Zapraszamy na konferencję

Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim

28 marca 2017 (wtorek)

godz. 12.00-19.00

Muzeum Częstochowskie, ul. Katedralna 8

 

Organizatorzy:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Filologiczno-Historyczny

Muzeum Częstochowskie

 

Program:

12.00–13.30

zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Częstochowskiego Żydzi Częstochowianie

przy ul. Katedralnej 8

13.30–14.00

przerwa

14.00–18.30

wystąpienia uczestników konferencji

około godz. 19.00

zakończenie konferencji

Tematy wystąpień:

dr hab. prof. AJD Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Dawne dzieje Izraela w regionie częstochowskim

dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ żydowskiego prawa religijnego na życie codzienne dziewiętnastowiecznej społeczności żydowskiej w Częstochowie

mgr Mateusz Matuszczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Gminy żydowskie w województwie kaliskim na początku istnienia Królestwa Polskiego

dr hab. prof. AJD Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Najstarsze częstochowskie rodziny żydowskie

mgr Adrian Musiał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Żydzi w Koniecpolu

do I wojny światowej

mgr Olga Malina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Żydzi w Kłobucku

mgr Wiesław Paszkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie), Funkcjonariusze częstochowskiej gminy żydowskiej

mgr Urszula Wójcik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Osadnictwo żydowskie w świetle toponimii regionu częstochowskiego

mgr Anna Wójcik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Gubernia piotrkowska w raportach Jana Blocha z 1884 r.

dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski, Muzeum POLIN w Warszawie), Śliwki i paradygmaty. Pogrom żydów w Częstochowie 1902 r. – znaczenie historyczne

dr Wiesław Pięta (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Początki sportu żydowskiego na ziemi częstochowskiej

prof. dr hab. Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Źródła w języku jidysz do badania historii i kultury Żydów częstochowian w pierwszej połowie XX w.

dr Agnieszka Pobratyn (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Kultura teatralna częstochowskich Żydów. Stan i perspektywy badań

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl