Lekcje

 

Oferta lekcji muzealnych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, obejmuje tematy z zakresu archeologii, etnografii, przyrody oraz zajęcia w Multicentrum ZODIAK.

 

Numery telefonów, pod którymi można umawiać lekcje:

lekcje muzealne: 504 757 502 – Dział Edukacji i Wystaw

lekcje w Multicentrum: 504 757 598 – Multicentrum ZODIAK

 

Opłaty za lekcje muzealne dla grup:

  • lekcja teoretyczna (1 godz.) – 6 zł od osoby
  • lekcja warsztatowa (do 1,5 godz.) – 7 zł od osoby
  • lekcja z oferty specjalnej10 zł od osoby

Lekcje w Muzeum prowadzone są w grupach maks. 25 osobowych. W przypadku Multicentrum ZODIAK – 20 osobowych.

 

Ważne:

Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Częstochowskiego. Zajęcia można umawiać telefonicznie, minimum na 5-7 dni przed planowanym udziałem.

W razie odwołania lekcji prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny. Opłatę wnosi się w dniu lekcji w kasie obiektu, w którym przeprowadzona będzie lekcja.

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Częstochowskie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Muzeum Częstochowskiego.

 

OFERTA TEMATYCZNA:

 

PRZYRODA 5 i 6-LATKI

Sala edukacyjna Działu Przyrody, ul. Katedralna 8

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zbiory przyrodnicze i prezentacje multimedialne oraz podsumowywane poprzez prace plastyczne, rebusy, quizy, krzyżówki, gry, układanki, puzzle itp. dopasowane do grupy wiekowej uczestniczącej w zajęciach.

1. Ciekawostki z życia owadów. Owady podlegające w Polsce ochronie gatunkowej – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, nocne, chrząszcze), podczas której omawiane są zjawiska: rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owady pożyteczne oraz szkodniki, jak również kolekcja owadów chronionych (motyli i chrząszczy), charakteryzująca entomofaunę naszego regionu oraz przyczyny i źródła zagrożeń występujące w przyrodzie.

2. Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, małże, łodziki, skamieniałe kości Pliozaura itp.) charakteryzujące okres jurajski w dziejach ziemi częstochowskiej.

3. Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzystywana jest kolekcja ornitologiczna, charakteryzująca ptaki żyjące w różnych środowiskach takich jak las, woda, skały, otwarte przestrzenie itp.

4. Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowiska leśne (warstwowość lasu, skład gatunkowy, zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcioły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów).

5. Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony środowiska. Osobliwości przyrody rezerwatów naszego regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną ukazującą najważniejsze rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzystywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy roślin występujących na omawianym terenie.

6. Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zajęcia charakteryzujące biologię i środowisko życia nietoperzy z uwzględnieniem gatunków występujących w okolicach Częstochowy oraz wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej.

7. Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kambryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozoicznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości, m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe zęby Pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia jaskiniowego.

8. Osobliwości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja prowadzona z wykorzystaniem kolekcji botanicznej (okazów zielnikowych), najcenniejszych roślin naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków endemicznych oraz reliktowych.

9. Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych, w skład, której wchodzą motyle dzienne, nocne oraz chrząszcze reprezentujące różne krainy zoogeograficzne.

10. Płazy i gady okolic Częstochowy – zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko oraz cechy ww. zwierząt.

11. Las karboński – zajęcia charakteryzujące okres karboński w dziejach ziemi z wykorzystaniem skamieniałości z wymienionego okresu (odciski kalamitów, sigillarii, kordaitów, skrzypów itp.). Eksponaty pochodzą z terenu Górnego Śląska.

12. Ciekawostki o łosiu, który w Muzeum mieszka – podczas zajęć wykorzystywany jest spreparowany okaz łosia znajdujący się w sali edukacyjnej. Omawiana jest biologia, ekologia oraz interesujące zachowania tego niezwykłego zwierzęcia. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna.

ARCHEOLOGIA 5 i 6 – LATKI

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20

Lekcje Działu Archeologii prowadzone są w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie. Jest on wyjątkowym miejscem na mapie nie tylko Polski, ale Europy i świata. Prezentuje „in situ”, tj. w miejscu odkrycia, fragment nietypowego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej sprzed ok. 2500 lat.

Cmentarzysko wzbogacone o wystawę stałą Z mroku dziejów. Kultura łużycka, wystawę planszową Historia badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, makietę tyflograficzną cmentarzyska oraz wystawę kopii i powiększonych zdjęć przedmiotów pradziejowych dla osób z dysfunkcją wzroku, jest bazą lekcji i warsztatów dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dla dorosłych.

1. Lekcja z oferty specjalnej: Nie święci garnki lepią – lekcja prowadzona w oparciu o wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym z zachowanym fragmentem cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i kolekcję ceramiki pradziejowej wzbogacona jest o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach. Prace wykonane podczas zajęć przechodzą na własność uczestników lekcji.

2. Z mroku dziejów – lekcja o historiach niepisanych i o wyłaniającym się z „mroków” dziejowych obrazie ludzi żyjących na naszych terenach 2500 lat temu, wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny techniką stosowaną w pradziejach.

3. Życie w pradawnym Biskupinie – lekcja opowiadająca o życiu w Biskupinie, osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej, wzbogacona jest o zajęcia warsztatowe – lepienie naczyń z gliny metodą wałeczkowo-taśmową, stosowaną w pradziejach przez społeczności nieznające koła garncarskiego.

4. Warsztat młodego archeologa – lekcja o tajnikach pracy archeologa oraz drodze eksponatów na wystawę muzealną, połączona z zajęciami warsztatowymi, tj. udziałem w miniwykopaliskach archeologicznych na terenie Rezerwatu, podczas których dzieci poznają zasady orientacji w terenie, kierunki świata, zasady prowadzenia wykopalisk archeologicznych, pomiarów, odkrywają w piasku przedmioty i „dokumentują” badania archeologiczne. Poznają także wykrywacz metali i narzędzia wykorzystywane przez archeologów. Uczestnicy otrzymują Certyfikat Młodego Archeologa.

5. Biżuteria pradziejowa – lekcja o funkcji zdobniczej przedmiotów i nie tylko…

połączona z zajęciami warsztatowymi do wyboru:

– z wykonywaniem paciorków z modeliny na wzór szklanych paciorków – importów z terenu Imperium Rzymskiego, z poznaniem tajemnicy wykonywania mozaiki jako jednego z elementów zdobniczych (mozaiki przygotowują wcześniej archeolodzy, a utwardzone przez pracowników Rezerwatu paciorki można zabrać na pamiątkę).

– z wykonywaniem elementów naszyjników czy ozdób z gliny.

6. Kiedy słońce było bogiem – lekcja o wierzeniach naszych przodków i śladach wierzeń w przedmiotach i zwyczajach, wzbogacona o zajęcia warsztatowe – lepienie z gliny amuletów i przedmiotów kultowych.

7. Dotknij przeszłości (dla osób niewidomych) – poznanie przez dotyk wyposażenia i układu grobów na cmentarzysku w Rezerwacie na podstawie makiety tyflograficznej i nagrania audio; poznanie kopii przedmiotów z różnych okresów pradziejowych, prezentowanych na wystawach archeologicznych zazwyczaj za szybą, za barierą, w znacznym oddaleniu.

W wersji dla widzących – odtworzenie faktury i kształtu poznanych tylko przez dotyk (z zawiązanymi oczami) przedmiotów, na rysunku (wymóg – własna opaska na oczy, chustka, itp.)

8. Chrzest 966 – Odkryjmy przeszłość. Moda w czasach Mieszka I – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację komputerową o aspektach życia w czasach Mieszka połączona o z pokazem mody – komponowaniem (a także drobnym szyciem) i przymierzaniem strojów z epoki, wykonywaniem ozdób, sesją zdjęciową w wybranych strojach, z przedmiotami charakterystycznymi dla epoki.

Dla grupy nauczycieli, przewodników, opiekunów mogą zostać przeprowadzone lekcje demonstracyjne czy przedstawiające naszą ofertę w Rezerwacie Archeologicznym.

Rezerwat Archeologiczny oferuje zajęcia od wtorku do piątku w godzinach 9.00–15.00 (w środy – 11.00–15.00), umawiane w Dziale Edukacji i Wystaw pod nr. 504 757 502.

Obiekt znajduje się ok. 150 m od stacji kolejowej Częstochowa-Raków. W najbliższym sąsiedztwie są przystanki miejskiej komunikacji autobusowej nr 12, 19, 31, 32, 34, 35, 36 oraz tramwajowej nr 2, nieco dalej nr 1 i nr 3.

MULTICENTRUM ZODIAK 6 – LATKI

Park Staszica

Podczas zajęć edukacyjnych ZODIAK oferuje swoim użytkownikom dostęp do stanowisk nauk technicznych, grafiki komputerowej, zajęć artystycznych oraz konstrukcyjnych klocków K’nex. Daje możliwość zdobywania wiedzy w formie nauki przez zabawę.

1. Żaba czy ropucha? – Uczestnicy w trakcie prezentacji dowiedzą się jak odróżnić żabę od ropuchy a z konstrukcyjnych klocków K’nex stworzą model żaby. W trakcie warsztatów ze sztuki spróbują swoich sił w tworzeniu wesołej maski żaby.

2. Bajkowa Amazonia – Uczestnicy odbędą niezwykłą wycieczkę do kolorowego świata owadów. Poznają najbardziej niezwykłe motyle oraz dowiedzą się, co ma wspólnego z motylem gąsienica. W trakcie warsztatów plastycznych zrobią kolorowe motyle. W drugiej części warsztatów zbudują z klocków K’nex modele zwierząt zamieszkujących amazońską dżunglę.

3. Tajemnice lotu balonem – Uczestnicy w pracowni naukowej przeprowadzą doświadczenie: Jak lata balon? W pracowni technicznej z klocków K’nex zbudują kolorowy model balonu. W trakcie warsztatów plastycznych natomiast zrobią papierowe modele balonów oraz nauczą się obsługiwać wirtualną paletę kolorów w programie graficznym Corel Painter.

4. Ptasia stołówka – W trakcie zajęć dowiemy się jak w prawidłowy sposób dokarmiać ptaki w okresie zimowym! Z konstrukcyjnych klocków K’nex zbudujemy kolorowy karmnik oraz sprawdzimy, jakie gatunki ptaków zostają w Polsce na zimę.

5. Elektrownia jak słonecznik – Uczestnicy podczas multimedialnej prezentacji pt.: Elektrownia jak słonecznik, poszerzą swoją wiedzę na temat elektrowni słonecznych oraz zasad ich działania. Na warsztatach ze sztuki zrobią z papieru własne słoneczniki oraz dowiedzą się, co wspólnego ma ze słonecznikiem elektrownia słoneczna. Z konstrukcyjnych klocków K’nex zbudują wielobarwne modele, które posłużą do doświadczeń z baterią słoneczną.

6. Tajemnice morskich głębin – Jakie zwierzęta można spotkać w morskich głębinach? Czy konik może być morski? Jak smakują wodorosty? Na te zaskakujące pytania odpowiemy na warsztatach. W pracowni technicznej zbudujemy egzotyczne morskie zwierzęta. Na warsztatach plastycznych natomiast z papieru stworzymy maskę ryby.

7. Mądra sowa – Uczestnicy zajęć w trakcie multimedialnej prezentacji poznają niektóre gatunki sów występujące w Polsce. Dowiedzą się również, jakie wyjątkowe cechy wyróżniają sowy spośród innych polskich ptaków. Z konstrukcyjnych klocków K’nex dzieci zbudują model sowy natomiast na warsztatach plastycznych powstaną kolorowe, papierowe sowy.

8. Rajskie ptaki – Warsztaty będą miały charakter plastyczny oraz techniczny. Dzieci z konstrukcyjnych klocków K’nex zbudują kolorowego tukana, natomiast na warsztatach artystycznych wykonają ciekawą pracę plastyczną. W trakcie gry memory będą ćwiczyć pamięć oraz poznają najdziwniejsze ptaki żyjące na Ziemi.

9. Ile kolców ma jeż? – Uczestnicy zajęć poznają niezwykłe ciekawostki dotyczące jeży. Dowiedzą się, jak wygląda ich życie w trakcie jesieni i czy jeże zasypiają na zimę. Policzą, ile kolców ma jeż, a także poznają jeżowe przysmaki. W pracowni technicznej zbudują z klocków K’nex model ślimaka, natomiast w czasie warsztatów plastycznych wykonają kolczastego jeża.

Szczegółowe informacje: http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl/6-7-latki

 

Comments are closed.

Muzeum

Muzeum

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kultury regionu częstochowskiego. Odgrywa istotną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię.

Kontakt

Kontakt

Muzeum Częstochowskie
Aleja NMP  47
42-217  Częstochowa
tel. 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl