Lekcje

 

Oferta edukacyjna Muzeum obejmuje lekcje z zakresu archeologii, historii, etnografii, przyrody i sztuki oraz zajęcia w Multicentrum ZODIAK.

Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Częstochowskiego.

 

Numery telefonów, pod którymi można umawiać lekcje:

lekcje muzealne: 504 757 502 – Dział Edukacji i Wystaw

lekcje w Multicentrum: 504 757 598 – Multicentrum ZODIAK

Zajęcia można umawiać telefonicznie minimum na 5-7 dni przed planowanym udziałem. W razie odwołania lekcji prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny.

 

Opłaty za lekcje muzealne:

  • Lekcja teoretyczna 60 min – 6 zł od osoby
  • Lekcja warsztatowa 90 min – 7 zł od osoby
  • Lekcja z oferty specjalnej10 zł od osoby
  • Warsztaty 90 min – 10 zł od osoby (zajęcia okazjonalne dla uczestników indywidualnych)

Maksymalna liczba uczestników lekcji muzealnych to 25 osób. W przypadku zajęć w Multicentrum ZODIAK – 20 osób.
Opłatę wnosi się w dniu lekcji w kasie obiektu, w którym przeprowadzona będzie lekcja.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Częstochowskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Częstochowskiego.

 

OFERTA EDUKACYJNA:

 

LEKCJE OKAZJONALNE

 

13–24.01.2020 r. Ferie w Muzeum

Muzeum Częstochowskie zaprasza grupy zorganizowane do skorzystania z ciekawej oferty na Ferie 2020:

Harmonogram:

  • 9.30–11.00 grupa zorganizowana (do 25 osób)

Koszt zajęć:

  • lekcja teoretyczna 6 zł/osoba
  • lekcja warsztatowa 7 zł/osoba
  • lekcja z oferty specjalnej 10 zł/osob

Rezerwacja:

Na zajęcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 504 757 502 – Dział Edukacji i Wystaw

 

I tydzień

14.01 wtorek

Rycerze, herby i zbroje – Dział Historii

Dzieci dowiedzą się, jaką rolę pełniło w średniowieczu rycerstwo, jakie miało wyposażenie i sposoby identyfikacji na polu walki poprzez system herbów, a na zakończenie spotkania jedno z nich zostanie ubrane przez pozostałych uczestników zajęć w replikę kompletnej zbroi rycerskiej!

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasa VI-VIII

miejsce: Ratusz, pl. Biegańskiego – parter, wystawa Dzieje miasta Częstochowy

czas trwania: 2 h

rodzaj lekcji: lekcja warsztatowa-grupa

 

16.01 czwartek

Nie święci garnki lepią – Dział Archeologii

Dzieci zwiedzą stałą wystawę poświęconą kulturze łużyckiej oraz będą lepić pamiątkowe naczynia z gliny metodą pradziejową – bez użycia koła garncarskiego.

grupa wiekowa: dzieci powyżej 4 roku życia

miejsce: Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

czas trwania: 1,5 h

uwagi: Uczestnicy powinni posiadać pudełka, by zabrać do domu własnoręcznie wykonane naczynia.

rodzaj lekcji: lekcja z oferty specjalnej-grupa

 

17.01 piątek

Jak zwierzęta spędzają zimę? – Dział Przyrody

Jakie sposoby mają zwierzęta, by przetrwać zimę? Dzieci posłuchają opowieści o owadach, płazach, ptakach, ssakach i zwrócą uwagę na zwierzęta, które zimą wymagają dokarmiania. Obejrzą ciekawe eksponaty i prezentację multimedialną. Zaprojektują własne kartonowe karmniki dla ptaków.

grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa

miejsce: sala edukacyjna, Kamienica Mieszczańska, ul. Katedralna 8

czas trwania: 1,5 h

rodzaj lekcji: lekcja warsztatowa-grupa

 

II tydzień

21.01 wtorek

Zimowe fantazje w Muzeum – Dział Sztuki

Dzieci zwiedzą wystawę stałą Sztuka polska XIX i XX w. oraz poznają dzieła sztuki (malarstwo, grafika) podejmujące temat zimy (krajobrazy, sceny rodzajowe, portrety górali, abstrakcje). Następnie uczestnicy wykorzystując różnorodne materiały, stworzą własne prace artystyczne.

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasa III–VII

miejsce: Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47 (część teoretyczna), Ratusz, pl. Biegańskiego (część warsztatowa)

czas trwania: 1,5 h

rodzaj lekcji: lekcja warsztatowa-grupa

 

23.01 czwartek

Szopki krakowskie – Dział Etnografii

Dzieci zwiedzą wystawę Szopki krakowskie z Muzeum Krakowa i wykonają swoje własne szopki wzorowane na tradycyjnych szopkach krakowskich wpisanych na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasa I–VIII

miejsce: Ratusz, pl. Biegańskiego

czas trwania: 1,5 h

rodzaj lekcji: lekcja z oferty specjalnej-grupa

 

24.01 piątek

Historia górnictwa rud żelaza – Dział Historii

Dzieci i młodzież zwiedzą wystawę stałą. Dowiedzą się m.in., jak i kiedy powstała ruda żelaza, kiedy rozpoczęto wydobycie, jak wydobywano rudę żelaza w dawnych czasach w częstochowskim zagłębiu rudonośnym, na jakim obszarze występują rudy żelaza w regionie częstochowskim i jaką obejmują powierzchnię, jak wyglądały pierwsze kopalnie, do czego służył szybowskaz i tachograf, jak pracowali górnicy i jak wydobywali rudę żelaza w XX w., czym była „ściana”, na której wydobywano 90% rud, a czym „smyczenie kibla” oraz kopalnia wieloszybikowa.

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa

miejsce: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park Staszica

czas trwania: 1 h

rodzaj lekcji: lekcja teoretyczna-grupa

 

Muzeum Częstochowskie zaprasza również do skorzystania z oferty w Multicentrum ZODIAK:

 

13–24.01.2020

Tajemnice wiatru – Multicentrum ZODIAK

Zajęcia będą miały charakter naukowy, plastyczny i techniczny. Ich głównym tematem będzie wiatr. Dzieci dowiedzą się, co to jest wiatr i jak powstaje, jakie są sposoby jego pomiaru i wykorzystania, zmieniające się na przestrzeni wieków. Poznając różne typy wiatru, sprawdzą m.in., w których górach wieje halny, a gdzie może pojawić się chinook.

Harmonogram:

  • poniedziałek, wtorek, środa

12.00–13.30 grupa zorganizowana (do 20 osób)

  • czwartek, piątek

9.00–10.30 grupa zorganizowana (do 20 osób)

12.00–13.30 grupa zorganizowana (do 20 osób)

 

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasa I–V

miejsce: Multicentrum ZODIAK, Park Staszica

czas trwania: 1,5 h – grupa (7 zł/os.)

rodzaj lekcji: lekcja warsztatowa-grupa

uwagi: W Multicentrum ZODIAK obowiązuje obuwie zmienne

Rezerwacja:

Na zajęcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 504 757 598 – Multicentrum ZODIAK

Szczegółowe informacje:

http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl/oferta-dla-grup-zorganizowanych

 


10 grudnia 2019 – 2 lutego 2020 r. – SZOPKI KRAKOWSKIE – wystawa i warsztaty edukacyjne prowadzone w oparciu o ekspozycję prezentującą szopki krakowskie, które zostały wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zapraszamy grupy zorganizowane.

oferta do pobrania: SZOPKI KRAKOWSKIE – oferta edukacyjna

 

LEKCJE Z OFERTY STAŁEJ

 

ARCHEOLOGIA

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 20

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY ŚREDNIE

Rezerwat Archeologiczny

Z mroku dziejów – lekcja teoretyczna w oparciu o zachowany in situ fragment cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.

Nie święci garnki lepią – lekcja teoretyczna prowadzona w oparciu o kolekcję ceramiki pradziejowej wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.

Warsztat młodego archeologa – lekcja warsztatowa przybliżająca uczestnikom tajniki archeologicznej pracy wykopaliskowej połączona z odnajdywaniem i identyfikacją zabytków na wystawie pt. „Z mroku dziejów”.

Biżuteria pradziejowa – lekcja o biżuterii wzbogacona o zajęcia warsztatowe:

– wykonywanie koralików (paciorków) z modeliny na wzór szklanych paciorków mozaikowych – importów z terenu Imperium Rzymskiego
– lub wykonywanie naszyjników z glinianych elementów.

Kiedy słońce było bogiem, czyli o wierzeniach w epoce brązu i na początku wczesnej epoki żelaza – lekcja wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie amuletów z gliny.

Odkryjmy przeszłość… Moda z czasów Mieszka I – lekcja zorganizowana z okazji rocznicy Chrztu Polski (966-2016)

Dotknij przeszłości – lekcja warsztatowa pozwalająca poznać przez dotyk układ i wyposażenie grobów na rakowskim cmentarzysku, odkryć kształty przedmiotów użytkowanych w pradziejach. Skierowana szczególnie do osób z dysfunkcją wzroku, ale również do wszystkich osób ciekawych kształtów i faktury przedmiotów codziennego użytku, ozdób czy broni dawnych ludów.

Warsztaty przygotowane w ramach projektu „Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy. W oparciu o makietę tyflograficzną cmentarzyska, przewodnik zapisany alfabetem Braille’a oraz kopie wielu zabytków z różnych okresów pradziejowych wykonane z różnych surowców.

HISTORIA

RATUSZ

100 lat historii Częstochowy na pocztówce i fotografii – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną wybranego zbioru pocztówek i fotografii

Rody rycerskie i ich herby – lekcja trwa ok. 2 godzin

Eksponaty opowiadają historię – źródła historyczne w zbiorach muzealnych

Konfederacja barska w Częstochowie

Dzieje miasta Częstochowy. Od pradziejów do 1921 roku

Dzieje Częstochowy od pradziejów do konstytucji 3 maja 1791 (w tym: powstanie wsi i miasta Częstochowa, potop szwedzki, konfederacja barska, III wojna północna)

Dzieje Częstochowy od insurekcji kościuszkowskiej do wojny bolszewickiej (w tym: połączenie miast, powstanie listopadowe i styczniowe, rzemiosło i przemysł, organizacje społeczne)

Etap II: Lata utraty i odzyskiwania niepodległości 1794-1921

Częstochowa – miasto przemysłowe końca XIX i początku XX wieku

MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA, PARK STASZICA


Historia górnictwa rud żelaza – lekcje prowadzone w oparciu o stałą wystawę w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

DOM POEZJI – MUZEUM HALINY POŚWIATOWSKIEJ, UL. JASNOGÓRSKA 23

Lekcję muzealną o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej można umawiać telefonicznie pod numerem  504 757 502.

SZTUKA
GALERIA DOBREJ SZTUKI, Al. NMP 47


Lekcje realizowane w oparciu o wystawę stałą „Sztuka polska XIX I XX w.”

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I – III:

Moja pierwsza wizyta w Muzeum – zaznajomienie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z muzeum, wystawiennictwem, sztuką, eksponatem – dziełem sztuki (obraz, rzeźba, grafika).

Poznajemy sztukę… – dzieci podejmują próbę „zrozumienia” dzieła sztuki, poznają warsztat artysty (narzędzia, m.in. sztaluga, paleta, dłuto, matryca drzeworytnicza, materiał, m.in. papier, płótno, marmur, glina itp.) (zalecana również dla klas IV – VI). Lekcje wzbogacone o warsztaty plastyczne.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI:
Temat w sztuce – zaznajomienie uczestników lekcji z podstawowymi tematami w dziedzinie malarstwa i rzeźby, m.in. pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura.

Malarskie puzzle – wprowadzenie terminów z zakresu wartości formalnych dzieła sztuki (m.in. kompozycja, barwa, przestrzeń, perspektywa)

Lustrzane odbicie – lekcja prowadzona w przestrzeni ekspozycyjnej wystawy Sztuka Polska XIX i XX wieku prezentującej zbiór grafik i rysunków. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z techniką graficzną i rysunkową (narzędzia, proces powstawania odbitek, różne rodzaje technik graficznych). Lekcja zalecana również dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE:

Obraz pod mikroskopem – analiza formalna i treściowa dzieła sztuki.

Sztuka okresu Młodej Polski – lekcja teoretyczna przybliżająca dzieje sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.
Sztuka polska XX wieku (dwudziestolecie międzywojenne, sztuka polska po 1945 roku) (zalecana dla szkół ponadgimnazjalnych) – zajęcia teoretyczne przedstawiające oblicze sztuki polskiej XX wieku.

Części teoretycznej zajęć muzealnych towarzyszyć mogą, nawiązujące do tematu lekcji, warsztaty plastyczne przygotowane i prowadzone przez artystę – plastyka pracującego w Muzeum Częstochowskim. Na warsztatach wykorzystywane będą różnorodne materiały plastyczne, uczestnicy poznają tradycyjne, jak i nowatorskie techniki artystyczne.

DODATKOWA OFERTA DZIAŁU SZTUKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADGIMNAZJALNE.

Szerokie ramy czasowe wystawy Sztuka polska XIX i XX wieku umożliwiają przeprowadzenie lekcji na wybrany przez nauczyciela temat bazujący na prezentowanych na ekspozycji dziełach. Zagadnienia podjęte na lekcji mogą przykładowo dotyczyć: życia i twórczości poszczególnych artystów, zagadnień formalnych i treściowych w dziełach sztuki, stylistyki i przedstawicieli poszczególnych kierunków twórczych itp. Będą to lekcje teoretyczne z możliwością przeprowadzenia warsztatów plastycznych.

ETNOGRAFIA

RATUSZ, AL. NMP 45

Na szkle malowane… Sztuka ludowa i nieprofesjonalna – lekcja warsztatowa prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną oraz wybrane eksponaty z różnych dziedzin sztuki ludowej, m.in. rzeźby, malarstwa, malarstwa na szkle. Część warsztatowa pozwoli uczestnikom poznać tajniki malowania obrazów na szle.

Cacka, leluje, klapoki… Wycinanki ludowe dawniej i dziś – lekcja warsztatowa, uczestnicy zapoznają się z wycinankami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski, poznają tradycyjne formy oraz techniki wycinankarskie. Podczas warsztatów plastycznych każdy uczestnik wykona zakładkę do książki ozdobioną własnoręcznie wyciętą, kolorową wycinanką.

PRZYRODA

SALA EDUKACYJNA PRZY ULICY KATEDRALNEJ 8

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY ŚREDNIE

Płazy i gady okolic Częstochowy – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko oraz cechy ww. zwierząt.

Las karboński – zajęcia z wykorzystaniem skamieniałości z okresu karbońskiego (odciski kalamitów, sigillarii, kordaitów itp.) oraz prezentacji multimedialnej.

Ciekawostki z życia owadów – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, nocne, chrząszcze), podczas której omawiane są zjawiska: rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owady pożyteczne oraz szkodniki, jak również owady niebezpieczne dla człowieka.

Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, małże, łodziki, skamieniałe kości pliozaura itp.) charakteryzujące okres jurajski w dziejach ziemi częstochowskiej.

Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzystywana jest kolekcja ornitologiczna charakteryzująca ptaki żyjące w różnych środowiskach takich jak las, woda, skały, otwarte przestrzenie itp.

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Charakterystyka ekosystemów naszego regionu – zajęcia charakteryzujące ekosystem oraz jego skład, ukazujące obieg materii i energii w przyrodzie oraz podstawowe poziomy troficzne (producenci, konsumenci, reducenci). Na przykładzie ekosystemów naszego regionu zwracamy szczególną uwagę na ekosystemy jaskiniowe. Na lekcji wykorzystywane są okazy ptaków, owadów oraz nietoperzy.

Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowiska leśne (warstwowość lasu, skład gatunkowy, zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcioły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów).

Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony środowiska. Osobliwości przyrody rezerwatów naszego regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną ukazującą najważniejsze rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy roślin występujących na omawianym terenie.

Populacja jako podstawa kształtowania środowiska. Przykłady populacji ziemi częstochowskiej – lekcja charakteryzująca populacje roślin i zwierząt w naszym regionie z wykorzystaniem eksponatów, podczas której omawiane są także podstawowe pojęcia ekologiczne, np: populacja, ekosystem czy biocenoza.

Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zajęcia charakteryzujące rząd nietoperzy z wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej oraz prezentacji multimedialnej.

Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kambryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozoicznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości, m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe zęby Pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia jaskiniowego.

Osobliwości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja prowadzona z wykorzystaniem kolekcji botanicznej (okazów zielnikowych), najcenniejszych roślin naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków endemicznych oraz reliktowych.

Wartości przyrodnicze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną charakteryzującą obszar projektowanego Parku Narodowego. Podczas zajęć wykorzystywane są również okazy roślin i zwierząt bytujących na ww. terenie.

Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych.

Ciekawostki o łosiu, który w Muzeum mieszka – podczas zajęć wykorzystywany jest spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Omawiana jest biologia, ekologia oraz interesujące zachowania tego niezwykłego zwierzęcia. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna.

Oferta edukacyjna Multicentrum „ZODIAK” na stronie: http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl/

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl