Żydzi Częstochowianie

LIST OD AMBASADOR IZRAELA W POLSCE PANI ANNY AZARI

Warszawa, 22 marca 2017

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję „Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim”. Niestety, napięty kalendarz i wcześniejsze zobowiązanie nie pozwalają mi na czynny udział w tym ważnym wydarzeniu. Zapewniam Państwa jednak, że w tym dniu jestem z Wami całym sercem i myślami. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza konferencja odbywa się w nowo powstałym Muzeum, w którego otwarciu miałam przyjemność uczestniczyć.

Częstochowa jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych w Izraelu polskich miast. Młodzież izraelska przyjeżdżająca do Polski często odwiedza Wasze piękne miasto, zwiedzając zabytki, które oprócz sanktuarium i zespołu klasztornego Jasna Góra są również znaczące i istotne dla dziejów polskich Żydów. Częstochowa przez wiele wieków była ważnym ośrodkiem żydowskiej religii, tradycji i myśli politycznej. Wiemy, że w okresie międzywojenny, co trzeci mieszkaniec Częstochowy był Żydem i że wnieśli oni olbrzymi wkład w rozwój miasta. Znajdowały się tu liczne synagogi, szkoły, szpitale, ukazywały się żydowskie gazety po polsku, jidysz i nawet w języku hebrajskim. Wkroczenie Niemców do Częstochowy, już na początku września 1939 stanowiło kres tych wspaniałych dziejów i współżycia naszych obu narodów.

Przeszło pięć lat II Wojny Światowej było dla naszych narodów czasem okrutnej próby. Tu, na okupowanej ziemi polskiej nazistowskie Niemcy zbudowały straszną machinę śmierci, która pochłonęła życie milionów Żydów i wiele tysięcy Polaków. Cierpienia tamtych dni po raz kolejny splotły nasze losy. Mówiąc i myśląc o tamtych latach pragnę podkreślić, że nigdy nie zapomnimy o tysiącach szlachetnych ludziach, „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, którzy nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo spieszyli z pomocą prześladowanym Żydom.

Dzisiejsza konferencja jest kolejnym dowodem, że stosunki między Polską i Izraelem układają się dobrze na każdej płaszczyźnie. Jestem niezmiernie wdzięczna organizatorom i uczestnikom dzisiejszej konferencji. To właśnie dzięki Wam pamięć o żydowskiej historii Częstochowy nigdy nie zostanie zatarta.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Anna Azari
Ambasador Izraela w Polsce

PEŁNA WERSJA LISTU


We wtorek 28 marca 2017 zapraszamy na konferencję „Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim”

Muzeum Częstochowskie, ul. Katedralna 8, godz. 12.00-19.00

Organizatorzy:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Filologiczno-Historyczny

Muzeum Częstochowskie

Program:

12.00–13.30: zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Częstochowskiego Żydzi Częstochowianie przy ul. Katedralnej 8

13.30–14.00: przerwa

14.00–18.30: wystąpienia uczestników konferencji

około godz. 19.00: zakończenie konferencji

Tematy wystąpień:

dr hab. prof. AJD Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Dawne dzieje Izraela w regionie częstochowskim

dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ żydowskiego prawa religijnego na życie codzienne dziewiętnastowiecznej społeczności żydowskiej w Częstochowie

mgr Mateusz Matuszczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Gminy żydowskie w województwie kaliskim na początku istnienia Królestwa Polskiego

dr hab. prof. AJD Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Najstarsze częstochowskie rodziny żydowskie

mgr Adrian Musiał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Żydzi w Koniecpolu do I wojny światowej

mgr Olga Malina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Żydzi w Kłobucku

mgr Wiesław Paszkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie), Funkcjonariusze częstochowskiej gminy żydowskiej

mgr Urszula Wójcik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Osadnictwo żydowskie w świetle toponimii regionu częstochowskiego

mgr Anna Wójcik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Gubernia piotrkowska w raportach Jana Blocha z 1884 r.

dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski, Muzeum POLIN w Warszawie), Śliwki i paradygmaty. Pogrom żydów w Częstochowie 1902 r. – znaczenie historyczne

dr Wiesław Pięta (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Początki sportu żydowskiego na ziemi częstochowskiej

prof. dr hab. Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Źródła w języku jidysz do badania historii i kultury Żydów częstochowian w pierwszej połowie XX w.

dr Agnieszka Pobratyn (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Kultura teatralna częstochowskich Żydów. Stan i perspektywy badań

*****

Żydzi Częstochowianie

 

W przedwojennej Częstochowie mieszkało ponad 30 tysięcy Żydów Częstochowian. Tworzyli bardzo silną społeczność, a jednocześnie intensywnie uczestniczyli w życiu miasta. Hitlerowcy w czasie II wojny światowej w barbarzyński sposób zamordowali Ich w obozach śmierci. Im poświęcona jest wystawa Żydzi Częstochowianie.

Zygmunt A. Rolat

Alan Silberstein


Before the Second World War the Jewish population of Częstochowa totaled over 30,000 inhabitants. They formed a very strong community and actively contributed to the life of the city. During the Second World War, these Jews were sent to extermination camps by the Nazis where most met their early demise through appalling methods. This exhibition The Jews of Czestochowa is dedicated to them.

Zygmunt A. Rolat

Alan Silberstein

Publikacje książkowe:

Zygmunt Rolat
Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy – fragment książki

Cmentarz żydowski w Częstochowie – fragment książki

Przewodnik tom 1
Wiesław Paszkowski


FOTOGALERIA

Otwarcie wystawy „Żydzi Częstochowianie” – 20 IX 2016


 

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel.34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl