II Przyroda w oczach dziecka

II Przyroda w oczach dziecka

Karta zgłoszenia – doc

Karta zgłoszenia – pdf
___________________________________________________

Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego
zaprasza wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej

PRZYRODA W OCZACH DZIECKA

Cele konkursu:
– Pogłębianie wiedzy o przyrodzie ziemi częstochowskiej.
– Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
– Poznawanie zbiorów przyrodniczych gromadzonych w Muzeum Częstochowskim.
– Kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony przyrody.
– Kształtowanie aktywności twórczej uczniów poprzez kontakt z eksponatami.
– Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w plastycznych formach wypowiedzi.

Warunki konkursu:
– Każdy z uczestników może wykonać najwyżej dwie prace.
– Prace o określonym formacie należy wykonać odpowiednią techniką, zgodnie z regulaminem.
– Prace należy opisać na odwrocie oraz czytelnie wypełnić kartę zgłoszeniową.
– Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego.

2. W skład jury konkursu wchodzą:
mgr Ewa Kaczmarzyk – kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego
mgr Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego
mgr Małgorzata Stępniak – artysta plastyk, członek Zarządu Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie
mgr Maria Jasińska – wiceprezes Z.O. LOP Częstochowa
mgr Władysława Tkaczyk – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Częstochowie
mgr Teresa Jankowska – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Częstochowie
mgr Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody, SP nr 40 w Częstochowie

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III oraz klasy IV-VI szkół podstawowych.

4. Tematyka prac powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej, inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z przyrody.

5. Prace należy składać do 16.12.2011 roku w Dziale Przyrody Muzeum Częstochowskiego (Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47),
lub nadsyłać na adres: Dział Przyrody, Muzeum Częstochowskie, al. NMP 45 A, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem: II edycja Konkursu przyrodniczo-plastycznego

6. Prace komisji konkursowej oraz wyłonienie laureatów przewidywane są w połowie stycznia 2012 roku, podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród
i wyróżnień w miesiącach luty – marzec 2012 r. Terminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum www.muzeumczestochowa.pl oraz rozesłane do szkół pocztą elektroniczną.

7. Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie.

8. Prace konkursowe należy wykonać w technikach: tradycyjne techniki malarskie, farby wodne (akwarela, tempera, farby plakatowe);format pracy A3.
9. Uczestnik konkursu może wykonać najwyżej dwie prace.
10. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z następującymi danymi:

– tytuł pracy
– imię i nazwisko uczestnika
– wiek uczestnika
– nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego

11. Ww. dane należy wpisać na karcie zgłoszenia; metryczkę oraz kartę wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

12. Prace powinny być zgodne z regulaminem i wykonane indywidualnie.

13. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Muzeum Częstochowskiego i nie będą odsyłane autorom.

14. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących posiedzenia Komisji Konkursowej i wyłonienia zwycięzców oraz terminu uroczystego węczania nagród.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Przyrody:
Ewa Kaczmarzyk, Elżbieta Janik pod nr. tel. 34 368 21 64 oraz pod adresem
e-mail: przyroda@muzeumczestochowa.pl lub elajanik@o2.pl

Zapraszamy również do korzystania z oferty lekcji muzealnych z przyrody,
w trakcie których można nie tylko zobaczyć ciekawe eksponaty, ale także poznać wiele ciekawostek związanych ze środowiskiem przyrodniczym naszego regionu.

Na zajęciach wykorzystujemy prezentacje multimedialne przygotowane przez Dział Przyrody, a także staramy się utrwalać wiedzę uczniów poprzez prace plastyczne, rebusy, quizy, krzyżówki itp.
Pełną ofertę naszych lekcji znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum oraz w folderze przygotowywanym przez Dział Edukacji i Wystaw naszej placówki.

Serdecznie zapraszamy!

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl