Lekcje

Oferta lekcji muzealnych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, obejmuje tematy z zakresu archeologii, przyrody i etnografii.

Numery telefonów, pod którymi można umawiać lekcje:

lekcje muzealne: 504 757 502 – Dział Edukacji i Wystaw

Opłaty za lekcje muzealne dla grup:

lekcja teoretyczna (1 godz.) – 6 zł od osoby
lekcja warsztatowa (do 1,5 godz.) – 7 zł od osoby
lekcja z oferty specjalnej – 10 zł od osoby

Ważne:

Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Częstochowskiego. Zajęcia można umawiać telefonicznie, minimum na 5-7 dni przed planowanym udziałem.

W razie odwołania lekcji prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny. Opłatę wnosi się w dniu lekcji w kasie obiektu, w którym przeprowadzona będzie lekcja.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Częstochowskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Częstochowskiego.

OFERTA TEMATYCZNA

PRZYRODA 5 i 6-LATKI

Sala edukacyjna Działu Przyrody, ul. Katedralna 8

 • Zajęcia są prowadzone w oparciu o zbiory przyrodnicze i prezentacje multimedialne oraz podsumowywane poprzez prace plastyczne, rebusy, quizy, krzyżówki, gry, układanki, puzzle itp. dopasowane do grupy wiekowej uczestniczącej w zajęciach.
 • Ciekawostki z życia owadów. Owady podlegające w Polsce ochronie gatunkowej – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, nocne, chrząszcze), podczas której omawiane są zjawiska: rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owady pożyteczne oraz szkodniki, jak również kolekcja owadów chronionych (motyli i chrząszczy), charakteryzująca entomofaunę naszego regionu oraz przyczyny i źródła zagrożeń występujące w przyrodzie.
 • Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, małże, łodziki, skamieniałe kości Pliozaura itp.) charakteryzujące okres jurajski w dziejach ziemi częstochowskiej.
 • Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzystywana jest kolekcja ornitologiczna, charakteryzująca ptaki żyjące w różnych środowiskach takich jak las, woda, skały, otwarte przestrzenie itp.
 • Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowiska leśne (warstwowość lasu, skład gatunkowy, zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcioły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów).
 • Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony środowiska. Osobliwości przyrody rezerwatów naszego regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną ukazującą najważniejsze rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy roślin występujących na omawianym terenie.
 • Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zajęcia charakteryzujące biologię i środowisko życia nietoperzy z uwzględnieniem gatunków występujących w okolicach Częstochowy oraz wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej.
 • Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kambryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozoicznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości, m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe zęby Pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia jaskiniowego.
 • Osobliwości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja prowadzona z wykorzystaniem kolekcji botanicznej (okazów zielnikowych), najcenniejszych roślin naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków endemicznych oraz reliktowych.
 • Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych, w skład, której wchodzą motyle dzienne, nocne oraz chrząszcze reprezentujące różne krainy zoogeograficzne.
 • Płazy i gady okolic Częstochowy – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko oraz cechy ww. zwierząt.
 • Las karboński – zajęcia charakteryzujące okres karboński w dziejach ziemi z wykorzystaniem skamieniałości z wymienionego okresu (odciski kalamitów, sigillarii, kordaitów, skrzypów itp.). Eksponaty pochodzą z terenu Górnego Śląska.
 • Ciekawostki o łosiu, który w Muzeum mieszka – podczas zajęć wykorzystywany jest spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Omawiana jest biologia, ekologia oraz interesujące zachowania tego niezwykłego zwierzęcia. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna.

ARCHEOLOGIA 5 i 6 – LATKI

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

Lekcje Działu Archeologii prowadzone są w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie. Jest on wyjątkowym miejscem na mapie nie tylko Polski, ale Europy i świata. Prezentuje „in situ”, tj. w miejscu odkrycia, fragment nietypowego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej sprzed ok. 2500 lat.

Cmentarzysko wzbogacone o wystawę stałą Z mroku dziejów. Kultura łużycka, wystawę planszową Historia badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, makietę tyflograficzną cmentarzyska oraz wystawę kopii i powiększonych zdjęć przedmiotów pradziejowych dla osób z dysfunkcją wzroku, jest bazą lekcji i warsztatów dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dla dorosłych.

 • Nie święci garnki lepią – lekcja z oferty specjalnej prowadzona w oparciu o wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym z zachowanym fragmentem cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i kolekcję ceramiki pradziejowej wzbogacona jest o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach. Prace wykonane podczas zajęć przechodzą na własność uczestników lekcji.
 • Biżuteria pradziejowa – lekcja specjalna opowiadająca o funkcji zdobniczej przedmiotów i nie tylko… połączona z warsztatami wykonywania paciorków z modeliny na wzór szklanych paciorków – importów z terenu Imperium Rzymskiego, z poznaniem tajemnicy wykonywania mozaiki jako jednego z elementów zdobniczych (mozaiki przygotowują wcześniej archeolodzy, a utwardzone przez pracowników Rezerwatu paciorki można zabrać na pamiątkę).
 • Talizmany, amulety – lekcja warsztatowa o symbolice w przedmiotach pradziejowych, połączona z warsztatami z wykonywaniem elementów naszyjników czy ozdób z gliny.
 • Z mroku dziejów – lekcja o historiach niepisanych i o wyłaniającym się z „mroków” dziejowych obrazie ludzi żyjących na naszych terenach 2500 lat temu, wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.
 • Życie w pradawnym Biskupinie – lekcja opowiadająca o życiu w Biskupinie, osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej, wzbogacona jest o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny metodą wałeczkowo-taśmową, stosowaną w pradziejach przez społeczności nieznające koła garncarskiego.
 • Kiedy słońce było bogiem – lekcja o wierzeniach naszych przodków i śladach wierzeń w przedmiotach i zwyczajach, wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie z gliny amuletów i przedmiotów kultowych.
 • Dotknij przeszłości (dla osób niewidomych) – poznanie przez dotyk wyposażenia i układu grobów na cmentarzysku w Rezerwacie na podstawie makiety tyflograficznej i nagrania audio; poznanie kopii przedmiotów z różnych okresów pradziejowych, prezentowanych na wystawach archeologicznych zazwyczaj za szybą, za barierą, w znacznym oddaleniu.
 • W wersji dla widzących – odtworzenie faktury i kształtu poznanych tylko przez dotyk (z zawiązanymi oczami) przedmiotów, na rysunku (wymóg – własna opaska na oczy, chustka, itp.)
 • Chrzest 966 – Odkryjmy przeszłość. Moda w czasach Mieszka I – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację komputerową o aspektach życia w czasach Mieszka połączona o z pokazem mody – komponowaniem (a także drobnym szyciem) i przymierzaniem strojów z epoki, wykonywaniem ozdób, sesją zdjęciową w wybranych strojach, z przedmiotami charakterystycznymi dla epoki.

Dla grupy nauczycieli, przewodników, opiekunów mogą zostać przeprowadzone lekcje demonstracyjne czy przedstawiające naszą ofertę w Rezerwacie Archeologicznym.

Stary Ratusz, Stary Rynek 1

Oprowadzenie po wystawie stałej: Historia Częstochowy – miasta nad Wartą. 

ETNOGRAFIA 6 – LATKI

Ratusz, Plac Biegańskiego

 • Lekcje związane z rokiem obrzędowym:
  • Święta Bożego Narodzenia – omówienie symboliki, zwyczajów, historii świąt, z możliwością wykonania ozdoby świątecznej. 
  • Święta Wielkanocne – przybliżenia zwyczajów, symboliki i tradycji związanych z Wielkanocą i wiosną, uzupełnione warsztatami plastycznymi.
 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl