Projekty

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt przygotowany przez Dział Etnografii Muzeum Częstochowskiego, Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji, zyskał aprobatę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymał dofinansowanie z programu Wspieranie działań muzealnych 2019. Jest to przedsięwzięcie dwuletnie, podczas którego konserwacji zostaną poddane 92 obrazy, a 81 zyska nową oprawę. Ogólnie prace konserwatorsko-restauratorskie będą przeprowadzone na 122 obrazach.
W 2019 roku zostanie przeprowadzona konserwacja 29 obrazów olejnych oraz 6 na papierze. W 2020 roku zakonserwowanych zostanie 57 dzieł (13 olejnych, 24 kolaże na folii, 11 obrazów aluminiowych na kartonie, 9 kolaży z gazety).
Prace konserwatorsko-restauratorskie wykona Paulina Taranek.
Projekt zwieńczy wystawa, prezentująca zakres wykonanych zabiegów. Będzie ona prezentowana od listopada 2020 do lutego 2021 w Pawilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica w Częstochowie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miasta Częstochowy.

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl