Konkursu na imię dla łosia

 Regulamin konkursu na imię dla łosia z Muzeum Częstochowskiego

 I. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu na imię dla łosia jest Muzeum Częstochowskie – Dział Przyrody.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór najciekawszego imienia dla łosia i promocja zbiorów  przyrodniczych Muzeum Częstochowskiego.

III. Warunki uczestnictwa            

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci i młodzież, którzy w odpowiednim terminie prześlą propozycję imienia na wskazany adres.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną propozycję imienia.
 3. Propozycje imienia należy nadsyłać na adres email: przyroda@muzeumczestochowa.pl do 16 stycznia 2015 r. Do nadesłanej propozycji należy załączyć następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • wiek uczestnika;
 • nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu;
 • imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub rodzica).

 IV. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji, Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą,

która zostanie zamieszczona przy eksponacie.

W skład Komisji Konkursowej wejdą:

Ewa Kaczmarzyk – kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego.

Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego.

Matylda Ślosarska – Dział Edukacji i Wystaw Muzeum Częstochowskiego.

Anna Paleczek-Szumlas – Dział Edukacji i Wystaw Muzeum Częstochowskiego.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na koniec stycznia 2015 r.
 2. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum  Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl , laureat zostanie także powiadomiony

telefonicznie.

 1. Nagrodą w konkursie będzie kubek z fotografią łosia oraz bezpłatna lekcja muzealna

z przyrody dla klasy, do której uczęszcza zwycięzca.

 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia

zwycięzcy i przyznania nagrody.

 1. Nazwisko laureata i nazwa szkoły, której jest uczniem, zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl oraz na profilu społecznościowym FB Muzeum Częstochowskiego. Mogą być również wykorzystane

w drukowanych materiałach promujących działalność Muzeum Częstochowskiego, takich jak ulotki informacyjne czy publikacje zwarte.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zamieszczonych w ww. Regulaminie.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Przyrody: Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Janik pod nr. tel. 504757990 oraz pod adresem e-mail: przyroda@muzeumczestochowa.pl 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl