Ogłoszenia

Protokół z wyboru wykonawcy zadania:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Częstochowskiego za 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Muzeum.

POBIERZ PLIK PDF

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl