15 LAT RAZEM!

W ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego INDUSTRIADA 2024 od godz. 12.00 do 18.00 zapraszamy do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku Staszica!

Przed nami piękna uroczystość – świętowanie 15 wspólnych lat na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego! To będzie radosna impreza – będą warsztaty robienia industrialnej biżuterii wraz z kowalką i prezentów w formie drewnianych wagoników, będą proporczyki, girlandy, piniata, balony i słodki poczęstunek… Będą też Goście Honorowi – Górnicy w strojach galowych. Będzie gra detektywistyczna dla dzieci i kreatywna i edukacyjna lekcja pantomimy. Głównym punktem każdych urodzin jest TORT – i tu go nie zabraknie! Nasz będzie wyjątkowy, bo industrialny… Tort – z liczbą 15 na szczycie – zostanie złożony o konkretnej godzinie, aby wszyscy byli obecni przy performance z odpalaniem świeczek urodzinowych oraz zimnych ogni. Przed odpaleniem świeczek tort zostanie oblany „lukrem” z odpowiedniej farby. I będzie można zabrać kawałek industrialnego tortu do domu…

Jubileusz 15-lecia świętuje się tylko raz! Wyjątkową pamiątką będzie na pewno fotografia wykonana przy historycznej, odnowionej lokomotywie spalinowej SKODA, stojącej przed Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – nasi uczestnicy będą nam pozować do zdjęć, które otrzymają w prezencie.

 

PROGRAM INDUSTRIADY:

Zwiedzanie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza / godz. 12.00 – 16.00 – co godzinę – zwiedzanie z emerytowanymi górnikami  / 16.00 – 18.00 zwiedzanie indywidualne

W podziemnych korytarzach emerytowani górnicy – nasi honorowi goście – odświętnie ubrani w mundury galowe opowiedzą zwiedzającym o pracy w kopalniach rudnych, o używanych narzędziach i maszynach. Przypomną ciekawostki i to, z jakimi trudnymi często sytuacjami przyszło się im mierzyć podczas pracy pod ziemią.

***

Warsztaty InduBIŻU / godz. 12.00 – 13.00

Warsztaty INDUbiżu, podczas których rodzinnie i po przyjacielsku z rud żelaza i metalowych elementów powstanie biżuteria – zawieszki, broszki, naszyjniki, pozwolą własnoręcznie wykonać urodzinowy industrialny prezent.

Na warsztaty obowiązują zapisy pod nr. tel. 504757502. Liczba miejsc ograniczona!

***

Gra edukacyjna KORYTARZE TAJEMNIC / godz. 12.00 – 17.30

Muzealna gra z nagrodami dla dzieci. Uczestnicy podczas zwiedzania Muzeum Górnictwa Rud Żelaza sprawdzą swoją spostrzegawczość oraz umiejętności detektywistyczne w poszukiwaniu odpowiedzi na przygotowane pytania. Czy uda się im rozwiązać wszystkie zagadki?

***

Warsztaty KUŹNIA SKARBÓW / godz. 12.00 – 18.00

W Kuźni Skarbów nasi goście zapoznają się z pracą kowali, z zawodem związanym z wykuwaniem przedmiotów z żelaza, ale też z kuciem charakterów. Przekonają się, że dla chcącego nie ma trudnego… Pod opieką kowalki przy Muzeum Górnictwa Rud Żelaza wykują drobne żelazne przedmioty – industrialne prezenty.

***

Zabawa InduPARTY / godz. 13.00 – 18.00

W zielonym otoczeniu parkowym wokół obiektu Muzeum Górnictwa Rud Żelaza podczas INDUparty zadbamy o piękny wystrój i stosowną urodzinową atmosferę świętując „15 lat razem” z INDUSTRIADĄ. Proporczyki, girlandy, piniata, balony i słodki poczęstunek umilą wspólny czas i wprowadzą w imprezowy nastrój.

***

Warsztaty plastyczne INDUSTRIALNY TORT / godz. 12.00 – 18.00

W trakcie warsztatów powstanie industrialny tort, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Do jego „upieczenia” zaangażujemy dzieci, młodzież i dorosłych, którzy stworzą kilkupiętrową rzeźbę, wykonaną i ozdobioną niewielkimi metalowymi elementami przemysłowymi, nawiązującymi do żelaza wydobywanego w kopalniach rudnych w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym. Warsztaty uświetni performance – odpalenie świeczek urodzinowych i zimnych ogni o godz. 17.00. Przed odpaleniem świeczek tort zostanie oblany „lukrem” z odpowiedniej farby. Kawałek industrialnego tortu każdy uczestnik warsztatów niezależnie od wieku zabierze do domu razem z samodzielnie wykonanymi urodzinowymi balonami z motywem INDUSTRIADY.

***

Zabawa SELFIE z LOKOMOTYWĄ / godz. 13.00 – 18.00

Jubileusz 15-lecia świętuje się tylko raz! Wyjątkową pamiątką będzie na pewno natychmiastowa fotografia wykonana w parkowym otoczeniu przy historycznej, odnowionej lokomotywie spalinowej Skoda BND 30, stojącej przed Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – uczestnicy INDUSTRIADY zapozują do zdjęć, które otrzymają w prezencie. Otrzymanie fotografii natychmiastowej możliwe do wyczerpania klisz.

***

Warsztaty KOLEJKĄ PO RUDĘ / godz. 13.30 – 15.00

Przy użyciu farb i pędzli uczestnicy ozdobią kolorami drewnianą lokomotywę z wagonem transportującym rudę żelaza z kopalni. Efektem kreatywnych warsztatów będą wykonane samodzielnie industrialne podarunki w formie drewnianych wagoników inspirowanych pociągami transportującymi rudę żelaza.

Na warsztaty obowiązują zapisy pod nr. tel. 504757502. Liczba miejsc ograniczona!

***

Lekcja pantomimy / godz. 17.15 –  18.00

Interaktywny familijny minispektakl pantomimy z przymrużeniem oka wprowadzi widzów w świat tej szlachetnej formy teatralnej. Pierro i Mimi – dwoje aktorów: klasyczny (operujący słowem) i mim, pokażą taką samą treść i opowiedzą ją różnymi technikami, proponując kreatywną lekcję pantomimy.

ZAPRASZAMY!

 

REGULAMIN INDUSTRIADY 2024

Muzeum Częstochowskie/Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

1. Organizatorem wydarzenia INDUSTRIADA 2024 „15 lat Razem” (zwanego również Imprezą) jest Muzeum Częstochowskie (zwane dalej Organizatorem).

2. INDUSTRIADA 2024 odbędzie się 1.06.2024 r. w godzinach od 12.00 do 18.00 na terenie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. ks. S. Staszica w Częstochowie.

3. W obiekcie Organizatora, wymienionym w pkt. 2, odbywać się będą wydarzenia zgodnie z programem Imprezy opublikowanym na stronach internetowych: https://industriada.pl/program/#muzeum-gornictwa-rud-zelaza oraz https://www.muzeumczestochowa.pl/

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które 1.06.2024 r., w czasie trwania INDUSTRIADY 2024, będą przebywały na terenie obiektu należącego do Organizatora. Każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się INDUSTRIADA 2024, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, udziału w warsztatach, pokazach, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niego należącymi.

6. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wstęp na nią jest bezpłatny.

7. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności i sytuacje, za które ponosi odpowiedzialność.

8. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób będących na Imprezie, przestrzegając prawa, w tym stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu i regulaminów dostępnych na stronie https://www.muzeumczestochowa.pl/.

9. Na terenie Organizatora, podczas INDUSTRIADY 2024, mogą być utrwalane wizerunki lub/i głosy (w formie wypowiedzi) Uczestników tej Imprezy. Utrwalanie może być dokonywane w formie zdjęć, w technice typu video, audiovideo lub audio, a następnie wykorzystywane poprzez rozpowszechnianie. Utrwalanie, a następnie rozpowszechnianie utrwaleń, ma na celu informowanie o Imprezie; udokumentowanie Imprezy; promowanie województwa śląskiego, miasta Częstochowa, Organizatora, INDUSTRIADY i Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą), Organizator nie potrzebuje zgody Uczestnika Imprezy. Podstawa prawna: powyższy artykuł Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

W pozostałych przypadkach udział w Imprezie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody przez Uczestnika Imprezy na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.

a. RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne; można jej nie wyrazić, nie uczestnicząc w Imprezie. Administratorem pozyskanych – na powyższych zasadach – danych osobowych (wizerunek, głos) będzie Muzeum Częstochowskie z siedzibą przy al. NMP 47 w Częstochowie; muzeum@muzeumczestochowa.pl. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom prawnie do tego upoważnionym. Dane osobowe mogą być też udostępniane innym podmiotom (np. mediom) w celu realizacji przez nie uprzednio podanych celów. Dane osobowe uzyskane na podstawie art. 81 ust. 2 Ustawy będą przechowywane do czasu, do którego Administrator uzna je za potrzebne. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu, do którego Administrator uzna je za potrzebne lub do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik Imprezy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. e RODO), Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. Uczestnikowi Imprezy przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika Imprezy, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik Imprezy ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pozyskane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Utrwalania wizerunku lub/i głosu, a następnie ich rozpowszechnianie – zgodnie z niniejszym Regulaminem – może dokonywać Organizator; utrwalania mogą dokonywać podmioty, z którymi Organizator zawarł odpowiednie ku temu umowy. Utrwalania, a następnie rozpowszechniania – poza niniejszym Regulaminem – mogą dokonywać inne podmioty, np. telewizje, radia, prasa, działając w swoim imieniu.

10. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej Organizatora Imprezy.

11. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy, zarówno w stosunku do innych jej uczestników, jak też za szkody wyrządzone w imieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Imprezy za zgodą Organizatora.

12. Organizator zabrania wnoszenia na teren Imprezy, a tym samym posiadania na tym terenie, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających.

13. Organizator ma prawo:

a. w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu Imprezy, w tym postanowień pkt. 11 Regulaminu, wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy;

b. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, a także ich mienia;

c. odmówienia wstępu na Imprezę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

d. służby porządkowe Imprezy są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te usiłują naruszyć lub naruszają zakazy, o których mowa w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.

14. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić przedstawicieli Organizatora.

15. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Imprezy jedynie w obecności opiekuna.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne oraz działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki i praw, oraz przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

17. Podczas trwania Imprezy wprowadza się całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektów należących do Muzeum Częstochowskiego, z pominięciem psów przewodników oraz psów Służb Porządkowych.

18. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora: https://muzeumczestochowa.pl/, a także na terenie obiektu Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

 

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl