Józef Piłsudski. Życie – Śmierć – Kult

Otwarcie wystawy z kolekcji Mariusza Kolmasiaka
Ratusz
9 listopada 2017, godz. 11.00
Ekspozycja poświęcona Józefowi Klemensowi Piłsudskiemu (1867–1935), urodzonemu w Zułowie na Wileńszczyźnie w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Od 1875 r. mieszkał wraz z rodziną w Wilnie, gdzie rozpoczął naukę w rosyjskim gimnazjum. Należał tam do nielegalnego koła samokształceniowego „Spójnia”, które zajmowało się sprowadzaniem polskojęzycznych książek. W 1884 r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. W 1887 r. aresztowano go pod niesłusznym zarzutem uczestniczenia w zamachu na cara i skazano na pięć lat zesłania na Syberię. Po powrocie zaangażował się w pracę w Polskiej Partii Socjalistycznej, w której prowadził szeroką działalność wydawniczą, a po 1901 r. – gdy udało mu się uciec po aresztowaniu przez Rosjan – w miarę możliwości także militarną. W 1908 r. z jego inicjatywy powstał we Lwowie Związek Walki Czynnej, który z czasem związał się z jawnie działającymi formacjami strzeleckimi. W trakcie I wojny światowej jako brygadier stał na czele Legionów Polskich, które w miały wywalczyć polską niepodległość. Od 1916 r. działał politycznie, wchodząc w skład ustanowionej przez Niemców tymczasowej Rady Stanu. Po kryzysie przysięgowym w 1917 r. został internowany w Magdeburgu, skąd uwolniono go w listopadzie 1918 r. Następnie wybrany tymczasowym, a później już stałym Naczelnikiem Państwa, którym był do 1922 r. Pierwszy Marszałek Polski od 1920 r. W latach 1923–1926 wycofał się z życia publicznego do podwarszawskiego Sulejówka, skąd po przewrocie majowym powrócił do władzy, którą zakulisowo sprawował z Belwederu. Dwukrotnie był premierem, a ponadto przez wszystkie lata do śmierci ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. (opracowanie: Mariusz Kolmasiak)

 

na wernisaż wstęp wolny

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47,
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl