P R O G R A M

seminarium krajoznawczego
„Mijające krajobrazy Polski. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska”
Muzeum Częstochowskie, Ratusz
Al. NMP 54
7 września 2013 r., godz 10.00-16.00

Otwarcie seminarium
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego,
10.00 Przewodniczący Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

Sesja referatowa I

Ewolucja krajobrazu kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
10.15 – 10.45 Spojrzenie geograficzne
Dr hab. Urszula Myga-Piątek
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – ewolucja czy degradacja?
10.45 – 11.15 Dr Andrzej Tyc
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

11.15 – 11.45 O przemianach krajobrazu przełomu Warty pod Częstochową
Prof. dr hab. Janusz Hereźniak
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego

11.45 – 12.10 Walory przyrodnicze i rozwój ochrony przyrody Wyżyny
Dr Józef Partyka
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK

12.10 – 13.00 Przerwa na kawę

Sesja referatowa II

Krajobrazowy walor muraw kserotermicznych Wyżyny i ich przemiany
13.00 – 13.20 Dr hab. Beata Babczyńska-Sendek
Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego
Krajoznawcze znaczenie zamków położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – historia i współczesność
13.20 -13.40 Dr Dominik Ziarkowski
Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Twierdze Wyżyny
13.40 – 14.00 Dr inż. Krzysztof Wielgus
Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
Zmiany krajobrazu Częstochowy związane z rozwojem i upadkiem przemysłu
14.00 -14.20 wapienniczego
Prof. dr hab. Marian Głowacki
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe

14.20 – 14.40 Krajobraz jurajski jako źródło inspiracji artystycznej. Prace ze zbiorów
Muzeum Częstochowskiego
Katarzyna Sucharkiewicz
Dział Sztuki Muzeum Częstochowskiego
Cmentarze wojenne z 1914 r. w krajobrazie Wyżyny
14.40 – 15.00 Piotr Orman
Towarzystwo Jurajskie
Krajobraz doliny Wiercicy na dawnej ilustracji i pocztówce
15.00 – 15.20 Ewa Kaczmarzyk
Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego

15.20 – 16.00 Dyskusja
Zwiedzanie wystaw w Ratuszu Muzeum Częstochowskiego

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl