Lekcje

W związku z podjęciem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Zwiedzających i Gości, informujemy, że działalność edukacyjna Muzeum Częstochowskiego odbywa się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Umawiamy na zajęcia edukacyjne grupy 15-osobowe. Szczegóły pod nr. tel. 504757502.

 

Oferta edukacyjna Muzeum obejmuje lekcje z zakresu archeologii, historii, etnografii, przyrody i sztuki oraz zajęcia w Multicentrum ZODIAK.

Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Częstochowskiego.

Numery telefonów, pod którymi można umawiać lekcje:

 • lekcje muzealne: 504 757 502 – Dział Edukacji i Wystaw
 • lekcje w Multicentrum: 504 757 598 – Multicentrum ZODIAK

Zajęcia można umawiać telefonicznie minimum na 5-7 dni przed planowanym udziałem. W razie odwołania lekcji prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny.

Opłaty za lekcje muzealne:

 • Lekcja teoretyczna 60 min – 6 zł od osoby
 • Lekcja warsztatowa 90 min – 7 zł od osoby
 • Lekcja z oferty specjalnej – 10 zł od osoby
 • Warsztaty 90 min – 10 zł od osoby (zajęcia okazjonalne dla uczestników indywidualnych)

Maksymalna liczba uczestników lekcji muzealnych to 15 osób. W przypadku zajęć w Multicentrum ZODIAK – 15 osób.
Opłatę wnosi się w dniu lekcji w kasie obiektu, w którym przeprowadzona będzie lekcja.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Częstochowskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Częstochowskiego.


POBIERZ PLIK PDF Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO


OFERTA EDUKACYJNA
LEKCJE Z OFERTY STAŁEJ

ARCHEOLOGIA

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 20

SZKOŁY PODSTAWOWE, SZKOŁY ŚREDNIE:

Rezerwat Archeologiczny

 • Z mroku dziejów – lekcja teoretyczna w oparciu o zachowany in situ fragment cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.
 • Nie święci garnki lepią – lekcja teoretyczna prowadzona w oparciu o kolekcję ceramiki pradziejowej wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.
 • Biżuteria pradziejowa – lekcja o biżuterii wzbogacona o zajęcia warsztatowe: wykonywanie koralików (paciorków) z modeliny na wzór szklanych paciorków mozaikowych – importów z terenu Imperium Rzymskiego
  lub wykonywanie naszyjników z glinianych elementów.
 • Kiedy słońce było bogiem, czyli o wierzeniach w epoce brązu i na początku wczesnej epoki żelaza – lekcja wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie amuletów z gliny.
 • Odkryjmy przeszłość… Moda z czasów Mieszka I – lekcja zorganizowana z okazji rocznicy Chrztu Polski (966-2016)
 • Dotknij przeszłości – lekcja warsztatowa pozwalająca poznać przez dotyk układ i wyposażenie grobów na rakowskim cmentarzysku, odkryć kształty przedmiotów użytkowanych w pradziejach. Skierowana szczególnie do osób z dysfunkcją wzroku, ale również do wszystkich osób ciekawych kształtów i faktury przedmiotów codziennego użytku, ozdób czy broni dawnych ludów.
 • Warsztaty przygotowane w ramach projektu „Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy. W oparciu o makietę tyflograficzną cmentarzyska, przewodnik zapisany alfabetem Braille’a oraz kopie wielu zabytków z różnych okresów pradziejowych wykonane z różnych surowców.

HISTORIA

RATUSZ

 • 100 lat historii Częstochowy na pocztówce i fotografii – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną wybranego zbioru pocztówek i fotografii
 • Rody rycerskie i ich herby – lekcja trwa ok. 2 godzin
 • Eksponaty opowiadają historię – źródła historyczne w zbiorach muzealnych
 • Konfederacja barska w Częstochowie
 • Dzieje miasta Częstochowy. Od pradziejów do 1921 roku
 • Dzieje Częstochowy od pradziejów do konstytucji 3 maja 1791 (w tym: powstanie wsi i miasta Częstochowa, potop szwedzki, konfederacja barska, III wojna północna)
 • Dzieje Częstochowy od insurekcji kościuszkowskiej do wojny bolszewickiej (w tym: połączenie miast, powstanie listopadowe i styczniowe, rzemiosło i przemysł, organizacje społeczne)
 • Etap II: Lata utraty i odzyskiwania niepodległości 1794-1921
 • Częstochowa – miasto przemysłowe końca XIX i początku XX wieku

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA, PARK STASZICA

Historia górnictwa rud żelaza – lekcje prowadzone w oparciu o stałą wystawę w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza


DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ, UL. JASNOGÓRSKA 23

Lekcję muzealną o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej można umawiać telefonicznie pod numerem  504 757 502.


MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN

JĘZYKOWE MECYJE
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami języka hebrajskiego oraz poznają niektóre słowa i litery. Przekonają się, że wiele słów, których używamy w języku polskim, zapożyczonych jest z języka hebrajskiego.

ŚWIĘTA I TRADYCJE ŻYDOWSKIE
Lekcja teoretyczna wprowadzająca w świat bogatej i ciekawej tradycji żydowskiej.

ŻYDZI CZĘSTOCHOWIANIE
Lekcja teoretyczna prowadzona w oparciu o wystawę stałą Żydzi Częstochowianie, przybliżająca życie, kulturę i obyczaje społeczności żydowskiej zamieszkującej przedwojenną Częstochowę.


SZTUKA

GALERIA DOBREJ SZTUKI, Al. NMP 47

Lekcje realizowane w oparciu o wystawę stałą „Sztuka polska XIX I XX w.”

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I – III:

 • Moja pierwsza wizyta w Muzeum – zaznajomienie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z muzeum, wystawiennictwem, sztuką, eksponatem – dziełem sztuki (obraz, rzeźba, grafika).
 • Poznajemy sztukę… – dzieci podejmują próbę „zrozumienia” dzieła sztuki, poznają warsztat artysty (narzędzia, m.in. sztaluga, paleta, dłuto, matryca drzeworytnicza, materiał, m.in. papier, płótno, marmur, glina itp.) (zalecana również dla klas IV – VI). Lekcje wzbogacone o warsztaty plastyczne.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI:

  Temat w sztuce – zaznajomienie uczestników lekcji z podstawowymi tematami w dziedzinie malarstwa i rzeźby, m.in. pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura.

 • Malarskie puzzle – wprowadzenie terminów z zakresu wartości formalnych dzieła sztuki (m.in. kompozycja, barwa, przestrzeń, perspektywa)
 • Lustrzane odbicie – lekcja prowadzona w przestrzeni ekspozycyjnej wystawy Sztuka Polska XIX i XX wieku prezentującej zbiór grafik i rysunków. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z techniką graficzną i rysunkową (narzędzia, proces powstawania odbitek, różne rodzaje technik graficznych). Lekcja zalecana również dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SZKOŁY ŚREDNIE:

 • Obraz pod mikroskopem – analiza formalna i treściowa dzieła sztuki.
 • Sztuka okresu Młodej Polski – lekcja teoretyczna przybliżająca dzieje sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.
  Sztuka polska XX wieku (dwudziestolecie międzywojenne, sztuka polska po 1945 roku) (zalecana dla szkół ponadgimnazjalnych) – zajęcia teoretyczne przedstawiające oblicze sztuki polskiej XX wieku.
 • Części teoretycznej zajęć muzealnych towarzyszyć mogą, nawiązujące do tematu lekcji, warsztaty plastyczne przygotowane i prowadzone przez artystę – plastyka pracującego w Muzeum Częstochowskim. Na warsztatach wykorzystywane będą różnorodne materiały plastyczne, uczestnicy poznają tradycyjne, jak i nowatorskie techniki artystyczne.

DODATKOWA OFERTA DZIAŁU SZTUKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE, SZKOŁY ŚREDNIE:

Szerokie ramy czasowe wystawy Sztuka polska XIX i XX wieku umożliwiają przeprowadzenie lekcji na wybrany przez nauczyciela temat bazujący na prezentowanych na ekspozycji dziełach. Zagadnienia podjęte na lekcji mogą przykładowo dotyczyć: życia i twórczości poszczególnych artystów, zagadnień formalnych i treściowych w dziełach sztuki, stylistyki i przedstawicieli poszczególnych kierunków twórczych itp. Będą to lekcje teoretyczne z możliwością przeprowadzenia warsztatów plastycznych.


ETNOGRAFIA

RATUSZ, AL. NMP 45

 • Na szkle malowane… Sztuka ludowa i nieprofesjonalna – lekcja warsztatowa prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną oraz wybrane eksponaty z różnych dziedzin sztuki ludowej, m.in. rzeźby, malarstwa, malarstwa na szkle. Część warsztatowa pozwoli uczestnikom poznać tajniki malowania obrazów na szle.
 • Cacka, leluje, klapoki… Wycinanki ludowe dawniej i dziś – lekcja warsztatowa, uczestnicy zapoznają się z wycinankami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski, poznają tradycyjne formy oraz techniki wycinankarskie. Podczas warsztatów plastycznych każdy uczestnik wykona zakładkę do książki ozdobioną własnoręcznie wyciętą, kolorową wycinanką.

PRZYRODA

SALA EDUKACYJNA PRZY ULICY KATEDRALNEJ 8

SZKOŁY PODSTAWOWE, SZKOŁY ŚREDNIE

 • Płazy i gady okolic Częstochowy – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko oraz cechy ww. zwierząt.
 • Las karboński – zajęcia z wykorzystaniem skamieniałości z okresu karbońskiego (odciski kalamitów, sigillarii, kordaitów itp.) oraz prezentacji multimedialnej.
 • Ciekawostki z życia owadów – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, nocne, chrząszcze), podczas której omawiane są zjawiska: rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owady pożyteczne oraz szkodniki, jak również owady niebezpieczne dla człowieka.
 • Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, małże, łodziki, skamieniałe kości pliozaura itp.) charakteryzujące okres jurajski w dziejach ziemi częstochowskiej.
 • Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzystywana jest kolekcja ornitologiczna charakteryzująca ptaki żyjące w różnych środowiskach takich jak las, woda, skały, otwarte przestrzenie itp.
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Charakterystyka ekosystemów naszego regionu – zajęcia charakteryzujące ekosystem oraz jego skład, ukazujące obieg materii i energii w przyrodzie oraz podstawowe poziomy troficzne (producenci, konsumenci, reducenci). Na przykładzie ekosystemów naszego regionu zwracamy szczególną uwagę na ekosystemy jaskiniowe. Na lekcji wykorzystywane są okazy ptaków, owadów oraz nietoperzy.
 • Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowiska leśne (warstwowość lasu, skład gatunkowy, zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcioły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów).
 • Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony środowiska. Osobliwości przyrody rezerwatów naszego regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną ukazującą najważniejsze rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy roślin występujących na omawianym terenie.
 • Populacja jako podstawa kształtowania środowiska. Przykłady populacji ziemi częstochowskiej – lekcja charakteryzująca populacje roślin i zwierząt w naszym regionie z wykorzystaniem eksponatów, podczas której omawiane są także podstawowe pojęcia ekologiczne, np: populacja, ekosystem czy biocenoza.
 • Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zajęcia charakteryzujące rząd nietoperzy z wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej oraz prezentacji multimedialnej.
 • Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kambryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozoicznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości, m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe zęby Pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia jaskiniowego.
 • Osobliwości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja prowadzona z wykorzystaniem kolekcji botanicznej (okazów zielnikowych), najcenniejszych roślin naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków endemicznych oraz reliktowych.
 • Wartości przyrodnicze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną charakteryzującą obszar projektowanego Parku Narodowego. Podczas zajęć wykorzystywane są również okazy roślin i zwierząt bytujących na ww. terenie.
 • Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych.
 • Ciekawostki o łosiu, który w Muzeum mieszka – podczas zajęć wykorzystywany jest spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Omawiana jest biologia, ekologia oraz interesujące zachowania tego niezwykłego zwierzęcia. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna.

POBIERZ PLIK PDF Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl