PRZYRODA W OCZACH DZIECKA III

Dział Przyrody
Muzeum Częstochowskiego
zaprasza wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej

PRZYRODA W OCZACH DZIECKA

Karta zgłoszenia uczestnictwa w III edycji konkursu przyrodniczo-plastycznego

Cele konkursu:
• Pogłębianie wiedzy o przyrodzie ziemi częstochowskiej.
• Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
• Poznawanie zbiorów przyrodniczych gromadzonych w Muzeum Częstochowskim.
• Kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony przyrody.
• Kształtowanie aktywności twórczej uczniów poprzez kontakt z eksponatami.
• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w plastycznych formach wypowiedzi.

Warunki konkursu:
• Każdy z uczestników może wykonać jedną lub dwie prace.
• Technika pracy oraz jej format zamieszczone zostały w regulaminie.
• Prace należy opisać na odwrocie oraz czytelnie wypełnić kartę zgłoszeniową.
• Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego.
2. W skład jury konkursu wchodzą:
mgr Ewa Kaczmarzyk – kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego,
mgr Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego,
mgr Małgorzata Stępniak – artysta plastyk, członek Zarządu Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie,
mgr Maria Jasińska – wiceprezes Z.O. LOP Częstochowa,
mgr Władysława Tkaczyk – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Częstochowie,
mgr Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody, ZSP nr 1, SP nr 40 w Częstochowie.
3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III oraz klasy IV-VI szkół podstawowych.
4. Tematyka prac powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej, inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z przyrody.
5. Prace należy składać do 20 grudnia 2013 roku w Dziale Przyrody Muzeum Częstochowskiego (Willa Generała, al. Wolności 30), lub nadsyłać na adres: Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, al. NMP 47, 42-217 Częstochowa z dopiskiem: III edycja Konkursu przyrodniczo-plastycznego.
6. Prace komisji konkursowej oraz wyłonienie laureatów przewidywane są w połowie stycznia 2014 roku, podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień – marzec 2014 r. Terminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum www.muzeumczestochowa.pl oraz rozesłane do szkół pocztą elektroniczną.
7. Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie.
8. Prace konkursowe należy wykonać w tradycyjnych technikach malarskich; format pracy A3.
9. Uczestnik konkursu (uczeń) może wykonać jedną lub dwie prace.
10. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z następującymi danymi:
tytuł pracy,
imię i nazwisko uczestnika,
wiek uczestnika,
nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu,
imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
11. Ww. dane należy wpisać na karcie zgłoszenia; metryczkę oraz kartę wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.
12. Prace powinny być zgodne z regulaminem i wykonane indywidualnie.
13. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Muzeum Częstochowskiego, pozostałe można odbierać u organizatora do końca 2014 roku.
14. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących posiedzenia Komisji Konkursowej i wyłonienia zwycięzców oraz terminu uroczystego wręczania nagród.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Przyrody: Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Janik, pod nr. tel. 504757990 oraz pod adresem e-mail: przyroda@muzeumczestochowa.pl.

Zapraszamy również do korzystania z oferty lekcji muzealnych z przyrody, w trakcie których można nie tylko zobaczyć ciekawe eksponaty, ale także poznać wiele ciekawostek związanych ze środowiskiem przyrodniczym naszego regionu.
Na zajęciach wykorzystujemy prezentacje multimedialne przygotowane przez Dział Przyrody, a także staramy się utrwalać wiedzę uczniów poprzez prace plastyczne, rebusy, quizy, krzyżówki itp.
Pełną ofertę naszych lekcji znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum oraz w folderze przygotowywanym przez Dział Przyrody i Dział Edukacji i Wystaw naszej placówki.

Serdecznie zapraszamy !

Karta zgłoszenia uczestnictwa w III edycji konkursu przyrodniczo-plastycznego

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl