Lekcje

Oferta edukacyjna

„SKAMIENIAŁOŚCI JURAJSKIE – KLUCZ DO PRZESZŁOŚCI ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ” – warsztaty edukacyjne

Zapraszamy na lekcje muzealne Działu Przyrody na wystawie „Skamieniałości jurajskie – klucz do poznania przeszłości ziemi częstochowskiej”.

Zajęcia będą doskonałą okazją do poznani dziejów geologicznych regionu. Podczas zajęć poznamy świat sprzed 160 mln lat, w którym żyły amonity, belemnity, małże, ramienionogi, łodziki oraz gady morskie – pliozaury, plezjozaury oraz ichtiozaury. Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz szkół średnich. Zajęcia oprócz części teoretycznej będą podsumowane przez warsztaty plastyczne oraz quizy, krzyżówki i rebusy.

Termin: marzec – sierpień 2019 / Miejsce: Pawilon Wystawowy, Park Staszica /Grupy max. 25 osób/ Koszt warsztatów: 6 zł/osoba – lekcja teoretyczna; 7 zł/osoba – lekcja warsztatowa.

Zapisy: 504 757 502 Dział Edukacji i Wystaw

 

” HISTORIA POLSKI WEDŁUG KOMIKSU” – warsztaty plastyczne

Muzeum Częstochowskie zaprasza na warsztaty plastyczne zorganizowane na wystawie” HISTORIA POLSKI WEDŁUG KOMIKSU”. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o komiksie. Odkryją komiksy tworzone w Polsce. W części praktycznej nauczą się, jak samemu stworzyć komiks. Będą mieli okazję pogłębić wiedzę o komiksach i sami stworzą historię „ukrytą” w obrazach. Warsztaty odbywają się we wtorki (młodsze grupy) i czwartki (starsze grupy – zwiedzanie z historykiem).

Termin: kwiecień – maj 2019 / Miejsce: Pawilon Wystawowy, Park Staszica / Grupy max. 25 osób / Koszt warsztatów: 7 zł/osoba.

Zapisy: 504 757 502 Dział Edukacji i Wystaw

Oferta tematyczna lekcji muzealnych z zakresu archeologii, historii, etnografii, przyrody, sztuki.
Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Częstochowskiego.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Częstochowskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Częstochowskiego.

Numery telefonów, pod którymi można umawiać lekcje muzealne:

lekcje muzealne z oferty tematycznej:  34 360 56 31 / 504 757 502

Multicentrum ZODIAK – tel. 504 757 598

CENY LEKCJI I WARSZTATÓW – szczegóły w zakładce EDUKACJA

EDUKACJA:

Opłaty za lekcje muzealne (z wyłączeniem Multicentrum „Zodiak”):

lekcja muzealna warsztatowa (do 1,5 godz.) – 7 zł od osoby (max 25 osób), opiekunowie – wstęp wolny

lekcja muzealna teoretyczna (1 godz.) – 6 zł od osoby (max 25 osób), opiekunowie – wstęp wolny

Warsztaty rodzinne (do 2 godz.): 10 zł – od osoby, opiekunowie – wstęp wolny

Opłaty za lekcje muzealne realizowane w Multicentrum „Zodiak”:

lekcja muzealna warsztatowa dla grup zorganizowanych (do 1,5 godz.) – 7 zł od osoby (max 20 osób)

warsztaty dla uczestników indywidualnych  – 10 zł od osoby.

Zajęcia można umawiać telefonicznie pod nr. 504 757 502, minimum na 5-7 dni przed planowanym udziałem.
W razie odwołania lekcji prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny.
Opłatę wnosi się w dniu lekcji w kasie obiektu, w którym przeprowadzona będzie lekcja.

ARCHEOLOGIA

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 20

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY ŚREDNIE

Rezerwat Archeologiczny

Z mroku dziejów – lekcja teoretyczna w oparciu o zachowany in situ fragment cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.

Nie święci garnki lepią – lekcja teoretyczna prowadzona w oparciu o kolekcję ceramiki pradziejowej wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.

Warsztat młodego archeologa – lekcja warsztatowa przybliżająca uczestnikom tajniki archeologicznej pracy wykopaliskowej połączona z odnajdywaniem i identyfikacją zabytków na wystawie pt. „Z mroku dziejów”.

Biżuteria pradziejowa – lekcja o biżuterii wzbogacona o zajęcia warsztatowe:

– wykonywanie koralików (paciorków) z modeliny na wzór szklanych paciorków mozaikowych – importów z terenu Imperium Rzymskiego
– lub wykonywanie naszyjników z glinianych elementów.

Kiedy słońce było bogiem, czyli o wierzeniach w epoce brązu i na początku wczesnej epoki żelaza – lekcja wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie amuletów z gliny.

Odkryjmy przeszłość… Moda z czasów Mieszka I – lekcja zorganizowana z okazji rocznicy Chrztu Polski (966-2016)

Dotknij przeszłości – lekcja warsztatowa pozwalająca poznać przez dotyk układ i wyposażenie grobów na rakowskim cmentarzysku, odkryć kształty przedmiotów użytkowanych w pradziejach. Skierowana szczególnie do osób z dysfunkcją wzroku, ale również do wszystkich osób ciekawych kształtów i faktury przedmiotów codziennego użytku, ozdób czy broni dawnych ludów.

Warsztaty przygotowane w ramach projektu „Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy. W oparciu o makietę tyflograficzną cmentarzyska, przewodnik zapisany alfabetem Braille’a oraz kopie wielu zabytków z różnych okresów pradziejowych wykonane z różnych surowców.

HISTORIA

RATUSZ

100 lat historii Częstochowy na pocztówce i fotografii – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną wybranego zbioru pocztówek i fotografii

Rody rycerskie i ich herby – lekcja trwa ok. 2 godzin

Eksponaty opowiadają historię – źródła historyczne w zbiorach muzealnych

Konfederacja barska w Częstochowie

Dzieje miasta Częstochowy. Od pradziejów do 1921 roku

Dzieje Częstochowy od pradziejów do konstytucji 3 maja 1791 (w tym: powstanie wsi i miasta Częstochowa, potop szwedzki, konfederacja barska, III wojna północna)

Dzieje Częstochowy od insurekcji kościuszkowskiej do wojny bolszewickiej (w tym: połączenie miast, powstanie listopadowe i styczniowe, rzemiosło i przemysł, organizacje społeczne)

Częstochowa – miasto przemysłowe końca XIX i początku XX wieku

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA, PARK STASZICA
Historia górnictwa rud żelaza – lekcje prowadzone w oparciu o stałą wystawę w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ, UL. JASNOGÓRSKA 23

Lekcję muzealną o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej można umawiać telefonicznie pod numerem  504 757 502.

SZTUKA
GALERIA DOBREJ SZTUKI, Al. NMP 47

Lekcje realizowane w oparciu o wystawę stałą „Sztuka polska XIX I XX w.”

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I – III:

Moja pierwsza wizyta w Muzeum – zaznajomienie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z muzeum, wystawiennictwem, sztuką, eksponatem – dziełem sztuki (obraz, rzeźba, grafika).

Poznajemy sztukę… – dzieci podejmują próbę „zrozumienia” dzieła sztuki, poznają warsztat artysty (narzędzia, m.in. sztaluga, paleta, dłuto, matryca drzeworytnicza, materiał, m.in. papier, płótno, marmur, glina itp.) (zalecana również dla klas IV – VI). Lekcje wzbogacone o warsztaty plastyczne.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI:
Temat w sztuce – zaznajomienie uczestników lekcji z podstawowymi tematami w dziedzinie malarstwa i rzeźby, m.in. pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura.

Malarskie puzzle – wprowadzenie terminów z zakresu wartości formalnych dzieła sztuki (m.in. kompozycja, barwa, przestrzeń, perspektywa)

Lustrzane odbicie – lekcja prowadzona w przestrzeni ekspozycyjnej wystawy Sztuka Polska XIX i XX wieku prezentującej zbiór grafik i rysunków. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z techniką graficzną i rysunkową (narzędzia, proces powstawania odbitek, różne rodzaje technik graficznych). Lekcja zalecana również dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE:

Obraz pod mikroskopem – analiza formalna i treściowa dzieła sztuki.

Sztuka okresu Młodej Polski – lekcja teoretyczna przybliżająca dzieje sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.
Sztuka polska XX wieku (dwudziestolecie międzywojenne, sztuka polska po 1945 roku) (zalecana dla szkół ponadgimnazjalnych) – zajęcia teoretyczne przedstawiające oblicze sztuki polskiej XX wieku.

Części teoretycznej zajęć muzealnych towarzyszyć mogą, nawiązujące do tematu lekcji, warsztaty plastyczne przygotowane i prowadzone przez artystę – plastyka pracującego w Muzeum Częstochowskim. Na warsztatach wykorzystywane będą różnorodne materiały plastyczne, uczestnicy poznają tradycyjne, jak i nowatorskie techniki artystyczne.

DODATKOWA OFERTA DZIAŁU SZTUKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADGIMNAZJALNE.

Szerokie ramy czasowe wystawy Sztuka polska XIX i XX wieku umożliwiają przeprowadzenie lekcji na wybrany przez nauczyciela temat bazujący na prezentowanych na ekspozycji dziełach. Zagadnienia podjęte na lekcji mogą przykładowo dotyczyć: życia i twórczości poszczególnych artystów, zagadnień formalnych i treściowych w dziełach sztuki, stylistyki i przedstawicieli poszczególnych kierunków twórczych itp. Będą to lekcje teoretyczne z możliwością przeprowadzenia warsztatów plastycznych.

ETNOGRAFIA

RATUSZ, AL. NMP 45

Na szkle malowane… Sztuka ludowa i nieprofesjonalna – lekcja warsztatowa prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną oraz wybrane eksponaty z różnych dziedzin sztuki ludowej, m.in. rzeźby, malarstwa, malarstwa na szkle. Część warsztatowa pozwoli uczestnikom poznać tajniki malowania obrazów na szle.

Cacka, leluje, klapoki… Wycinanki ludowe dawniej i dziś – lekcja warsztatowa, uczestnicy zapoznają się z wycinankami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski, poznają tradycyjne formy oraz techniki wycinankarskie. Podczas warsztatów plastycznych każdy uczestnik wykona zakładkę do książki ozdobioną własnoręcznie wyciętą, kolorową wycinanką.

PRZYRODA

SALA EDUKACYJNA PRZY ULICY KATEDRALNEJ 8

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY ŚREDNIE

Płazy i gady okolic Częstochowy – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko oraz cechy ww. zwierząt.

Las karboński – zajęcia z wykorzystaniem skamieniałości z okresu karbońskiego (odciski kalamitów, sigillarii, kordaitów itp.) oraz prezentacji multimedialnej.

Ciekawostki z życia owadów – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, nocne, chrząszcze), podczas której omawiane są zjawiska: rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owady pożyteczne oraz szkodniki, jak również owady niebezpieczne dla człowieka.

Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, małże, łodziki, skamieniałe kości pliozaura itp.) charakteryzujące okres jurajski w dziejach ziemi częstochowskiej.

Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzystywana jest kolekcja ornitologiczna charakteryzująca ptaki żyjące w różnych środowiskach takich jak las, woda, skały, otwarte przestrzenie itp.

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Charakterystyka ekosystemów naszego regionu – zajęcia charakteryzujące ekosystem oraz jego skład, ukazujące obieg materii i energii w przyrodzie oraz podstawowe poziomy troficzne (producenci, konsumenci, reducenci). Na przykładzie ekosystemów naszego regionu zwracamy szczególną uwagę na ekosystemy jaskiniowe. Na lekcji wykorzystywane są okazy ptaków, owadów oraz nietoperzy.

Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowiska leśne (warstwowość lasu, skład gatunkowy, zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcioły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów).

Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony środowiska. Osobliwości przyrody rezerwatów naszego regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną ukazującą najważniejsze rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy roślin występujących na omawianym terenie.

Populacja jako podstawa kształtowania środowiska. Przykłady populacji ziemi częstochowskiej – lekcja charakteryzująca populacje roślin i zwierząt w naszym regionie z wykorzystaniem eksponatów, podczas której omawiane są także podstawowe pojęcia ekologiczne, np: populacja, ekosystem czy biocenoza.

Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zajęcia charakteryzujące rząd nietoperzy z wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej oraz prezentacji multimedialnej.

Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kambryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozoicznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości, m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe zęby Pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia jaskiniowego.

Osobliwości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja prowadzona z wykorzystaniem kolekcji botanicznej (okazów zielnikowych), najcenniejszych roślin naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków endemicznych oraz reliktowych.

Wartości przyrodnicze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną charakteryzującą obszar projektowanego Parku Narodowego. Podczas zajęć wykorzystywane są również okazy roślin i zwierząt bytujących na ww. terenie.

Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych.

Ciekawostki o łosiu, który w Muzeum mieszka – podczas zajęć wykorzystywany jest spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Omawiana jest biologia, ekologia oraz interesujące zachowania tego niezwykłego zwierzęcia. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna.

Oferta edukacyjna Multicentrum „ZODIAK” na stronie: http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl/

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl