Lekcje

Informujemy, że obecnie nie umawiamy lekcji z zakresu historii sztuki i w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej. Zapraszamy na pozostałe zajęcia!

Oferta edukacyjna Muzeum obejmuje lekcje z zakresu archeologii, historii, etnografii, przyrody oraz sztuki.

Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Częstochowskiego.

Numery telefonów, pod którymi można umawiać lekcje:

 • lekcje muzealne: 504 757 502 – Dział Edukacji i Wystaw

Zajęcia można umawiać telefonicznie minimum na 5-7 dni przed planowanym udziałem. W razie odwołania lekcji prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny.

Opłaty za lekcje muzealne:

 • Lekcja teoretyczna 60 min – 6 zł od osoby
 • Lekcja warsztatowa 90 min – 7 zł od osoby
 • Lekcja z oferty specjalnej – 10 zł od osoby
 • Warsztaty 90 min – 10 zł od osoby (zajęcia okazjonalne dla uczestników indywidualnych)

Opłatę wnosi się w dniu lekcji w kasie obiektu, w którym przeprowadzona będzie lekcja.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Częstochowskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Częstochowskiego.OFERTA EDUKACYJNA

 

LEKCJE Z OFERTY STAŁEJ

ARCHEOLOGIA

SZKOŁY PODSTAWOWE, SZKOŁY ŚREDNIE:

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

 • Nie święci garnki lepią – lekcja z oferty specjalnej, prowadzona w oparciu o wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym z zachowanym fragmentem cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i kolekcję ceramiki pradziejowej, wzbogacona jest o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach. Prace wykonane podczas zajęć przechodzą na własność uczestników lekcji.
 • Biżuteria pradziejowa – lekcja z oferty specjalnej opowiadająca o funkcji zdobniczej przedmiotów i nie tylko… połączona z warsztatami wykonywania paciorków z modeliny na wzór szklanych paciorków – importów z terenu Imperium Rzymskiego, z poznaniem tajemnicy wykonywania mozaiki jako jednego z elementów zdobniczych (mozaiki przygotowują wcześniej archeolodzy, a utwardzone przez pracowników Rezerwatu paciorki można zabrać na pamiątkę).
 • Talizmany, amulety – lekcja warsztatowa o symbolice w przedmiotach pradziejowych, połączona z warsztatami z wykonywaniem elementów naszyjników czy ozdób z gliny.
 • Z mroku dziejów – lekcja o historiach niepisanych i o wyłaniającym się z „mroków” dziejowych obrazie ludzi żyjących na naszych terenach 2500 lat temu, wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.
 • Życie w pradawnym Biskupinie – lekcja opowiadająca o życiu w Biskupinie, osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej, wzbogacona jest o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny metodą wałeczkowo-taśmową, stosowaną w pradziejach przez społeczności nieznające koła garncarskiego.
 • Kiedy słońce było bogiem – lekcja o wierzeniach naszych przodków i śladach wierzeń w przedmiotach i zwyczajach, wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie z gliny amuletów i przedmiotów kultowych.
 • Dotknij przeszłości (dla osób niewidomych) – poznanie przez dotyk wyposażenia i układu grobów na cmentarzysku w Rezerwacie na podstawie makiety tyflograficznej i nagrania audio; poznanie kopii przedmiotów z różnych okresów pradziejowych, prezentowanych na wystawach archeologicznych zazwyczaj za szybą, za barierą, w znacznym oddaleniu.
  W wersji dla widzących – odtworzenie na rysunku faktur i kształtów poznanych tylko przez dotyk (wymóg – własna opaska na oczy, chustka, itp.).
 • Chrzest 966 – Odkryjmy przeszłość. Moda w czasach Mieszka I – lekcja o aspektach życia w czasach Mieszka I, połączona z pokazem mody, wykonywaniem ozdób, drobnym szyciem, a także komponowaniem i przymierzaniem strojów z epoki. Zakończona sesją zdjęciową w wybranych strojach, z przedmiotami charakterystycznymi dla danego okresu.

Stary Ratusz, Stary Rynek 1

 • Co kryją mury Starego Ratusza – lekcja teoretyczna prowadzona w oparciu o wystawę Historia Częstochowy – miasta nad Wartą, w trakcie której uczestnicy zwiedzą rezerwat archeologiczno-architektoniczny oraz poznają historię Starego Ratusza prezentowaną na tle dziejów Częstochowy.


HISTORIA

RATUSZ

 • 100 lat historii Częstochowy na pocztówce i fotografii (do 1, 5 godz.) – lekcja warsztatowa prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną wybranego zbioru pocztówek i fotografii, pozwalająca na porównanie dzisiejszej Częstochowy z tą z przełomu XIX i XX wieku i skonfrontowanie życia codziennego wówczas i dziś. Na zajęciach omawiana jest też krótka historia fotografii i pocztówki oraz techniki ich wykonania. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Rycerze i ich herby (do 2 godz.) – lekcja warsztatowa prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną z częściowym wykorzystaniem wystawy „Dzieje miasta Częstochowy”. Na zajęciach omawiane jest rycerstwo jako grupa społeczna. Uczestnicy poznają zasady działania zbroi rycerskiej oraz ubierają wybranych spośród siebie kandydatów w replikę zbroi rycerskiej włoskiej z XIV wieku i ubiory z czasów średniowiecza. (szkoła podstawowa kl. V-VIII, szkoła ponadpodstawowa)
 • Broń czarnoprochowa w zbiorach Muzeum Częstochowskiego (do 2 godz.) – zajęcia warsztatowe. Uczestnicy oglądając oryginalne eksponaty i prezentację multimedialną mogą zaobserwować zmiany konstrukcyjne broni z XIX wieku, przełomowego dla rozwoju broni palnej. (szkoła podstawowa kl. V – VIII, szkoła ponadpodstawowa)
 • Eksponaty opowiadają historię (do 1, 5 godz.) – źródła historyczne w zbiorach muzealnych. Uczestnicy w trakcie lekcji warsztatowej odkrywają rzeczy dziwne i zagadkowe, które używane były niegdyś przez naszych przodków. Mając do dyspozycji wiele cennych zabytków z przeszłości, poznają ich dawne zastosowanie w życiu codziennym i dowiadują się, czym zastąpiono je w dzisiejszych czasach. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Konfederacja barska w Częstochowie (do 1, 5 godz.) – zajęcia teoretyczne realizowane w oparciu o prezentację multimedialną. Omówienie jednego z najczęściej dziś pomijanych i lekceważonych wydarzeń historii Polski, jakim było wystąpienie konfederatów przeciwko obcym wpływom w Rzeczypospolitej. W zajęciach możliwe jest zwiększenie nacisku na wiadomości o Kazimierzu Pułaskim, dowódcy sił konfederackich na Jasnej Górze, oraz o obronie twierdzy częstochowskiej w tym okresie. Na lekcję należy umawiać się z dwutygodniowym wyprzedzeniem. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Dzieje miasta Częstochowy. Od pradziejów do 1921 roku (od 1, 5 do 2 godz.) – lekcja teoretyczna oparta o stałą wystawę historyczną. Poznajemy początki miasta od pradziejów po odzyskanie wolności po tragicznym okresie zaborów. Omawiany jest rozwój Częstochowy poprzez czasy średniowiecza, nowożytności, a także rewolucję przemysłową, która w XIX wieku odcisnęła na niej duże piętno. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Dzieje Częstochowy od pradziejów do Konstytucji 3 maja z 1791 roku (1 godz.) – lekcja teoretyczna oparta o stałą wystawę historyczną. Na zajęciach omawiane jest powstanie wsi i miasta Częstochowy, rozwój gospodarczy ośrodka miejskiego do czasów potopu szwedzkiego, następnie konfederacja barska, III wojna północna oraz rola, jaką odegrała Częstochowa przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Dzieje Częstochowy od insurekcji kościuszkowskiej do wojny bolszewickiej (1 godz.) – lekcja teoretyczna oparta o stałą wystawę historyczną. Na zajęciach omawiane jest połączenie Starej i Nowej Częstochowy w jeden „organizm” miejski, rzemiosło i przemysł, w tym organizacje społeczne, które powstały w naszym mieście, a także rola, jaką odegrali mieszkańcy podczas powstania listopadowego i styczniowego. Wiele uwagi poświęcamy też częstochowianom-legionistom oraz tym, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości Polski w latach 1918-1921. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Częstochowa – miasto przemysłowe końca XIX i początku XX wieku (do 1, 5 godz.) – na zajęciach warsztatowych omówiony zostaje kontekst połączenia Starej i Nowej Częstochowy, a także czynniki zewnętrzne, które miały wpływ na rozwój przemysłu w Królestwie Polskim, a następnie w samej Częstochowie. Uczniowie dowiadują się, jaki rodzaj przemysłu rozwinął się w mieście najwcześniej i gdzie powstały pierwsze osady fabryczne – na mapach zaznaczamy, w jakim miejscu powstały najważniejsze zakłady i dzielnice fabryczne. Zwracamy uwagę na decyzję władz carskich o organizacji w Częstochowie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w 1909 roku. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)
 • Twierdza i garnizon jasnogórski podczas potopu szwedzkiego (do 1, 5 godz.) – zajęcia warsztatowe poświęcone jednemu z najważniejszych wydarzeń dla Częstochowy, a więc obronie klasztoru na Jasnej Górze przed najazdem szwedzkim podczas potopu (1655-1660), a także powołaniu garnizonu jasnogórskiej twierdzy przez króla Jana Kazimierza Wazę. Na zajęciach można zapoznać się z uzbrojeniem wojsk polskich i szwedzkich z XVII wieku oraz na chwilę poczuć się jak pikinier, który staje do obrony przed rozpędzoną jazdą husarską. Na lekcję należy umawiać się z dwutygodniowym wyprzedzeniem. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA, PARK STASZICA

 • Historia górnictwa rud żelaza – lekcja teoretyczna. Na zajęciach dzieci i młodzież mogą dowiedzieć się m.in. jak i kiedy powstała ruda żelaza, kiedy rozpoczęto wydobycie, jak wydobywano rudę żelaza w dawnych czasach w częstochowskim zagłębiu rudonośnym, na jakim obszarze występują rudy żelaza w regionie częstochowskim i jaką obejmują powierzchnię, jak wyglądały pierwsze kopalnie, do czego służył szybowskaz i tachograf, jak pracowali górnicy i jak wydobywali rudę żelaza w XX wieku, czym była „ściana”, na której wydobywano 90% rud, a czym „smyczenie kibla” oraz kopalnia wieloszybikowa. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)


DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ, UL. JASNOGÓRSKA 23

 • Życie i twórczość Haliny Poświatowskiej – lekcja teoretyczna prowadzona jest w domu rodzinnym urodzonej w Częstochowie Haliny Poświatowskiej, odbudowanym w 2006 roku. Muzeum Częstochowskie urządziło tam Dom Poezji, będący muzealną ekspozycją pamięci po tej wybitnej poetce, a także miejscem spotkań pisarzy, poetów i tych, którym nie są obojętne literatura i sztuka. Ekspozycję urządzono według scenariusza dr Elżbiety Hurnikowej z Uniwersytetu Humianistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (autorki książki o częstochowskich poetach). Każdą z sal zaaranżowano w innym kolorze, a całość ma charakter multimedialny – z głośników rozlega się głos Haliny Poświatowskiej, na ekranach wyświetlane są zdjęcia poetki z różnych okresów jej życia, a w gablotach umieszczono pamiątki po “Haśce” oraz różne wydania jej książek. Eksponaty do wystawy pochodzą ze zbiorów rodzinnych. Lekcję prowadzi Zbigniew Myga – brat zmarłej poetki. (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)

MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN, UL. KATEDRALNA 8

 • Święta i tradycje żydowskie – lekcja teoretyczna wprowadzająca w świat bogatej i ciekawej tradycji żydowskiej.
 • Żydzi częstochowianie – lekcja teoretyczna prowadzona w oparciu o wystawę stałą Żydzi Częstochowianie, przybliżająca życie, kulturę i obyczaje społeczności żydowskiej zamieszkującej przedwojenną Częstochowę.

SZTUKA

GALERIA DOBREJ SZTUKI, Al. NMP 47

Lekcje realizowane w oparciu o wystawę stałą „Sztuka polska XIX I XX w.”

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I – III:

 • Moja pierwsza wizyta w Muzeum – zaznajomienie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z muzeum, wystawiennictwem, sztuką, eksponatem – dziełem sztuki (obraz, rzeźba, grafika).
 • Poznajemy sztukę… – dzieci podejmują próbę „zrozumienia” dzieła sztuki, poznają warsztat artysty (narzędzia, m.in. sztaluga, paleta, dłuto, matryca drzeworytnicza, materiał, m.in. papier, płótno, marmur, glina itp.) (zalecana również dla klas IV – VI). Lekcje wzbogacone o warsztaty plastyczne.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI:

 • Temat w sztuce – zaznajomienie uczestników lekcji z podstawowymi tematami w dziedzinie malarstwa i rzeźby, m.in. pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura.
 • Malarskie puzzle – wprowadzenie terminów z zakresu wartości formalnych dzieła sztuki (m.in. kompozycja, barwa, przestrzeń, perspektywa)
 • Lustrzane odbicie – lekcja prowadzona w przestrzeni ekspozycyjnej wystawy Sztuka Polska XIX i XX wieku prezentującej zbiór grafik i rysunków. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z techniką graficzną i rysunkową (narzędzia, proces powstawania odbitek, różne rodzaje technik graficznych). Lekcja zalecana również dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SZKOŁY ŚREDNIE:

 • Obraz pod mikroskopem – analiza formalna i treściowa dzieła sztuki.
 • Sztuka okresu Młodej Polski – lekcja teoretyczna przybliżająca dzieje sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.
  Sztuka polska XX wieku (dwudziestolecie międzywojenne, sztuka polska po 1945 roku) (zalecana dla szkół ponadgimnazjalnych) – zajęcia teoretyczne przedstawiające oblicze sztuki polskiej XX wieku.

Części teoretycznej zajęć muzealnych towarzyszyć mogą, nawiązujące do tematu lekcji, warsztaty plastyczne przygotowane i prowadzone przez artystę – plastyka pracującego w Muzeum Częstochowskim. Na warsztatach wykorzystywane będą różnorodne materiały plastyczne, uczestnicy poznają tradycyjne, jak i nowatorskie techniki artystyczne.


ETNOGRAFIA

RATUSZ, AL. NMP 45

 • Osikowe cudeńka – lekcja warsztatowa o zapomnianej technice dekoracyjnej, która wykorzystywała wiórki drzewa osikowego do wykonywania kapeluszy, koszy, ozdób choinkowych, dekoracji do wnętrz mieszkalnych na pewno zainteresuje naszych małych gości. Dzięki Cepelii ozdoby wiórkowe były bardzo popularne w latach 60. i 70. XX wieku. Znajdowały się niemal w każdym domu w Polsce i na salonach międzynarodowych. Celem zajęć będzie wykonanie ozdoby z pasków papieru, przy wykorzystaniu techniki tworzenia dekoracji z wiórków osikowych. (szkoła podstawowa)
 • Cacka, leluje, klapoki… Wycinanki ludowe dawniej i dziś – lekcja warsztatowa, uczestnicy zapoznają się z wycinankami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski, poznają tradycyjne formy oraz techniki wycinankarskie. Podczas warsztatów plastycznych każdy uczestnik wykona zakładkę do książki ozdobioną własnoręcznie wyciętą, kolorową wycinanką. (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Lekcje związane z rokiem obrzędowym
  • Święta Bożego Narodzenia – omówienie symboliki, zwyczajów, historii świąt, z możliwością wykonania ozdoby świątecznej. (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
  • Święta Wielkanocne – przybliżenie zwyczajów, symboliki i tradycji związanych z Wielkanocą i wiosną, uzupełnione warsztatami plastycznymi. (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) 

PRZYRODA

SALA EDUKACYJNA PRZY ULICY KATEDRALNEJ 8

 • Ciekawostki z życia owadów. Owady podlegające w Polsce ochronie gatunkowej – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, nocne, chrząszcze), podczas której omawiane są takie zjawiska jak rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owady pożyteczne oraz szkodniki, jak również kolekcja owadów chronionych (motyli i chrząszczy), charakteryzująca entomofaunę naszego regionu oraz przyczyny i źródła zagrożeń występujące w przyrodzie. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, małże, łodziki, ramienionogi, skamieniałe kości pliozaura itp.) charakteryzujące okres jurajski w dziejach ziemi częstochowskiej. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzystywana jest kolekcja ornitologiczna, charakteryzująca ptaki żyjące w różnych środowiskach, np. las, woda, skały, otwarte przestrzenie itp. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowiska leśne (warstwowość lasu, skład gatunkowy, zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcioły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów). (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony środowiska. Osobowości przyrody rezerwatów naszego regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną ukazująca najważniejsze rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy roślin występujących na omawianym terenie. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zajęcia charakteryzujące biologię i środowisko życia nietoperzy z uwzględnieniem gatunków występujących w okolicach Częstochowy oraz wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kambryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozoicznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe zęby pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia jaskiniowego. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Osobowości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja prowadzona z wykorzystaniem kolekcji botanicznej (okazów zielnikowych) najcenniejszych roślin naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków endemicznych oraz reliktowych. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych, w skład której wchodzą motyle dzienne, nocne oraz chrząszcze reprezentujące różne krainy zoogeograficzne. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Charakterystyka ekosystemów naszego regionu – zajęcia charakteryzujące ekosystem oraz jego skład, ukazujące obieg materii i energii w przyrodzie oraz podstawowe poziomy troficzne (producenci, konsumenci, reducenci), na przykładzie ekosystemów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jaskiniowych. Na lekcji wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, oraz nietoperzy. (szkoła podstawowa kl. IV–VIII, szkoła ponadpodstawowa)
 • Populacja jako podstawa kształtowania środowiska. Przykłady populacji ziemi częstochowskiej – lekcja charakteryzująca populacje roślin i zwierząt w naszym regionie z wykorzystaniem eksponatów, podczas której omawiane są także podstawowe pojęcia ekologiczne, np: populacja, ekosystem czy biocenoza. (szkoła podstawowa kl. VII–VIII, szkoła ponadpodstawowa)
 • Wartości przyrodnicze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną charakteryzującą obszar projektowanego Parku Narodowego, podczas zajęć wykorzystywane są również okazy roślin i zwierząt bytujących na wyżej wymienionym terenie. (szkoła podstawowa kl. VII–VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci)
 • Płazy i gady okolic Częstochowy – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko oraz cechy życiowe wyżej wymienionych zwierząt. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Las karboński – zajęcia charakteryzujące okres karboński w dziejach ziemi z wykorzystaniem skamieniałości z wymienionego okresu (odciski kalamitów, sigilarii, kordaitów, skrzypów itp.). Eksponaty pochodzą z terenu Górnego Śląska. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
 • Ciekawostki i łosiu, który w Muzeum mieszka – podczas zajęć wykorzystywany jest spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Omawiana jest biologia, ekologia oraz interesujące zachowania tego niezwykłego zwierzęcia. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna. (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl