia przedmiotów w glinie. Prowadzenie Gerta Bielińska

14 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 10.00-11.30 – dla szkół, kół naukowych / cena: 15 zł od osoby
15 czerwca 2024 r. (sobota), godz. 12.00-13.30 – dla uczestników indywidualnych, rodzin / cena: 15 zł od osoby

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod nr. tel. 504 757 502

*

Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 1
W ramach inwestycji miejskiej „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” powstał kompleks obejmujący w części podziemnej pawilon muzealny, mający charakter rezerwatu archeologiczno-architektonicznego prezentującego relikty piwnic pierwszego miejskiego Ratusza. Towarzyszy im wystawa stała pt. „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”. Na ekspozycji prezentowane są artefakty pochodzące z archeologicznych badań wykopaliskowych na Starym Rynku. Zbiór ten jest wzbogacony o zestaw artefaktów odkrytych podczas wykopalisk przy pobliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zygmunta oraz przy remoncie ul. Nadrzecznej, gdzie dokonano odkrycia fundamentów kościoła pw. św. Barbary wraz z cmentarzem przykościelnym. Zakres chronologiczny ekspozycji obejmuje czasy funkcjonowania Ratusza – okres od XVI do pocz. XIX w. – i przybliża jego historię na tle dziejów miasta. To wszystko w podziemiach obiektu, w części naziemnej kompleksu znajduje się kawiarnia. Prezentowane zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz z Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej.

„Przeszłość ukryta w ziemi” – oprowadzanie kuratorskie z Magdaleną Wieczorek-Szmal

16 czerwca 2024 r. (niedziela), godz. 15.00-16.00 / w cenie biletu wstępu na wystawę: bilet normalny – 14 zł bilet ulgowy – 8 zł / liczba miejsc ograniczona

ZAPRASZAMY!

Europejskie Dni Archeologii to inicjatywa realizowana w Polsce od 2019 roku, zainicjowana w roku 2010 jako wydarzenie francuskie przez Narodowy Instytut Archeologicznych Badań Ratowniczych.
Europejskie Dni Archeologii to wydarzenia, wystawy, sesje naukowe oraz pikniki prezentujące bogactwo dziedzictwa archeologicznego. Ich uczestnicy mają doskonałą okazję do skorzystania z licznych atrakcji, a także wzięcia udziału w żywej lekcji historii. To szereg działań promujących i przedstawiających zabytki archeologiczne, a także forma poznawania historii, poprzez aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury. To możliwość bezpośredniego kontaktu z zabytkami sprzed tysięcy lat. /źródło: https://nid.pl/dzialalnosc/europejskie-dni-archeologii/; data dostępu 4.06.2024/

 

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl